Preglednica razpisanih tem za diplomska dela I. stopnje

doc.dr. Irena Ban
Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (či&sc...

Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode)


Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode)
doc.dr. Irena Ban
Sinteza, funkcionalizacija in karakterizacija novih nanomaterialov za adsorbcijo redkozeme...

Sinteza, funkcionalizacija in karakterizacija novih nanomaterialov za adsorbcijo redkozemeljskih elementov iz vodnih raztopin


Sinteza, funkcionalizacija in karakterizacija novih nanomaterialov za adsorbcijo redkozemeljskih elementov iz vodnih raztopin
doc.dr. Irena Ban
Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč

Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč


Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč
doc. dr. Miloš Bogataj
Regulacija pretoka

Regulacija pretoka


Regulacija pretoka Delo bo potekalo na demonstracijski opremi za regulacijo pretoka (RT 624, GUNT gmbh), ki zajema komponente, pogosto prisotne v industrijskih obratih. Naprava omogoča računalniško zajemanje in vizualizacijo podatkov. Diplomsko delo bo obravnavalo osnove regulacije pretoka, spoznavanje s problemom krmiljenja in regulacije pretočnega sistema z uporabo pretočnega senzorja, avtomatskega ventila in povratno-zančnega regulacijskega sistema.
doc. dr. Miloš Bogataj
Optimiranje nastavitev regulatorja pretoka

Optimiranje nastavitev regulatorja pretoka


Optimiranje nastavitev regulatorja pretoka Diplomsko delo bo obravnavalo določanje optimalnih nastavitev regulatorja in primerjavo rezultatov, ki jih dobimo z uporabo različnih metod (npr. Ziegler- Nicholsova, Choen-Coonova, Lambda, Minimum IE). Laboratorijsko delo bo potekalo na demonstracijski opremi za regulacijo pretoka RT 624 proizvajalca GUNT gmbh.
izr.prof.dr. Urban Bren
Razvoj modela elektrokromnega traku na vodni osnovi

Razvoj modela elektrokromnega traku na vodni osnovi


Razvoj modela elektrokromnega traku na vodni osnovi Elektrokromizem je pojav, kjer material pod vplivom zunanje napetosti ali toka reverzibilno spremeni barvo, ter jo po izklopu zunanjega vira tudi ohrani. Pojav je izjemno uporaben, saj se koristi v različnih aplikacijah kot npr. pametna okna in elektronsko črnilo, vendar pa je aplikacija zaradi dragih vhodnih materialov v industriji precej omejena. Cilj naloge bo razviti nove elektrokromne trakove, ki bi lahko služili kot osnova za izvedbo naprednih optoelektronskih aplikacij (elektrokromna oblačila, aktivna kamuflaža itd. ) Diplomant bo sestavljal elektrokemijske celice na vodni osnovi ter jih s pomočjo različnih tehnik (ciklična voltametrija, UV-Vis reflektančna spektroskopija, kronoamperometrija, mikroskopija) tudi okarakteriziral.
izr.prof.dr. Urban Bren
Antikarcinogeni potenciali polifenolnih spojin iz smilja – računalniški prist...

Antikarcinogeni potenciali polifenolnih spojin iz smilja – računalniški pristop


Antikarcinogeni potenciali polifenolnih spojin iz smilja – računalniški pristop Smilj je zimzelena mediteranska rastlina z enormnim potencialom za dobrobit človeškega zdravja. Posledično prav ekstrakti in destilati smilja na svetovnem trgu dosegajo najvišje dodane vrednosti. Zaradi izpostavljenosti aridnim pogojem rastlina sintetizira številne fitoaleksine - naravne polifenolne spojine. Študent bo preveril njihovo funkcijo uspešnih blokirnih spojin - lovilcev kemijskih karcinogenov - s pomočjo kvantno-mehanskih simulacij. Njihovo potencialno inhibicijo ekspresije onkogenov ter onkogenih signalnih poti pa bo raziskal s pomočjo molekulskega sidranja.
prof. dr. Mirko Čeh
Mikrostrukturna karakterizacija materialov z metodami elektronske mikroskopije (SEM, TEM, ...

Mikrostrukturna karakterizacija materialov z metodami elektronske mikroskopije (SEM, TEM, STEM,…) s spremljajočimi spektroskopskimi metodami EDXS, WDXS, EBSD,…


Mikrostrukturna karakterizacija materialov z metodami elektronske mikroskopije (SEM, TEM, STEM,…) s spremljajočimi spektroskopskimi metodami EDXS, WDXS, EBSD,…
prof. dr. Mirko Čeh
Sinteza in karakterizacija oksidnih in kovinskih termoelektrikov

Sinteza in karakterizacija oksidnih in kovinskih termoelektrikov


Sinteza in karakterizacija oksidnih in kovinskih termoelektrikov
prof. dr. Mirko Čeh
Fotokatalitska razgradnja hlapnih organskih spojin (VOC) iz zraka

Fotokatalitska razgradnja hlapnih organskih spojin (VOC) iz zraka


Fotokatalitska razgradnja hlapnih organskih spojin (VOC) iz zraka
prof. dr. Mirko Čeh
Fotokatalitska in fotoelektrokatalitska razgradnja oranskih onesnažil v odpadnih vodah

Fotokatalitska in fotoelektrokatalitska razgradnja oranskih onesnažil v odpadnih vodah


Fotokatalitska in fotoelektrokatalitska razgradnja oranskih onesnažil v odpadnih vodah
doc. dr. Lidija Čuček
Simulacija razpenjalnika v stacionarnem in nestacionarnem stanju s programskim orodjem Sci...

Simulacija razpenjalnika v stacionarnem in nestacionarnem stanju s programskim orodjem Scilab


Izvedena bo simulacija razpenjanja večkomponentnega vtoka, kjer so enačbe opisane s sistemom linearnih oz. nelinearnih enačb (stacionarno stanje) oz. s sistemom diferencialno algebrskih enačb (nestacionarno stanje). Simulacije bodo izvedene s programskim orodjem Scilab z eno ali več metodami. Zaželjeno je, da se delo izvaja v angleščini, ni pa nujno.
doc. dr. Lidija Čuček
Vpliv biološke predobdelave materialov s tekočim gojiščem gliv lesne trohnob...

Vpliv biološke predobdelave materialov s tekočim gojiščem gliv lesne trohnobe


Ugotavljali bomo kakšen je vpliv biološke predobdelave materialov, kjer bomo preraščanje z glivami lesne trohnobe izvedli z vzbrizganjem tekočega gojišča s tekočim inokulumom. Ker je predobdelava aerobni proces, se pri procesu porablja kisik in sprošča CO2. Pri različnih časih preraščanja bomo spremljali hitrost nastajanja in porabljanja CO2 in kisika ter ugotavljali vsebnosti ekstrahiranega materiala, lignina in ogljikovih hidratov
doc. dr. Lidija Čuček
Regulacija pH vrednosti pri anaerobni razgradnji z različnimi kislinami in bazami

Regulacija pH vrednosti pri anaerobni razgradnji z različnimi kislinami in bazami


Anaerobna razgradnja je mogoča le v optimalnem območju pH. Ugotavljali bomo, v kateri fazi je najbolje dodati oz. dodajati kisline oz. baze, da držimo proces v optimalnem območju pH. Izvedli bomo tudi ekonomsko analizo, kjer bomo ocenili stroškovno upravičenost dodatka baz oz. kislin.
doc. dr. Lidija Čuček
Primerjava šaržne in semišaržne proizvodnje bioplina pri spreminjanju proces...

Primerjava šaržne in semišaržne proizvodnje bioplina pri spreminjanju procesnih parametrov


Primerjali bomo šaržno in semišaržno proizvodnjo bioplina iz mešanice piščančjega gnoja s steljo in koruzne slame. Proizvodnjo bomo primerjali iz vidika spreminjanja procesnih parametrov, kot so temperatura, vsebnost trdne snovi, mešanja in dodatka vode oz. pufra.
doc. dr. Lidija Čuček
Študija možnosti zmanjšanja ogljičnega, fosforjevega in dušičnega odt...

Študija možnosti zmanjšanja ogljičnega, fosforjevega in dušičnega odtisa


Pregled možnosti zmanjšanja ogljičnega, fosforjevega in dušičnega odtisa. Laboratorijska analiza nekaterih izmed možnosti (če 2. stopnja).
doc.dr. Matjaž Finšgar
In situ pripravljena elektroda kombinacije Sn-Bi za analitiko težkih kovin

In situ pripravljena elektroda kombinacije Sn-Bi za analitiko težkih kovin


In situ pripravljena elektroda kombinacije Sn-Bi za analitiko težkih kovin
doc.dr. Matjaž Finšgar
Priprava in analiza naprednih prevlek na osnovi hidroksietilceluloze na kovinskih substrat...

Priprava in analiza naprednih prevlek na osnovi hidroksietilceluloze na kovinskih substratih za biomedicinske aplikacije


Priprava in analiza naprednih prevlek na osnovi hidroksietilceluloze na kovinskih substratih za biomedicinske aplikacije
doc.dr. Matjaž Finšgar
Validacija metode za analizo Pb(II) z uporabo SPE senzorja

Validacija metode za analizo Pb(II) z uporabo SPE senzorja


Validacija metode za analizo Pb(II) z uporabo SPE senzorja
doc.dr. Matjaž Finšgar
Optimizacija in validacija Cu modificirane elektrode iz steklastega ogljika za analizo Pb(...

Optimizacija in validacija Cu modificirane elektrode iz steklastega ogljika za analizo Pb(II)


Optimizacija in validacija Cu modificirane elektrode iz steklastega ogljika za analizo Pb(II)
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
Inhibicijska učinkovitost PAS z dodatkom lantanoidov v agresivnem mediju

Inhibicijska učinkovitost PAS z dodatkom lantanoidov v agresivnem mediju


Inhibicijska učinkovitost PAS z dodatkom lantanoidov v agresivnem mediju
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
Vpliv temperature na volumetrične lastnosti binarnih mešanic alkoholov

Vpliv temperature na volumetrične lastnosti binarnih mešanic alkoholov


Vpliv temperature na volumetrične lastnosti binarnih mešanic alkoholov
red. prof. dr. Andreja Goršek
Kinetika nastajanja bioplina med anaerobno fermentacijo bioloških odpadkov preceplj...

Kinetika nastajanja bioplina med anaerobno fermentacijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivo Bjerkandera adusta


Kinetika nastajanja bioplina med anaerobno fermentacijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivo Bjerkandera adusta dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Razvoj metode za pripravo učinkovitega kovinskega katalizatorja na oksidnem nosilcu

Razvoj metode za pripravo učinkovitega kovinskega katalizatorja na oksidnem nosilcu


Razvoj metode za pripravo učinkovitega kovinskega katalizatorja na oksidnem nosilcu dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Hidroliza laktoze: študija možnosti uporabe odpadnih steklenih vlaken za imobilizac...

Hidroliza laktoze: študija možnosti uporabe odpadnih steklenih vlaken za imobilizacijo specifičnega encima


Hidroliza laktoze: študija možnosti uporabe odpadnih steklenih vlaken za imobilizacijo specifičnega encima dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Razgradnja lignina med preraščanjem gljive Pleurotus ostreatus na pšenični s...

Razgradnja lignina med preraščanjem gljive Pleurotus ostreatus na pšenični slami


Razgradnja lignina med preraščanjem gljive Pleurotus ostreatus na pšenični slami dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Proizvodnja bioplina z anaerobno digestijo bioloških odpadkov precepljenih z gljiva...

Proizvodnja bioplina z anaerobno digestijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivami na specifičnem substratu


Proizvodnja bioplina z anaerobno digestijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivami na specifičnem substratu dr. A. Goršek in dr. D Pečar
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Vpliv izkoriščanja toplote geotermičnih in podtalnih vod na okolje

Vpliv izkoriščanja toplote geotermičnih in podtalnih vod na okolje


Za proizvodnjo toplote s toplotnimi črpalkami se lahko koristijo odpadna toplota industrijskih procesov, zrak, nizkotemperaturni geotermični viri ali podtalna voda. Koriščenje toplote geotermičnih ali podtalnih vod za potrebe proizvodnje toplote je urejeno z nacionalnimi predpisi in direktivami EU. Nacionalni predpisi predvidevajo plačilo koncesije in pogoje izkoriščanja toplote geotermičnih virov. Namen diplomskega dela bo pregled nacionalnih predpisov in direktiv EU s tega področja, zakonodajne in okoljske omejitve ter preračun stroškov izrabe energetskega potenciala geotermičnih ali podtalnih vod.
doc.dr. Sašo Gyergyek
Sinteza katalitskih nanodelcev na osnovi zlitine Cu-Ru na magnetno izločljivi podlagi

Sinteza katalitskih nanodelcev na osnovi zlitine Cu-Ru na magnetno izločljivi podlagi


delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov Institut Jožef Stefan Ljubljana in Kemijskem inštitutu Ljubljana Magistrske teme - 2.stopnja (KT ali KE) ali UNI KT: Mentor: doc. dr. Sašo Gyergyek, Somentor: izr. prof. Blaž Likozar
doc.dr. Sašo Gyergyek
Priprava magnetno strukturiranih nanokompozitov na osnovi superparamagnetnih anizotropnih ...

Priprava magnetno strukturiranih nanokompozitov na osnovi superparamagnetnih anizotropnih delcev za fotoniko


Magistrske teme - 2.stopnja (KT ali KE) ali UNI KT: Mentor: doc. dr. Sašo Gyergyek, Somentor: dr. Slavko Kralj
doc. dr. Dušan Klinar
Tehno-ekonomska študija soproizvodnje biooglja in toplote s procesom pirolize bioma...

Tehno-ekonomska študija soproizvodnje biooglja in toplote s procesom pirolize biomase


izbor, lastnosti in priprava biomase (drobljenje, sejanje, sušenje) postavitev in zagon laboratorijskega procesa pirolize v 2 l reaktorju laboratorijsko testiranje procesa pirolize v 2 l reaktorju ter izdelava masne in toplotne bilance zasnova procesne sheme ekonomsko vrednotenje investicije zastavljenega procesa
doc. dr. Dušan Klinar
Intenziviranje procesa ekstenzivnega sušenja pastoznih biomas s pomočjo adsorpcije ...

Intenziviranje procesa ekstenzivnega sušenja pastoznih biomas s pomočjo adsorpcije na oglju


pridobljenem s pirolizo iste biomase določitev vhodnih surovin, lastnosti in priprava zasnova laboratorijskega procesa in načrtovanje poskusov postavitev in testiranje laboratorijskega procesa
doc. dr. Dušan Klinar
Uvajanje digitalizacije v laboratorij z uporabo programa sciNote®

Uvajanje digitalizacije v laboratorij z uporabo programa sciNote®


Uvajanje digitalizacije v laboratorij z uporabo programa sciNote® digitalni laboratorijski dnevnik, pregled uporabe in primerjave z drugimi programi postavitev programa v resnično okolje in demonstracija dela z njim na treh napravah (prenosni računalnik, tablica, pametni telefon) izdelava značilnega vzorčnega primera izvajanja dela predlogi dopolnil in nadgradnje programa možnosti slovenjenja programa priprava gradiva in navodil za uvajanje programa v laboratorijsko prakso Naloga se izvaja skupaj z Laboratorijem za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj.
doc. dr. Dušan Klinar
Uvajanje digitalizacije v laboratorij, priprava vaje iz dinamike procesov za digitalizacij...

Uvajanje digitalizacije v laboratorij, priprava vaje iz dinamike procesov za digitalizacijo


koncept-zasnova, pristop k digitalizaciji v laboratoriju pregled možnosti digitalizacije predelava zasnove vaje za uvedbo digitalnih orodij programska in strojna oprema za izvedbo vaje, možne rešitve zasnova digitalnega laboratorijskega dnevnika za vajo priprava gradiva in navodil za izvedbo vaje Naloga se izvaja skupaj z Laboratorijem za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj.
red.prof.dr. Željko Knez
Fazna ravnotežja v binarnih in ternarnih sistemih s superkritičnimi fluidi

Fazna ravnotežja v binarnih in ternarnih sistemih s superkritičnimi fluidi


V porastu so procesi, ki kot topila uporabljajo SC fluide, ki imajo določene prednosti v primerjavi s konvencionalnimi topili. Zelo pogosto uporabljena fluida sta CO2 ter propan. Gostote superkritičnih fluidov so reda velikosti tekočin, medtem ko so viskoznosti superkritičnih fluidov reda velikosti plinov. Zvišanje gostote fluida pogosto doprinese k večji topnosti topljenca, nižja viskoznost pa omogoča boljše transportne lastnosti. Cilj diplomske naloge je usmerjen k pridobivanju podatkov o faznih ravnotežjih v binarnih in ternarnih sistemih s superkritičnimi fluidi za različna tlačna območja pri konstantni temperaturi. V primeru določanja podatkov o faznih ravnotežjih v ternarnih sistemih, bo naloga obsegala tudi konstrukcijo ternarnega faznega diagrama.
red.prof.dr. Željko Knez
Uporaba nekonvencionalnih superkritičnih fluidov za separacijo in formulacijo produktov

Uporaba nekonvencionalnih superkritičnih fluidov za separacijo in formulacijo produktov


Pomembna prednost superkritičnih fluidov napram konvencionalnim topilom je selektivna ekstrakcija ter frakcionacija komponent. Najpogosteje uporabljeni superkritični fluidi so CO2 in voda, metan, etan, propan, vedno bolj zanimivi pa so nekonvencionalni superkritični fluidi kot sta argon, dimetileter in SF6. Pri načrtovanju separacijskih procesov potrebujemo podatke o obratovalnih pogojih. Podatki o faznih ravnotežjih nam pomagajo pri določitvi procesnih parametrov. Cilj zaključnega dela je podrobna obravnava topnostnih karakteristik trdnih substanc v nekonvencionalnih SCF in izvedba preliminarnih poskusov ekstrakcije iz naravnih materialov oz. formulacije končnih produktov. Prvi del raziskav obravnava fazna ravnotežja substanc iz naravnih materialov v konvencionalnih in nekonvencionalnih sub- in superkritičnih fluidih, kar pomeni vpliv tlaka in temperature na obnašanje sistema (mešljivost, topnost, morebitna inverzija faz), ter v nadaljevanju tudi izvedba preliminarnih poskusov ekstrakcij oz. mikronizacij komponent z določanjem vpliva obratovalnih parametrov na kinetiko procesa.
red.prof.dr. Željko Knez
Določanje termodinamskih lastnosti sistema trdno (polimer)/superkritični fluid (SCF)

Določanje termodinamskih lastnosti sistema trdno (polimer)/superkritični fluid (SCF)


Metode obdevale polimerov s SCF veljajo za okolju in substanci prijazne. Z visokotlačnimi tehnologijami se lahko pridobivajo npr. mikrodelci kot nosilci farmacevtskih učinkovin in mnogo drugih produktov uporabnih v medicini, kozmetiki, prehrani itd. Podatki o termodinamskih lastnostih večkomponentnih sistemov nam pomagajo pri določitvi optimalnih procesnih parametrov. Trdno snov (polimer) bomo izpostavljali CO2 v avtoklavu pri različnih tlakih. Uporabile se bodo gravimetrične metode z zasledovanjem spremembe mase polimera. Z ustreznim matematičnim postopkom se bodo izračunale termodinamske količine: topnost, difuzivnost, gostota. Cilj dela je preučiti obnašanje sistema in določiti termodinamske lastnosti binarnega sistema polimer/superkritični fluid (SCF). Postavili bomo model, s katerim lahko interpoliramo termodinamske količine pri poljubnih tlakih pri konstantni temperaturi.
doc. dr. Maša Knez Hrnčič
Biološka aktivnost konvencionalnih ekstraktov iz naravnih materialov (1.stopnja):

Biološka aktivnost konvencionalnih ekstraktov iz naravnih materialov (1.stopnja):


Namen dela je pridobiti ekstrakte z visoko biološko aktivnostjo z uporabo konvencionalnih metod ekstrakcije ter karakterizacija ekstraktov z določanjem celokupnih fenolov, sladkorjev, proteinov, antioksidativnega potenciala. Ekstraktom bomo ovrednotili in določili biološke aktivnosti kot so antioksidativnosti in protimikrobno ter protiglivično delovanje. Skušali bomo formulirati nove produkte, ki bodo vsebovali aktivne komponente iz ekstraktov. Takšni izdelki so primerni za konzerviranje v živilski industriji in bi lahko v prihodnosti popolnoma nadomestili sintetične konzervanse.
doc. dr. Iztok Jože Košir
Optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v ...

Optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v cidru


Naslov diplomske teme: Optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v cidru Vsebina: Namen diplomskega dela je optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v cidru z metodo po Ripperju. Kot metodo za določevanje bomo uporabili metodo po Ripperju, ki vključuje jodometrično titracijo prostega in sproščenega vezanega žveplovega dioksida v cidrih. Metodo bomo primerno optimirali na pogoje okolja laboratorija IHPS in validirali, tako da bomo določili linearnost, natančnost, točnost, ponovljivost, mejo zaznavnosti (LOD) in mejo določljivosti (LOQ). Diplomsko delo se bo izvajalo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. Ključne besede: cider, žveplov dioksid, volumetrija, validacija Viri: Vahl JM, Converse JE., Ripper procedure for determining sulfur dioxide in wine: collaborative study, J Assoc Off Anal Chem., 1980, 63(2):194-9..
doc.dr. Anita Kovač Kralj
Analize rezultatov v kemični industriji

Analize rezultatov v kemični industriji


Analize rezultatov v kemični industriji
doc. dr. Sebastijan Kovačič
Sinteza in Aplikacija Polielektrolitov

Sinteza in Aplikacija Polielektrolitov


Sinteza in Aplikacija Polielektrolitov Polielektroliti so polimeri z ionizirajočimi funkcionalnimi skupinami, ki v raztopinah disociirajo v polivalentne makroione (poliione) in protiione (majhni ioni z nasprotnim nabojem). V sklopu diplomskega dela, študent pripravi polielektrolite s polimerizacijo komercialno dostopnih oz. sintetično modificiranih monomernih enot. Za formiranje porozne matrike polielektrolitov, bomo uporabili tehniko polimerizacije v raztopini ob prisotnosti inertnega topila oz. emulzijsko polimerizacijo. Reakcije polimerizacije s katerimi se bo študent srečal sta prosta radikalska polimerizacija in metatezna polimerizacija. Uspešno sintetizirane polielektrolite, bo študent testiral v naprednih aplikacijah čiščenja voda. Analizne tehnike ki jih bo uporabljal: FTIR, NMR (v primeru modificiranih monomernih enot), Elementna analiza, N2-sorpcija,
doc.dr. Majda Krajnc
Kurkumin-β-ciklodekstrin vključitveni kompleks

Kurkumin-β-ciklodekstrin vključitveni kompleks


Kurkumin-β-ciklodekstrin vključitveni kompleks S spektrofotometrično metodo bomo študirali interakcije med kurkuminom in β-ciklodekstrinom (βCD). Glede na kemijsko strukturo, polarnost in velikost molekule kurkumina, predpostavljamo, da je kurkumin primeren gost za tvorbo vključitvenega kompleksa. Kompleksacija bi vplivala na lastnosti kurkumina kot npr. topnost v vodi in absorpcijo po oralnem vnosu v telo. Na splošno se izboljšajo fizikalnokemijske lastnosti in učinkovitost uporabe. Mehanizem ključitve bi študirali in razlagali na osnovi spremembe absorbance raztopine kurkumina. Iz eksperimentalnih podatkov bi določili stehiometrijo kompleksa in konstanto stabilnosti. Merjenje absorbance bi izvajali z UV-VIS spektrofotometrom. Kurkumin se uporablja v prehrambeni in kozmetični industrijah in ponekod v tradicionalni medicini saj ima antioksidativne, antibiotične in antitumorske lastnosti.
doc.dr. Majda Krajnc
Elektronsko preverjanje znanja v kemiji in kemijski tehniki z vprašanji povleci in ...

Elektronsko preverjanje znanja v kemiji in kemijski tehniki z vprašanji povleci in spusti


Elektronsko preverjanje znanja v kemiji in kemijski tehniki z vprašanji povleci in spusti Elektronsko preverjanje znanja mora, kot vsako preverjanje, zadostiti vsem nivojem znanja po Bloomu, tako poznavanju dejstev, pojmov, pravil, kot razumevanju vsebine, uporabi ter analizi, sintezi in vrednotenju. Nivoje znanja lahko preverjamo z različnimi tipi vprašanj, ki jih nudijo e-učno/poučevalna okolja. Namen diplomskega dela bo poznavanje, kreiranje in uporaba različnih tipov vprašanj povleci in spusti. S temi tipi vprašanj lahko preverjamo nižji in srednji nivo znanja (poznavanje, razumevanje in uporabo). V e-učno/poučevalnem okolju Moodle, ki je na voljo vsem članicam UM, bi uporabili vprašanja: • izberi manjkajoče besede, • povleci in spusti v besedilo, • povleci in spusti oznake ter • povleci in spusti na sliko.
red.prof.dr. Peter Krajnc
Uporaba mikroemulzij za sintezo makroporoznih polistirenskih derivatov

Uporaba mikroemulzij za sintezo makroporoznih polistirenskih derivatov


Uporaba mikroemulzij za sintezo makroporoznih polistirenskih derivatov
red.prof.dr. Peter Krajnc
Fazna inverzija v emulzijskih sistemih z monomeri tiolov in alkenov

Fazna inverzija v emulzijskih sistemih z monomeri tiolov in alkenov


Fazna inverzija v emulzijskih sistemih z monomeri tiolov in alkenov
red.prof.dr. Peter Krajnc
Porozni polivinilpiridini kot nosilci za katalizatorje

Porozni polivinilpiridini kot nosilci za katalizatorje


Porozni polivinilpiridini kot nosilci za katalizatorje
red.prof.dr. Zdravko Kravanja
Optimiranje procesa proizvodnje bioplina

Optimiranje procesa proizvodnje bioplina


Bioplin je pomembno biogorivo, ki ga lahko uporabimo kot bioplin ali pa njegovo energijo preko kogeneracijske enote pretvorimo v električno in toplotno energijo. Z nalogo bi postavili osnovno superstrukturo za optimiranje celotne procesne sheme in formulirali osnovni matematični model. Optimiranje bi izvedli z mešano-celoštevilskim linearnim ali nelinearnim programiranjem. Z analizo občutljivosti bi študirali vpliv najvplivnejših parameterov na dobit in ekonomiko procesa
red.prof.dr. Zdravko Kravanja
Sinteza procesov z upoštevanjem principov krožnega gospodarjenja

Sinteza procesov z upoštevanjem principov krožnega gospodarjenja


Upoštevanje principov krožnega gospodarjenja pri načrtovanju procesov že v zgodnji fazi lahko pomembno izboljša ekonomsko in okoljsko učinkovitost procesa. Predlagali bi postopek, s katerim bi sintezo procesov obogatili s principi krožnega gospodarjenja. Dobljene rešitve bi bile iz vidika trajnostnega razvoja ugodnejše z ozirom na racionalnejšo rabo virov, zmanjšanje toplogrednih emisij in vseh vrst odpadkov, zmanjšanje investicij in izboljšanje ekonomike poslovanja.
doc.dr. Matjaž Kristl
Priprava nanodelcev Zn, Ni in Co teluridov z visokotemperaturno in z mehanokemijsko metodo...

Priprava nanodelcev Zn, Ni in Co teluridov z visokotemperaturno in z mehanokemijsko metodo


Priprava nanodelcev Zn, Ni in Co teluridov z visokotemperaturno in z mehanokemijsko metodo
doc.dr. Matjaž Kristl
Meritev optičnih lastnosti delcev TiO2 z metodo UV/VIS

Meritev optičnih lastnosti delcev TiO2 z metodo UV/VIS


Meritev optičnih lastnosti delcev TiO2 z metodo UV/VIS
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Sinteza bakterijske nanoceluloze s Komagataeibacter xylinus

Sinteza bakterijske nanoceluloze s Komagataeibacter xylinus


Sinteza bakterijske nanoceluloze s Komagataeibacter xylinus
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Stre...

Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)


Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Inhibitorne lastnosti modificiranih polimernih materialov za rast mikrobnih celic

Inhibitorne lastnosti modificiranih polimernih materialov za rast mikrobnih celic


Inhibitorne lastnosti modificiranih polimernih materialov za rast mikrobnih celic
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Izolacija mikro in nanoceluloze iz rastlinskega materiala

Izolacija mikro in nanoceluloze iz rastlinskega materiala


Izolacija mikro in nanoceluloze iz rastlinskega materiala
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encimov v zamrežene encimske skupke (CLEAs) in magnetne zamrežene encimske s...

Imobilizacija encimov v zamrežene encimske skupke (CLEAs) in magnetne zamrežene encimske skupke (mCLEAs) – študija stabilnosti


Imobilizacija encimov v zamrežene encimske skupke (CLEAs) in magnetne zamrežene encimske skupke (mCLEAs) – študija stabilnosti
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Precipitacija proteinov v plinih visoke gostote.

Precipitacija proteinov v plinih visoke gostote.


Precipitacija proteinov v plinih visoke gostote.
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Inhibitorne lastnosti rastlinskih ekstraktov za rast mikrobnih celic (Echerichia coli, Sta...

Inhibitorne lastnosti rastlinskih ekstraktov za rast mikrobnih celic (Echerichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger, aspergillus, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus)


Inhibitorne lastnosti rastlinskih ekstraktov za rast mikrobnih celic (Echerichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger, aspergillus, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encimov na različne nosilce; vpliv vrste nosilca na encimsko aktivnost

Imobilizacija encimov na različne nosilce; vpliv vrste nosilca na encimsko aktivnost


Imobilizacija encimov na različne nosilce; vpliv vrste nosilca na encimsko aktivnost
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih u...

Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin


Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Gojenje medicinskih gob

Gojenje medicinskih gob


Gojenje medicinskih gob
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Antimikrobne učinkovine in encimi iz aloe vere

Antimikrobne učinkovine in encimi iz aloe vere


Antimikrobne učinkovine in encimi iz aloe vere
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Funkcionalizirani magnetni nanodelci za odstranjevanje težkih kovin iz odpadnih vod

Funkcionalizirani magnetni nanodelci za odstranjevanje težkih kovin iz odpadnih vod


Funkcionalizirani magnetni nanodelci za odstranjevanje težkih kovin iz odpadnih vod
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Določevanje prisotnosti proteinov in aktivnosti nekaterih encimov v rastlinskih ekstraktih...

Določevanje prisotnosti proteinov in aktivnosti nekaterih encimov v rastlinskih ekstraktih (borovnice, gobe, …)


Določevanje prisotnosti proteinov in aktivnosti nekaterih encimov v rastlinskih ekstraktih (borovnice, gobe, …)
doc. dr. Blaž Likozar
Vpliv izbire katalizatorja na katalitsko pretvorbo mucinske kisline

Vpliv izbire katalizatorja na katalitsko pretvorbo mucinske kisline


mentor: doc. dr. Blaž Likozar (blaz.likozar@ki.si) Z razvojem zelenih procesov na osnovi uporabe alternativnih virov ogljikovodikov, kot je biomasa, bi zmanjšali okoljske obremenitve kemijskih procesov in porabo fosilnih goriv. Pridobivanje kemikalij iz lignocelulozne biomase je aktualna tema ne le na raziskovalnem nivoju, temveč čedalje bolj tudi na industrijskem. Lignocelulozno biomaso sestavljajo tri glavne polimerne strukture: celuloza, hemiceluloza in lignin. V največji meri je zastopana celuloza, zato bi diplomska naloga temeljila na pretvorbi celulozne veje biomase. Natančneje na katalitski pretvorbi mucinske kisline, ki je oksidiran produkt glukoze. Za pridobivanje želenih kemikalij so potrebni ustrezni katalizatorji, ki so za izbrani sistem dovolj aktivni, stabilni in selektivni. Ciljni produkt je adipinska kislina, ki se jo pridobi s hidrodeoksigenacijo mucinske kisline. Za izboljšanje selektivnosti procesa se bodo testirali različni kovinski katalizatorji na nosilcih. Študija bo obsegala tudi vpliv reakcijske temperature, tlaka vodika in mase katalizatorja na potek in selektivnost reakcije. Katalitski testi se bodo izvajali na sistemu šestih paralelnih šaržnih reaktorjih. Kraj izvajanja: Kemijski inštitut, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Ljubljana.
doc. dr. Blaž Likozar
Katalitska pretvorba ogljikovega dioksida v metanol

Katalitska pretvorba ogljikovega dioksida v metanol


mentor: doc. dr. Blaž Likozar (blaz.likozar@ki.si) Zelo razširjena poraba fosilnih goriv in s tem prekomeren izpust ogljikovega dioksida je razlog za globalno segrevanje. Del rešitve je shranjevanje presežne energije v obliki organskih spojin. Pri tem procesu uporabimo ogljikov dioksid iz bogatega vira, kot je termoelektrarna, ter vodik, ki je ga lahko pridobimo z elektrolizo vode. Na ta način lahko shranimo energijo iz manj konstantnih virov električne energije, kot so npr. sončne celice ter vetrne elektrarne, v enostavno obliko primerno za transport in uporabo. Sinteza metanola iz ogljikovega dioksida in vodika je smiselna rešitev, saj se ga lahko primeša gorivu ali pa uporabi kot surovino za nadaljnjo sintezo. Za izboljšanje sinteze metanola je potrebno dobro poznavanje različnih lastnosti katalizatorjev, kot so specifična površina, adsorpcijske lastnosti, morfologija, sestava itd. Do mehanizma reakcije pa pridemo s poznavanjem kinetike reakcij, kar dosežemo s katalitskimi testi ter z računskimi metodami modeliranja. Katalitski testi katalizatorjev se bodo izvajali na sistemu petih vzporednih reaktorjev s strnjenem slojem. Kraj izvajanja: Kemijski inštitut, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Ljubljana.
doc. dr. Blaž Likozar
Analiza metaboličnih poti v sesalskih celičnih kulturah

Analiza metaboličnih poti v sesalskih celičnih kulturah


Metabolične poti znotraj celičnih kultur so zapletene ter običajno niso raziskane v popolni meri kar otežuje razvoj biotehnoloških procesov v medicini in farmacevtski industriji. Raziskave ter analizne metode, ki nudijo vpogled v metabolične poti, so pogosto slabo ponovljive, zahtevajo uporabo izotopsko označenih reagentov ter napredno diagnostiko, kar je navadno težko izvedljivo v enem samem laboratoriju. Kot alternativno orodje so se v zadnjih letih uveljavile teoretične metode. Slednje uporabijo meritve za sproščanje in porabo nekaterih hranil tekom gojenja celičnih kultur, za rezultat pa razkrijejo možne metabolične poti, ki so značilne za preiskovano celično kulturo. Kandidat/kandidatka bo za diplomsko oz. magistrsko delo uporabil metodo MFA (ang. Metabolic Flux Analysis) za analizo merskih podatkov, ki so bili pridobljeni na sesalskih celičnih kulturah. V ta namen bo uporabil različne nabore biokemijskih reakcij za opis reprezentativnih metaboličnih sklopov (Slika 1), ki potekajo v sesalskih celicah, ter z metodo MFA določil makro reakcije, ki bodo predstavljale izhodišče za makro kinetični model. Dodano vrednost makro kinetičnega modela bo nadalje poizkusil potrditi z neodvisno primerjavo z logističnim modelom, ki opisuje rast sesalskih celic glede na razpoložljivost hranil in stranskih produktov. Tekom dela bo kandidat poleg biokemijskega znanja pridobil veščine programiranja ter spoznal nekatere računske numerične metode, ki se pogosto pojavljajo v naravoslovju in tehniki.
doc. dr. Blaž Likozar
Uporaba plazemskih reaktorjev za pretvorbo metana v višje ogljikovodike in sintezni...

Uporaba plazemskih reaktorjev za pretvorbo metana v višje ogljikovodike in sintezni plin


mentor: doc. dr. Blaž Likozar (blaz.likozar@ki.si) Pretvorba metana v višje ogljikovodike je velik izziv na področju kemijskega inženirstva, saj je metan zelo stabilna molekula, pod intenzivnimi reakcijskimi pogoji njegove pretvorbe pa se tudi želeni produkti radi razgradijo. V praksi to pomeni, da se na odročnih naftnih črpališčih metan raje sežiga, saj transport predstavlja prevelik strošek, posledično pa se v ozračje spušča velike količine toplogrednega plina CO2. Za uspešno valorizacijo neizkoriščenih virov zemeljskega plina na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo razvijamo plazemske reaktorje, s katerimi pretvarjamo metan v višje ogljikovodike in tekoča goriva. Z uporabo visoke električne napetosti v plazemskem reaktorju lahko metan razgradimo, pri čemer pridobimo sintezni plin ali pa tekoče produkte, kot sta metanol in formaldehid. Proces dodatno izboljšamo z uporabo heterogenih katalizatorjev, s katerimi lahko vplivamo na reakcijske poti in tako na pridobljene končne produkte. Za napajanje plazemskih reaktorskih sistemov je predvidena uporaba zelene, obnovljive, sončne ali vetrne energije. Inovativna tehnologija je zato okolju prijazna in je zanimiva tudi z ekonomskega vidika. Delo bi obsegalo testiranje plazemskih reaktorjev pod različnimi obratovalnimi pogoji in testiranje različnih katalizatorjev za doseganje čim boljših izkoristkov in selektivnosti do želenih produktov. Kraj izvajanja: Kemijski inštitut, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Ljubljana.  
doc. dr. Blaž Likozar
Vpliv pogojev merjenja elektrokemijske aktivnosti in stabilnosti platinskih katalizatorjev...

Vpliv pogojev merjenja elektrokemijske aktivnosti in stabilnosti platinskih katalizatorjev za uporabo v nizkotemperaturni gorivni celici z metodo rotirajoče disk elektrode


Neposredno povezavo med energijo in vodikom omogoča gorivna celica, ki je pretvornik kemične energije v električno. NASA je alkalno gorivno celico že v 60-ih uporabila v vesolju. Nizkotemperaturna gorivna celica ima izrazito prednost pred konvencionalnim motorjem na notranje izgorevanje v izkoristku goriva, v neškodljivem izpustu (voda) in možnostjo uporabe obnovljivih virov kot so sončna in vetrna energija. V primerjavi z baterijami pa se kaže prednost v veliko manjši teži in pri veliko hitrejšem »polnjenju«. Osnovni princip delovanja nizkotemperaturne gorivne celice je znan že od leta 1842, ko je Groove objavil članek “On a Gaseous Voltaic Battery”. Z zaporedno vezavo petdesetih elektrokemičnih členov z žveplovo kislino in s platinskimi anodami in katodami (gorivnih celic), ki so bile izpostavljene kisiku ali vodiku, je lahko vzpostavil zadostno napetost, da je preskočila iskra med dvema grafitnima elektrodama. Razvoj gorivnih celic gre predvsem v smeri znižanja cene in hkrati povišanja aktivnosti in stabilnosti platinskega katalizatorja (Pt nanodelci na visokopovršinskem ogljiku). Metoda rotirajoče disk elektrode s pomočjo ciklične voltametrije meri tok v odvisnosti od napetosti (3 elektrodna elektrokemična celica) z zelo dobro definirano hidrodinamiko (to je masni transport reaktantov – saj elektrodo rotiramo – Slika 1). S to metodo lahko ocenimo aktivnost in stabilnost katalizatorja brez, da bi ga bilo treba dati v gorivno celico (drago in časovno potratno). Vendar pa ima ta metoda svoje omejitve, ki pa se niso standardizirane. Dokaj neraziskan je recimo vpliv nanosa katalizatorja na delovno elektrodo in vpliv prisotnosti različnih plinov v elektrolitu.
doc. dr. Blaž Likozar
Uporaba novih okolju prijaznih postopkov za izolacijo biopolimerov iz morske biomase ter n...

Uporaba novih okolju prijaznih postopkov za izolacijo biopolimerov iz morske biomase ter njihova nadgradnja za uporabo v aplikacijah


Namen študije bi bil zmanjšati količino uporabljene procesne vode ter okolju škodljivih kemikalij pri izolaciji biopolimerov iz dveh virov morske biomase (odpadne lupine škampov in rjave alge). Oba vira sta na voljo v izobilju, ampak sta premalo izkoriščena. Hitin, ki je prisoten v lupinah škampov in rakov je takoj za celulozo drugi najbolj razširjen naravni polimer sestavljen iz N-acetil-D-glukozamina in D-glukozaminskih enot povezanih preko β-(1-4) glikozidne vezi. Hitozan je najpogostejši derivat iz hitina in poseduje lastnosti, ki so skupne polisaharidom, kot so biokompatibilnost, biorazgradnja, netoksičnost in protimikrobno delovanje. Alginska kislina je naraven polisaharid, ki se v glavnem nahaja v različnih vrstah rjavih morskih alg v obliki kalcijevih, natrijevih, stroncijevih, barijevih in magnezijevih soli. Kemijsko je to linearen nerazvejan polisaharid, sestavljen iz monomernih enot, β-D manuronske (M) in α-L-guluronske (G) kisline, povezanih z 1,4 glikozidno vezjo. Fizikalne lastnosti alginata so odvisne od molekulske mase in sestave (razmerja med monomernimi enotami posameznih blokov M in G). Njihova uporaba je predvsem v prehrambeni industriji, čiščenju vode, kozmetiki, papirni industriji iz za medicinske aplikacije. Za pridobivanje obeh naravnih biopolimerov se bodo uporabili novi napredni okolju prijazni postopki (nizkotemperaturna plazma, encimi) in topila (evtektična topila). Za primer slednjih se bodo razvijal tudi njihov recikel, kar bo omogočilo še dodatno zmanjšanje količine odpadnih tokov pri proizvodnji naprednega biopolimerov. Za dodatno analizo kakovosti pridobljenih biopolimerov se bo uporabljalo moderno analitsko opremo ATR-FTIR, XPS, SEM, EDS, TG, UHPLC in viskozimeter.  
red. prof. dr. Darko Makovec
Sinteza prevlek za zaščito fluorescentnih nanodelcev dopiranih z lantanidnimi ioni ...

Sinteza prevlek za zaščito fluorescentnih nanodelcev dopiranih z lantanidnimi ioni na osnovi NaYF4 pred raztapljanjem v biološko uporabnih medijih


Mentor: prof. dr. Makovec, Somentor: prof. dr. Lisjak (delo se izvaja na IJS) Dotični nanodelci predstavljajo alternativo organski biološkim označevalcem v medicinski diagnostiki. Zaradi njihove občutljivosti na vodno okolje, jih želimo zaščititi s primernimi prevlekami, kot na primer s fosfati lantanidov ali polimeri. Posamezna magistrska naloga je omejena na eno od izbranih prevlek, njihovo sintezo ter testiranje stabilnosti prevlečenih nanodelcev v izbranih medijih.
red. prof. dr. Darko Makovec
Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)

Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)


Mentor: prof. dr. Makovec, Somentor: prof. dr. Lisjak (delo se izvaja na IJS) Zaradi svojih posebnih magnetokristalnih lastnosti so heksaferiti vsestransko uporabni. Med drugim bi bili lahko zelo učinkoviti v magnetni hipertermiji in pri mehanomagnetni terapiji. Sr hexaferit ima kemijsko sestavo primerno za uporabo v medicini, vendar njegova sinteza v obliki nanodelcev z ustreznimi magnetnimi lastnostmi še ni bila razvita. Magistrsko delo bo obsegalo testiranje različnih sinteznih parametrov hidrotermalne sinteze Sr heksaferita in osnovno karakterizacijo sinteznih produktov.
dr. Andreja Nemet
Določevanje porabe primarnih pogonskih sredstev in njihova LCA analiza (1. Stopnja KE/KT)

Določevanje porabe primarnih pogonskih sredstev in njihova LCA analiza (1. Stopnja KE/KT)


Določevanje porabe primarnih pogonskih sredstev in njihova LCA analiza (1. Stopnja KE/KT) Diplomsko delo bo namenjeno določitvi porabe primarnih pogonskih sredstev v različnih energijskih sektorjih s proučevanjem energijskih diagramov. Pri tem se upoštevajo izgube pri dostavi energije, energijske pretvorbe pred dostavo ter energijske pretvorbe v posameznih sektorjih. Pri analizah se bodo upoštevali različne gostote energije posameznih energentov ter njihov vpliv na okolje.
red. prof. dr. Zoran Novak
Hibridni aerogeli polisaharid-silika

Hibridni aerogeli polisaharid-silika


Hibridni aerogeli polisaharid-silika Cilj diplomskega dela je priprava hibridnih kompozitov, pripravljenih iz polisaharida ter silike. V diplomskem delu bomo raziskali vpliv različnih koncentracijskih razmerij polisaharid / silika pri sobnih pogojih ter pri povišani temperaturi, predvsem na čas geliranja ter na strukturne lastnosti materiala. Pripravljene kompozitne gele bomo sušili nad kritično točko ogljikovega dioksida, da bomo ohranili strukturo gela. Določili bomo termične, mehanske ter strukturne lastnosti materiala. Preverili bomo razpad materiala v različnih tekočinah (voda, simulirane prebavne tekočine) ter količino topila, ki jo suhi material lahko absorbira. V diplomskem delu bo študent spoznal sol-gel postopek za pripravo gelov ter metode sušenja mokrih gelov, s poudarkom na superkritičnem sušenju. Spoznal bo metode za karakterizacijo materialov: adsorpcija dušika, infrardeča spektroskopija, elektronska mikroskopija, praškovna difrakcija, termična analiza,…. Skozi diplomsko delo bo študent aktivno sodeloval ter se naučil metod, ki so ključne v industriji proizvodnje različnih materialov.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Uporaba optimizacije pri uvajanju krožnega gospodarstva

Uporaba optimizacije pri uvajanju krožnega gospodarstva


Potreba po prehodu iz linearnega ravnanja z viri v krožno gospodarstvo je dobro definirana, vendar je vloga optimizacije in procesne sistemske tehnike pri tem razmeroma nejasna. Namen naloge bo raziskati uporabnost metod procesne sistemske tehnike in optimizacijskih modelov za razvoj tehnologij, procesov, mrež in poslovnih sistemov krožnega gospodarstva.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Razvoj krožnih poslovnih modelov

Razvoj krožnih poslovnih modelov


Naloga bo obsegala študijo obstoječih poslovnih modelov krožnega gospodarstva in izgradnjo metodologije za razvoj inovativnih krožnih poslovnih modelov na različnih področjih.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Indikatorji za spremljanje krožnega gospodarstva

Indikatorji za spremljanje krožnega gospodarstva


V nalogi bomo pregledali kazalce za spremljanje krožnega gospodarstva, ki jih je predlagala Evropska komisija in analizirali njihove prednosti oz. slabosti. Identificirali bomo ključne lastnosti in posebnosti krožnega gospodarstva ter relevantne vidike pri analizi in presoji projektov krožnega gospodarstva. Predlagali bomo metode in kazalnike za ocenjevanje projektov ter raziskali njihovo uporabnost. Kazalnike bomo preizkusili na testnih primerih.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Metode za hitro presojo scenarijev večjih nesreč z nevarnimi snovmi

Metode za hitro presojo scenarijev večjih nesreč z nevarnimi snovmi


Naloga bo potekala v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Cilj je raziskati metode za hitro presojo in razvrščanje scenarijev večjih nesreč z nevarnimi snovmi. Podrobneje bomo analizirali metodo RRA (Rapid Risk Assessment), preverili njeno uporabnost in jo primerjali z drugimi metodami.
doc.dr. Irena Petrinić
Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp

Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp


Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp tema je v angleščini zaradi sodelovanja s tujim podjetjem oz. somentorji
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Določanje lokalne genske ekspresije rastnih faktorjev pri celjenju ran

Določanje lokalne genske ekspresije rastnih faktorjev pri celjenju ran


Določanje lokalne genske ekspresije rastnih faktorjev pri celjenju ran
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Primerjava izražanja genov v krvi in cerebrospinalni tekočini bolnikov z multiplo sklerozo...

Primerjava izražanja genov v krvi in cerebrospinalni tekočini bolnikov z multiplo sklerozo


Primerjava izražanja genov v krvi in cerebrospinalni tekočini bolnikov z multiplo sklerozo
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Analiza bioloških poti povezanih z odzivom na terapijo z biološkimi zdravili...

Analiza bioloških poti povezanih z odzivom na terapijo z biološkimi zdravili pri bolnikih z revmatoidnim artritisom


Analiza bioloških poti povezanih z odzivom na terapijo z biološkimi zdravili pri bolnikih z revmatoidnim artritisom
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Epigenetske spremembe pri bolnikih z rakom glave in vratu

Epigenetske spremembe pri bolnikih z rakom glave in vratu


Epigenetske spremembe pri bolnikih z rakom glave in vratu
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Priprava okolju prijaznih mikrokapsul za kontrolirano sproščanje hlapnih organskih ...

Priprava okolju prijaznih mikrokapsul za kontrolirano sproščanje hlapnih organskih spojin


Pripravili bomo nanodelce iz polisaharidov (hitozan, ciklodekstrin, ipd...) za kontrolirano sproščanje hlapnih organskih spojin. Sprva bomo razvili modelne sisteme, ki bodo po optimizaciji aplicirani za sproščanje pesticidov. Tovrstni pristop bi naj omogočil kontrolirano in zadostno sproščanje pesticidov iz makromolekul, ki so biorazgradljive, hkrati pa lahko delujejo kot ojačevalci humusa. Nano/mikro delci v disperziji bodo sintetizirani s tehniko koacervacije ali kompleksacije. Tekočinske formulacije bomo karakterizirali z določitvijo polidisperznega indeksa, velikosti hlapnih organskih snovi in njihove stabilnosti. Sproščanje hlapnih snovi iz mikrokapsul bomo merili z metodo HPLC.
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Možnost vračanja destilata po čiščenju odpadne vode v tehnološke procese izd...

Možnost vračanja destilata po čiščenju odpadne vode v tehnološke procese izdelave Al ulitkov


Preučevali bomo stopnjo onesnaženja vode glede na mejne vrednosti v pravilniku za tovrstne tehnološke odpadne vode. Predvidevamo povečane koncentracije Al ionov, analize bodo opravili na NLZOH. Kot glavni tehnološki postopek čiščenja bomo izbrali vakuumsko uparjanje. Preučevali bomo masne balance. Glede ne literaturne navedbe bomo izbrali eventualno potrebno dodatno čiščenje, z namenom ponovne uporabe destilata.
doc.dr. Mojca Slemnik
Biokaompatibilni kovinski materiali v umetni slini z dodatkom agresivnih ionov

Biokaompatibilni kovinski materiali v umetni slini z dodatkom agresivnih ionov


Biokaompatibilni kovinski materiali v umetni slini z dodatkom agresivnih ionov
red.prof.dr. Mojca Škerget
Separacija aktivnih komponent iz lupin semena kakavovca

Separacija aktivnih komponent iz lupin semena kakavovca


Separacija aktivnih komponent iz lupin semena kakavovca Namen je ločiti vredne spojine iz kakavove lupine z uporabo trajnostnih separacijskih postopkov kot je ekstrakcija s sub- in superkritičnimi fluidi (npr. voda, CO2). Raziskovalno delo bo vključevalo analizo spojin (spektrofotometrične metode, HPLC, GC) v ekstraktih in karakterizacijo antioksidativne aktivnosti ekstraktov.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Ekstrakcija lubja divjega kostanja s subkritično vodo

Ekstrakcija lubja divjega kostanja s subkritično vodo


Namen je separirati vredne spojine iz lubja s subkritično vodo. Delo bo obsegalo študij vpliva procesnih parametrov (T, P, pH, t,…) na ekstrakcijo ter uporabo analitskih metod za analizo spojin (spektrofotometrične metode, HPLC, GC) v ekstraktih.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Hidrotermična degradacija polimerov (polietilena, PET embalaže) - 2 diplomi

Hidrotermična degradacija polimerov (polietilena, PET embalaže) - 2 diplomi


Namen je raziskati potek razgradnje polimerov oz. odpadne embalaže v superkritični vodi. Delo bo obsegalo študij vpliva procesnih parametrov (tlak, temperatura, razmerje voda/material, čas,..) na potek in kinetiko reakcij razgradnje polimerov v superkritični vodi ter analizo razgradnih produktov (HPLC, GC).