Preglednica razpisanih tem za diplomska dela II. stopnje

doc.dr. Irena Ban
Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (či&sc...

Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode)


Sinteze in karakterizacija nanodelcev za uporabo v FO- (Forward osmosis)* procesih (čiščenje odpadne vode)
doc.dr. Irena Ban
Sinteza, funkcionalizacija in karakterizacija novih nanomaterialov za adsorbcijo redkozeme...

Sinteza, funkcionalizacija in karakterizacija novih nanomaterialov za adsorbcijo redkozemeljskih elementov iz vodnih raztopin


Sinteza, funkcionalizacija in karakterizacija novih nanomaterialov za adsorbcijo redkozemeljskih elementov iz vodnih raztopin
doc.dr. Irena Ban
Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč

Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč


Priprava aluminijevih oksidov z zmanjšano vsebnostjo nečistoč
doc. dr. Miloš Bogataj
Modeliranje, dinamična simulacija in regulacija nivoja tekočin

Modeliranje, dinamična simulacija in regulacija nivoja tekočin


Modeliranje, dinamična simulacija in regulacija nivoja tekočin. Diplomsko delo bo obravnavalo razvoj modela za dinamično simulacijo uravnavanja nivoja tekočin v rezervoarjih. Diplomsko delo bo obravnavalo razvoj modelov in primerjavo učinkovitosti/primernosti regulatorjev (P, PI, PID) za regulacijo danega procesa. Modeliranje bo potekalo v programu Matlab/Simulink.
doc. dr. Miloš Bogataj
Simulacija kataliziranih reakcij s kinetičnimi modeli

Simulacija kataliziranih reakcij s kinetičnimi modeli


Simulacija kataliziranih reakcij s kinetičnimi modeli. Simulacija reaktorja za proizvodnjo stirena z dehidrogeniranjem etilbenzena ob upoštevanju neželenih stranskih reakcij in z uporabo LHHW (Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson) kinetičnega modela v programu Aspen Plus
doc. dr. Miloš Bogataj
Dinamično optimiranje s programskim jezikom APMonitor

Dinamično optimiranje s programskim jezikom APMonitor


Dinamično optimiranje s programskim jezikom APMonitor Diplomsko delo bo obravnavalo reševanje enostavnih problemov dinamičnega optimiranja, t.j. matematičnih modelov, ki vsebujejo diferencialne in algebrske enačbe. Problemi dinamičnega optimiranja zajemajo npr. usklajevanje podatkov (data reconciliation), optimiranje v realnem času (real-time optimization) ter dinamično simulacijo in pridobivajo na pomembnosti v industriji. Delo bo namenjeno spoznavanju programskega jezika APMonitor, ki je prosto dostopen kot vtičnik za Matlab ali Python. Delo bo potekalo v Matlabu in/ali Pythonu.
izr.prof.dr. Urban Bren
Razvoj modela elektrokromnega traku na vodni osnovi

Razvoj modela elektrokromnega traku na vodni osnovi


Razvoj modela elektrokromnega traku na vodni osnovi Elektrokromizem je pojav, kjer material pod vplivom zunanje napetosti ali toka reverzibilno spremeni barvo, ter jo po izklopu zunanjega vira tudi ohrani. Pojav je izjemno uporaben, saj se koristi v različnih aplikacijah kot npr. pametna okna in elektronsko črnilo, vendar pa je aplikacija zaradi dragih vhodnih materialov v industriji precej omejena. Cilj naloge bo razviti nove elektrokromne trakove, ki bi lahko služili kot osnova za izvedbo naprednih optoelektronskih aplikacij (elektrokromna oblačila, aktivna kamuflaža itd. ) Diplomant bo sestavljal elektrokemijske celice na vodni osnovi ter jih s pomočjo različnih tehnik (ciklična voltametrija, UV-Vis reflektančna spektroskopija, kronoamperometrija, mikroskopija) tudi okarakteriziral.
izr.prof.dr. Urban Bren
Antikarcinogeni potenciali polifenolnih spojin iz smilja – računalniški prist...

Antikarcinogeni potenciali polifenolnih spojin iz smilja – računalniški pristop


Antikarcinogeni potenciali polifenolnih spojin iz smilja – računalniški pristop Smilj je zimzelena mediteranska rastlina z enormnim potencialom za dobrobit človeškega zdravja. Posledično prav ekstrakti in destilati smilja na svetovnem trgu dosegajo najvišje dodane vrednosti. Zaradi izpostavljenosti aridnim pogojem rastlina sintetizira številne fitoaleksine - naravne polifenolne spojine. Študent bo preveril njihovo funkcijo uspešnih blokirnih spojin - lovilcev kemijskih karcinogenov - s pomočjo kvantno-mehanskih simulacij. Njihovo potencialno inhibicijo ekspresije onkogenov ter onkogenih signalnih poti pa bo raziskal s pomočjo molekulskega sidranja.
prof. dr. Mirko Čeh
Mikrostrukturna karakterizacija materialov z metodami elektronske mikroskopije (SEM, TEM, ...

Mikrostrukturna karakterizacija materialov z metodami elektronske mikroskopije (SEM, TEM, STEM,…) s spremljajočimi spektroskopskimi metodami EDXS, WDXS, EBSD,…


Mikrostrukturna karakterizacija materialov z metodami elektronske mikroskopije (SEM, TEM, STEM,…) s spremljajočimi spektroskopskimi metodami EDXS, WDXS, EBSD,…
prof. dr. Mirko Čeh
Sinteza in karakterizacija oksidnih in kovinskih termoelektrikov

Sinteza in karakterizacija oksidnih in kovinskih termoelektrikov


Sinteza in karakterizacija oksidnih in kovinskih termoelektrikov
prof. dr. Mirko Čeh
Fotokatalitska razgradnja hlapnih organskih spojin (VOC) iz zraka

Fotokatalitska razgradnja hlapnih organskih spojin (VOC) iz zraka


Fotokatalitska razgradnja hlapnih organskih spojin (VOC) iz zraka
prof. dr. Mirko Čeh
Fotokatalitska in fotoelektrokatalitska razgradnja oranskih onesnažil v odpadnih vodah

Fotokatalitska in fotoelektrokatalitska razgradnja oranskih onesnažil v odpadnih vodah


Fotokatalitska in fotoelektrokatalitska razgradnja oranskih onesnažil v odpadnih vodah
doc. dr. Lidija Čuček
Simulacija razpenjalnika v stacionarnem in nestacionarnem stanju s programskim orodjem Sci...

Simulacija razpenjalnika v stacionarnem in nestacionarnem stanju s programskim orodjem Scilab


Izvedena bo simulacija razpenjanja večkomponentnega vtoka, kjer so enačbe opisane s sistemom linearnih oz. nelinearnih enačb (stacionarno stanje) oz. s sistemom diferencialno algebrskih enačb (nestacionarno stanje). Simulacije bodo izvedene s programskim orodjem Scilab z eno ali več metodami. Zaželjeno je, da se delo izvaja v angleščini, ni pa nujno.
doc. dr. Lidija Čuček
Primerjava optimiranja procesov z matematičnim programiranjem in genetskimi algoritmi

Primerjava optimiranja procesov z matematičnim programiranjem in genetskimi algoritmi


Opis in primerjava metod matematičnega programiranja in genetskih algoritmov. Simulacija in optimiranje enostavne procesne sheme z matematičnim programiranjem (GAMS ali Scilab) in genetskimi algoritmi (Scilab)
doc. dr. Lidija Čuček
Študija možnosti zmanjšanja ogljičnega, fosforjevega in dušičnega odt...

Študija možnosti zmanjšanja ogljičnega, fosforjevega in dušičnega odtisa


Pregled možnosti zmanjšanja ogljičnega, fosforjevega in dušičnega odtisa. Laboratorijska analiza nekaterih izmed možnosti (če 2. stopnja).
doc. dr. Lidija Čuček
Simulacija in optimiranje procesne sheme proizvodnje bioplina

Simulacija in optimiranje procesne sheme proizvodnje bioplina


Najprej bo izvedena simulacija procesne sheme proizvodnje bioplina, nato pa bo izvedena nadgradnja obstoječega procesa proizvodnje bioplina z detajlnejšimi pogoji. Formulirana bo superstruktura za optimiranje celotne procesne sheme proizvodnje bioplina. Vključene bodo različne alternativne surovine, procesne tehnologije ter kinetika proizvodnje bioplina.
doc. dr. Lidija Čuček
Posreden in neposreden toplotni prenos znotraj celotnega območja z upoštevanjem izg...

Posreden in neposreden toplotni prenos znotraj celotnega območja z upoštevanjem izgub


Integracija celotnega območja lahko doprinese dodatne prihranke v energiji v primerjavi z integracijo le znotraj posameznih obratov. Pri integraciji celotnega območja so med drugim pomembne razdalje med obrati in toplotne izgube. Integracija lahko poteka posredno preko pogonskih sredstev, npr. preko pare ali neposredno, kjer lahko vodimo v drug obrat topel ali hladen tok. Za posreden in neposreden prenos bodo analizirani numerični in grafični rezultati v primeru, če upoštevamo izgube pri toplotnem prenosu znotraj celotnega območja.
doc.dr. Matjaž Finšgar
Fotokatalitski filter na osnovi TiO2 za čiščenje zraka

Fotokatalitski filter na osnovi TiO2 za čiščenje zraka


Fotokatalitski filter na osnovi TiO2 za čiščenje zraka
doc.dr. Matjaž Finšgar
Analiza in optimizacija vodnih past za kovinske premaze

Analiza in optimizacija vodnih past za kovinske premaze


Analiza in optimizacija vodnih past za kovinske premaze
doc.dr. Matjaž Finšgar
Razvoj in validacija analiznega postopka za določitev in identifikacijo maščobnih k...

Razvoj in validacija analiznega postopka za določitev in identifikacijo maščobnih kislin v žiru in polhovi masti z GC-FID/MS


Razvoj in validacija analiznega postopka za določitev in identifikacijo maščobnih kislin v žiru in polhovi masti z GC-FID/MS
doc.dr. Matjaž Finšgar
Analiza kovinskih kompleksov inzulina z optično emisijsko spektroskopijo

Analiza kovinskih kompleksov inzulina z optično emisijsko spektroskopijo


Analiza kovinskih kompleksov inzulina z optično emisijsko spektroskopijo
doc.dr. Matjaž Finšgar
Določanje arzena v titanovem dioksidu

Določanje arzena v titanovem dioksidu


Določanje arzena v titanovem dioksidu
izr.prof.dr. Regina Fuchs Godec
Priprava tankih plasti na osnovi TiO_2 v namene protikorozijske zaščite

Priprava tankih plasti na osnovi TiO_2 v namene protikorozijske zaščite


Priprava tankih plasti na osnovi TiO_2 v namene protikorozijske zaščite
red. prof. dr. Andreja Goršek
Hidroliza laktoze: študija možnosti uporabe odpadnih steklenih vlaken za imobilizac...

Hidroliza laktoze: študija možnosti uporabe odpadnih steklenih vlaken za imobilizacijo specifičnega encima


Hidroliza laktoze: študija možnosti uporabe odpadnih steklenih vlaken za imobilizacijo specifičnega encima dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Kinetika nastajanja bioplina med anaerobno fermentacijo bioloških odpadkov preceplj...

Kinetika nastajanja bioplina med anaerobno fermentacijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivo Bjerkandera adusta


Kinetika nastajanja bioplina med anaerobno fermentacijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivo Bjerkandera adusta dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Razvoj metode za pripravo učinkovitega kovinskega katalizatorja na oksidnem nosilcu

Razvoj metode za pripravo učinkovitega kovinskega katalizatorja na oksidnem nosilcu


Razvoj metode za pripravo učinkovitega kovinskega katalizatorja na oksidnem nosilcu dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Razgradnja lignina med preraščanjem gljive Pleurotus ostreatus na pšenični s...

Razgradnja lignina med preraščanjem gljive Pleurotus ostreatus na pšenični slami


Razgradnja lignina med preraščanjem gljive Pleurotus ostreatus na pšenični slami dr. A. Goršek in dr. D Pečar
red. prof. dr. Andreja Goršek
Proizvodnja bioplina z anaerobno digestijo bioloških odpadkov precepljenih z gljiva...

Proizvodnja bioplina z anaerobno digestijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivami na specifičnem substratu


Proizvodnja bioplina z anaerobno digestijo bioloških odpadkov precepljenih z gljivami na specifičnem substratu dr. A. Goršek in dr. D Pečar
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Kogeneracija s trdno oksidnimi gorivnimi celicami

Kogeneracija s trdno oksidnimi gorivnimi celicami


Kogeneracija s trdno oksidnimi gorivnimi celicami Za kogeneracijo oziroma sočasno proizvodnjo električne energije in toplote se danes najpogosteje uporabljajo plinske turbine in motorji z notranjim zgorevanjem. Uporaba gorivnih celic za potrebe kogeneracije se zaradi določenih tehničnih in ekonomskih razlogov ne uporablja pogosto, vendar pa je zaradi visokega električnega izkoristka tehnologija prihodnosti. Gorivo za proizvodnjo električne energije s trdno oksidnimi gorivnimi celicami je mešanica H2 in CO na anodi in kisik iz zraka na katodi. Običajno se H2 in CO proizvaja s katalitičnim reformingom zemeljskega plina, lahko pa tudi bencina ali dizelskega goriva.
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Izkoriščanje odpadne toplote s Trikotnim ekspanzijskim ciklom

Izkoriščanje odpadne toplote s Trikotnim ekspanzijskim ciklom


Izkoriščanje odpadne toplote s Trikotnim ekspanzijskim ciklom Trikotni ekspanzijski cikel (TFC) je termodinamični cikel pri katerem se v turbino vodi dvofazni fluid ali kapljevina segreta na kritično temperaturo, ne pa parne faza fluida kot pri Rankinovem ciklu. Ekspanzija fluida poteka v dvofazni turbini imenovani tudi fazno spremenljiva turbina ali v dvojnem vijačnem ekspanderju. Proizvodnjo energije s Trikotnim ekspanzijskim ciklom lahko uporabimo na kritično temperaturo segreto mešanico amonijaka in vode ali organske fluide, ki se uporabljajo v hladilni tehniki. Izkoristek Trikotnega ekspanzijskega cikla je nekoliko manjši od Organskega Rankinovega cikla (ORC), vendar se zaradi večje temperaturne razlike lahko izkoristi štirikrat večji toplotni tok vira toplote in s tem proizvede tudi do 3,5 krat več energije kot z Organskim Rankinovim ciklom. Za proizvodnjo električne energije s Trikotnim ekspanzijskim ciklom se lahko uporabi odpadna toplota industrijskih procesov, geotermična energija, sončna energija itd.
izr.prof.dr. Darko Goričanec
Proizvodnja tekočega ogljikovega dioksida za potrebe živilskopredelovalne industrije

Proizvodnja tekočega ogljikovega dioksida za potrebe živilskopredelovalne industrije


Proizvodnja tekočega ogljikovega dioksida za potrebe živilskopredelovalne industrije V živilsko predelovalni industriji potrebujejo velike količine ogljikovega dioksida, ki pa mora biti naravnega izvora, zato se za te namene ne sme uporabiti ogljikov dioksid, ki nastaja pri zgorevanju goriv ali industrijskih procesih. Naravni vir CO2 so zemeljske vrtine ali vrtine s termomineralno vodo, kjer je prisoten ogljikov dioksid. Ogljikov dioksid naravnega izvora razen prisotne vode običajno vsebuje tudi določene primesi drugih plinov, ki jih je potrebno tekom procesa utekočinjanja CO2 odstraniti.
doc.dr. Sašo Gyergyek
Sinteza katalitskih nanodelcev na osnovi zlitine Cu-Ru na magnetno izločljivi podlagi

Sinteza katalitskih nanodelcev na osnovi zlitine Cu-Ru na magnetno izločljivi podlagi


delo se izvaja na Odseku za sintezo materialov Institut Jožef Stefan Ljubljana in Kemijskem inštitutu Ljubljana Magistrske teme - 2.stopnja (KT ali KE) ali UNI KT: Mentor: doc. dr. Sašo Gyergyek, Somentor: izr. prof. Blaž Likozar
doc.dr. Sašo Gyergyek
Priprava magnetno strukturiranih nanokompozitov na osnovi superparamagnetnih anizotropnih ...

Priprava magnetno strukturiranih nanokompozitov na osnovi superparamagnetnih anizotropnih delcev za fotoniko


Magistrske teme - 2.stopnja (KT ali KE) ali UNI KT: Mentor: doc. dr. Sašo Gyergyek, Somentor: dr. Slavko Kralj
doc. dr. Dušan Klinar
Tehno-ekonomska študija soproizvodnje biooglja in toplote s procesom pirolize bioma...

Tehno-ekonomska študija soproizvodnje biooglja in toplote s procesom pirolize biomase


izbor, lastnosti in priprava biomase (drobljenje, sejanje, sušenje) postavitev in zagon laboratorijskega procesa pirolize v 2 l reaktorju laboratorijsko testiranje procesa pirolize v 2 l reaktorju ter izdelava masne in toplotne bilance zasnova procesne sheme ekonomsko vrednotenje investicije zastavljenega procesa
doc. dr. Dušan Klinar
Intenziviranje procesa ekstenzivnega sušenja pastoznih biomas s pomočjo adsorpcije ...

Intenziviranje procesa ekstenzivnega sušenja pastoznih biomas s pomočjo adsorpcije na oglju


pridobljenem s pirolizo iste biomase določitev vhodnih surovin, lastnosti in priprava zasnova laboratorijskega procesa in načrtovanje poskusov postavitev in testiranje laboratorijskega procesa
doc. dr. Dušan Klinar
Uvajanje digitalizacije v laboratorij z uporabo programa sciNote®

Uvajanje digitalizacije v laboratorij z uporabo programa sciNote®


digitalni laboratorijski dnevnik, pregled uporabe in primerjave z drugimi programi postavitev programa v resnično okolje in demonstracija dela z njim na treh napravah (prenosni računalnik, tablica, pametni telefon) izdelava značilnega vzorčnega primera izvajanja dela predlogi dopolnil in nadgradnje programa možnosti slovenjenja programa priprava gradiva in navodil za uvajanje programa v laboratorijsko prakso Naloga se izvaja skupaj z Laboratorijem za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj.
doc. dr. Dušan Klinar
Uvajanje digitalizacije v laboratorij, priprava vaje iz dinamike procesov za digitalizacij...

Uvajanje digitalizacije v laboratorij, priprava vaje iz dinamike procesov za digitalizacijo


koncept-zasnova, pristop k digitalizaciji v laboratoriju pregled možnosti digitalizacije predelava zasnove vaje za uvedbo digitalnih orodij programska in strojna oprema za izvedbo vaje, možne rešitve zasnova digitalnega laboratorijskega dnevnika za vajo priprava gradiva in navodil za izvedbo vaje Naloga se izvaja skupaj z Laboratorijem za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj.
red.prof.dr. Željko Knez
Uporaba nekonvencionalnih superkritičnih fluidov za separacijo in formulacijo produktov

Uporaba nekonvencionalnih superkritičnih fluidov za separacijo in formulacijo produktov


Pomembna prednost superkritičnih fluidov napram konvencionalnim topilom je selektivna ekstrakcija ter frakcionacija komponent. Najpogosteje uporabljeni superkritični fluidi so CO2 in voda, metan, etan, propan, vedno bolj zanimivi pa so nekonvencionalni superkritični fluidi kot sta argon, dimetileter in SF6. Pri načrtovanju separacijskih procesov potrebujemo podatke o obratovalnih pogojih. Podatki o faznih ravnotežjih nam pomagajo pri določitvi procesnih parametrov. Cilj zaključnega dela je podrobna obravnava topnostnih karakteristik trdnih substanc v nekonvencionalnih SCF in izvedba preliminarnih poskusov ekstrakcije iz naravnih materialov oz. formulacije končnih produktov. Prvi del raziskav obravnava fazna ravnotežja substanc iz naravnih materialov v konvencionalnih in nekonvencionalnih sub- in superkritičnih fluidih, kar pomeni vpliv tlaka in temperature na obnašanje sistema (mešljivost, topnost, morebitna inverzija faz), ter v nadaljevanju tudi izvedba preliminarnih poskusov ekstrakcij oz. mikronizacij komponent z določanjem vpliva obratovalnih parametrov na kinetiko procesa.
red.prof.dr. Željko Knez
Določanje termodinamskih lastnosti sistema trdno (polimer)/superkritični fluid (SCF)

Določanje termodinamskih lastnosti sistema trdno (polimer)/superkritični fluid (SCF)


Metode obdevale polimerov s SCF veljajo za okolju in substanci prijazne. Z visokotlačnimi tehnologijami se lahko pridobivajo npr. mikrodelci kot nosilci farmacevtskih učinkovin in mnogo drugih produktov uporabnih v medicini, kozmetiki, prehrani itd. Podatki o termodinamskih lastnostih večkomponentnih sistemov nam pomagajo pri določitvi optimalnih procesnih parametrov. Trdno snov (polimer) bomo izpostavljali CO2 v avtoklavu pri različnih tlakih. Uporabile se bodo gravimetrične metode z zasledovanjem spremembe mase polimera. Z ustreznim matematičnim postopkom se bodo izračunale termodinamske količine: topnost, difuzivnost, gostota. Cilj dela je preučiti obnašanje sistema in določiti termodinamske lastnosti binarnega sistema polimer/superkritični fluid (SCF). Postavili bomo model, s katerim lahko interpoliramo termodinamske količine pri poljubnih tlakih pri konstantni temperaturi.
red.prof.dr. Željko Knez
Določanje transportnih lastnosti večkomponentnih sistemov pri visokih tlakih

Določanje transportnih lastnosti večkomponentnih sistemov pri visokih tlakih


Površinska napetost in poznavanje faznega stika je pomembna za številne aplikacije ter različne smeri v kemijski procesni industriji, saj je neposredni indikator delovanja, kakovosti in čistosti katerekoli procesnega toka. Npr., razvoj detergentov in pralnih praškov je tesno povezan s poznavanjem površinske napetosti vode. Naftna industrija potrebuje podatke o površinskih napetosti n-alkanov pri visokih tlakih, saj je njihovo poznavanje ključno pri transportu in predelavi nafte ter plina. Za povečanje izčrpane količine nafte se pri ekstrakciji surove nafte dodajajo biološko aktivne snovi, ki zmanjšajo napetosti med fazama nafte in geološkega rezervoarja in posledično omogočijo boljši pretok nafte. Cilj dela je določiti transportne podatke (viskoznost, površinsko napetost) pri pogojih procesa z uporabo obstoječih metod ter z razvojem novih metod za izvajanje meritev pri visokih tlakih ob uporabi ustrezne programske opreme. Dobljeni podatki lahko revolucionarno posodobijo koncept procesov ki potekajo v obratih za pridobivanje energije in odpirajo pot novim inovativnim pristopom za načrtovanje procesov, ki bodo bolj ekonomsko usmerjeni in bodo omogočali nižjo porabo energije.
doc. dr. Maša Knez Hrnčič
Izolacija aktivnih učinkovin iz naravnih materialov z alternativnimi topili

Izolacija aktivnih učinkovin iz naravnih materialov z alternativnimi topili


Izvedli bomo ekstrakcijo iz naravnih materialov. Uporabili bomo okolju prijazne postopke ekstrakcije brez uporabe škodljivih organskih topil. Ekstrakcijo s sub- oz. superkritičnimi fluidi bomo izvedli pri nizkih temperaturah. Tako bomo v ekstraktih ohranili visoko vsebnost aktivnih učinkovin, ki sicer ob izpostavljenosti povišani temperaturi razpadejo. Dobljene ekstrakte bomo kvantitativno ovrednotili z metodami HPLC/MS oz. GC/MS. Za formulacijo dobljenih ekstraktov na nosilec (biorazgradljiv polimer) bomo uporabili metodo PGSS mikronizacije. Izolaciji bo sledilo testiranje antioksidativne učinkovitosti ekstraktov ter kompozitnih materialov s spektrofotometrično metodo. Proces mikronizacije omogoča izdelavo produktov, nemenjenih različnim potrebam zdravljenja in dosega ciljanega mesta delovanja učinkovine. Izbrali bomo takšnen postopek izolacije ter obratovalne pogoje ekstrakcije in mikronizacije, ki bo nudil produkte (ekstrakte oz. kompozite) najvišje biološke učinkovitosti. Izvajanje eksperimentalnega dela bo potekalo na UM FKKT in UM FZV.
doc. dr. Maša Knez Hrnčič
Izolacija biološko aktivnih komponent iz rastlinskih materialov, njihova kvantitati...

Izolacija biološko aktivnih komponent iz rastlinskih materialov, njihova kvantitativna določitev in določanje njihove biološke aktivnosti


Potekla bo izolacija biološko aktivnih komponent iz rastlinskih materialov različnega izvora s konvencionalnimi in superkritičnimi ekstrakcijskimi postopki. Sledila bo analiza izoliranih komponent s kromatografijo (LC-MS, GC-MS) ter določitev antioksidativnih lastnosti z uporabo standardnih metod na spektrofotometru. Sledilo bo določanje ostalih bioloških lastnosti, kot so antimikrobnost, biokompatibilnost in druge biološke aktivnosti glede na vrsto ekstrakta. Izvajanje eksperimentalnega dela bo potekalo na UM FKKT in UM MF.
doc. dr. Maša Knez Hrnčič
Formuliranje farmaceutskih učinkovin v v biorazgradljive polimere s plini visoke gostote

Formuliranje farmaceutskih učinkovin v v biorazgradljive polimere s plini visoke gostote


Raztapljanje in biološko uporabnost v vodi topnih substanc je mogoče izboljšati tako, da se ujamejo v priročen sistem s pomočjo tehnologije kapsulacije. Uporabili bomo različne postopke za vezavo kemične substance v polimerno matrico. S pomočjo termogravimetrične analize/ diferencialne dinamične kalorimetrije (TGA/DSC) bomo preučevali vpliv tlaka in atmosfere na vzorec, kjer je pod visokim tlakom zanemarjen vpliv izhlapevanja, adsorpcije in desorpcije, ter vpliv tlaka na temperaturo vrelišča oz. tališča. Določili bomo topnost izbrane učinkovine v CO2, propanu in argonu v visokotlačni optični celici pri sub- in superkritičnih pogojih. Hkrati bomo učinkovini določili tališče pod tlakom sub- in superkritičnega CO2, propana ter argona v odvisnosti od tlaka in ob počasnem zviševanju temperature. Uporabili bomo tudi eno izmed visokotlačnih metod za zmanjševanje velikosti delcev s superkritičnimi fluidi PGSSTM.
doc. dr. Iztok Jože Košir
Optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v ...

Optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v cidru


Naslov diplomske teme: Optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v cidru Vsebina: Namen diplomskega dela je optimizacija in validacija metode za določanje prostega in skupnega žveplovega dioksida v cidru z metodo po Ripperju. Kot metodo za določevanje bomo uporabili metodo po Ripperju, ki vključuje jodometrično titracijo prostega in sproščenega vezanega žveplovega dioksida v cidrih. Metodo bomo primerno optimirali na pogoje okolja laboratorija IHPS in validirali, tako da bomo določili linearnost, natančnost, točnost, ponovljivost, mejo zaznavnosti (LOD) in mejo določljivosti (LOQ). Diplomsko delo se bo izvajalo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. Ključne besede: cider, žveplov dioksid, volumetrija, validacija Viri: Vahl JM, Converse JE., Ripper procedure for determining sulfur dioxide in wine: collaborative study, J Assoc Off Anal Chem., 1980, 63(2):194-9..
doc.dr. Anita Kovač Kralj
Matematični model rezultatov analiz v kemični industriji

Matematični model rezultatov analiz v kemični industriji


Matematični model rezultatov analiz v kemični industriji
doc. dr. Sebastijan Kovačič
Sinteza in Aplikacija Polielektrolitov

Sinteza in Aplikacija Polielektrolitov


Sinteza in Aplikacija Polielektrolitov Polielektroliti so polimeri z ionizirajočimi funkcionalnimi skupinami, ki v raztopinah disociirajo v polivalentne makroione (poliione) in protiione (majhni ioni z nasprotnim nabojem). V sklopu diplomskega dela, študent pripravi polielektrolite s polimerizacijo komercialno dostopnih oz. sintetično modificiranih monomernih enot. Za formiranje porozne matrike polielektrolitov, bomo uporabili tehniko polimerizacije v raztopini ob prisotnosti inertnega topila oz. emulzijsko polimerizacijo. Reakcije polimerizacije s katerimi se bo študent srečal sta prosta radikalska polimerizacija in metatezna polimerizacija. Uspešno sintetizirane polielektrolite, bo študent testiral v naprednih aplikacijah čiščenja voda. Analizne tehnike ki jih bo uporabljal: FTIR, NMR (v primeru modificiranih monomernih enot), Elementna analiza, N2-sorpcija,
red.prof.dr. Peter Krajnc
Funkcionalizacija površine poliHIPE polimerov z RAFT polimerizacijo

Funkcionalizacija površine poliHIPE polimerov z RAFT polimerizacijo


Funkcionalizacija površine poliHIPE polimerov z RAFT polimerizacijo
red.prof.dr. Peter Krajnc
Hierarhično porozni biorazgradljivi materiali za tkivno inženirstvo

Hierarhično porozni biorazgradljivi materiali za tkivno inženirstvo


Hierarhično porozni biorazgradljivi materiali za tkivno inženirstvo
red.prof.dr. Peter Krajnc
Hiperzamreženje polistirenskih derivatov za adsorpcijo citokinov iz krvi

Hiperzamreženje polistirenskih derivatov za adsorpcijo citokinov iz krvi


Hiperzamreženje polistirenskih derivatov za adsorpcijo citokinov iz krvi
red.prof.dr. Zdravko Kravanja
Optimiranje procesa proizvodnje bioplina

Optimiranje procesa proizvodnje bioplina


Bioplin je pomembno biogorivo, ki ga lahko uporabimo kot bioplin ali pa njegovo energijo preko kogeneracijske enote pretvorimo v električno in toplotno energijo. Z nalogo bi postavili osnovno superstrukturo za optimiranje celotne procesne sheme in formulirali osnovni matematični model. Optimiranje bi izvedli z mešano-celoštevilskim linearnim ali nelinearnim programiranjem. Z analizo občutljivosti bi študirali vpliv najvplivnejših parameterov na dobit in ekonomiko procesa.
red.prof.dr. Zdravko Kravanja
Sinteza procesov z upoštevanjem principov krožnega gospodarjenja

Sinteza procesov z upoštevanjem principov krožnega gospodarjenja


Upoštevanje principov krožnega gospodarjenja pri načrtovanju procesov že v zgodnji fazi lahko pomembno izboljša ekonomsko in okoljsko učinkovitost procesa. Predlagali bi postopek, s katerim bi sintezo procesov obogatili s principi krožnega gospodarjenja. Dobljene rešitve bi bile iz vidika trajnostnega razvoja ugodnejše z ozirom na racionalnejšo rabo virov, zmanjšanje toplogrednih emisij in vseh vrst odpadkov, zmanjšanje investicij in izboljšanje ekonomike poslovanja.
doc.dr. Matjaž Kristl
Priprava nanodelcev Zn, Ni in Co teluridov z visokotemperaturno in z mehanokemijsko metodo...

Priprava nanodelcev Zn, Ni in Co teluridov z visokotemperaturno in z mehanokemijsko metodo


Priprava nanodelcev Zn, Ni in Co teluridov z visokotemperaturno in z mehanokemijsko metodo
doc.dr. Matjaž Kristl
Meritev optičnih lastnosti delcev TiO2 z metodo UV/VIS

Meritev optičnih lastnosti delcev TiO2 z metodo UV/VIS


Meritev optičnih lastnosti delcev TiO2 z metodo UV/VIS
doc.dr. Matjaž Kristl
Novi kompoziti nanodelcev Fe2O3 in polimernih nosilnih materialov – razširjan...

Novi kompoziti nanodelcev Fe2O3 in polimernih nosilnih materialov – razširjanje možnosti biomedicinske uporabe


Novi kompoziti nanodelcev Fe2O3 in polimernih nosilnih materialov – razširjanje možnosti biomedicinske uporabe
doc.dr. Matjaž Kristl
Uporaba RTG praškovne difrakcije in TG analize pri določanju lastnosti jajčnih lupi...

Uporaba RTG praškovne difrakcije in TG analize pri določanju lastnosti jajčnih lupin glede na način vzreje kokoši


Uporaba RTG praškovne difrakcije in TG analize pri določanju lastnosti jajčnih lupin glede na način vzreje kokoši
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Sinteza bakterijske nanoceluloze s Komagataeibacter xylinus

Sinteza bakterijske nanoceluloze s Komagataeibacter xylinus


Sinteza bakterijske nanoceluloze s Komagataeibacter xylinus
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Stre...

Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)


Sinteza in izolacija produktov iz različnih mikroorganizmov (npr. transglutaminaza iz Streptomyces platensis)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Inhibitorne lastnosti rastlinskih ekstraktov za rast mikrobnih celic (Echerichia coli, Sta...

Inhibitorne lastnosti rastlinskih ekstraktov za rast mikrobnih celic (Echerichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger, aspergillus, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus)


Inhibitorne lastnosti rastlinskih ekstraktov za rast mikrobnih celic (Echerichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger, aspergillus, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus)
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Inhibitorne lastnosti modificiranih polimernih materialov za rast mikrobnih celic

Inhibitorne lastnosti modificiranih polimernih materialov za rast mikrobnih celic


Inhibitorne lastnosti modificiranih polimernih materialov za rast mikrobnih celic
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Izolacija mikro in nanoceluloze iz rastlinskega materiala

Izolacija mikro in nanoceluloze iz rastlinskega materiala


Izolacija mikro in nanoceluloze iz rastlinskega materiala
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encimov v zamrežene encimske skupke (CLEAs) in magnetne zamrežene encimske s...

Imobilizacija encimov v zamrežene encimske skupke (CLEAs) in magnetne zamrežene encimske skupke (mCLEAs) – študija stabilnosti


Imobilizacija encimov v zamrežene encimske skupke (CLEAs) in magnetne zamrežene encimske skupke (mCLEAs) – študija stabilnosti
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Precipitacija proteinov v plinih visoke gostote.

Precipitacija proteinov v plinih visoke gostote.


Precipitacija proteinov v plinih visoke gostote.
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Imobilizacija encimov na različne nosilce; vpliv vrste nosilca na encimsko aktivnost

Imobilizacija encimov na različne nosilce; vpliv vrste nosilca na encimsko aktivnost


Imobilizacija encimov na različne nosilce; vpliv vrste nosilca na encimsko aktivnost
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Funkcionalizirani magnetni nanodelci za odstranjevanje težkih kovin iz odpadnih vod

Funkcionalizirani magnetni nanodelci za odstranjevanje težkih kovin iz odpadnih vod


Funkcionalizirani magnetni nanodelci za odstranjevanje težkih kovin iz odpadnih vod
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih u...

Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin


Magnetni nanodelci kot nosilci za imobilizacijo encimov (npr. ADH) in drugih bioaktivnih učinkovin
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Gojenje medicinskih gob

Gojenje medicinskih gob


Gojenje medicinskih gob
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Antimikrobne učinkovine in encimi iz aloe vere

Antimikrobne učinkovine in encimi iz aloe vere


Antimikrobne učinkovine in encimi iz aloe vere
red.prof.dr. Maja Leitgeb
Določevanje prisotnosti proteinov in aktivnosti nekaterih encimov v rastlinskih ekstraktih...

Določevanje prisotnosti proteinov in aktivnosti nekaterih encimov v rastlinskih ekstraktih (borovnice, gobe, …)


Določevanje prisotnosti proteinov in aktivnosti nekaterih encimov v rastlinskih ekstraktih (borovnice, gobe, …)
doc. dr. Blaž Likozar
Uporaba plazemskih reaktorjev za pretvorbo metana v višje ogljikovodike in sintezni...

Uporaba plazemskih reaktorjev za pretvorbo metana v višje ogljikovodike in sintezni plin


mentor: doc. dr. Blaž Likozar (blaz.likozar@ki.si) Pretvorba metana v višje ogljikovodike je velik izziv na področju kemijskega inženirstva, saj je metan zelo stabilna molekula, pod intenzivnimi reakcijskimi pogoji njegove pretvorbe pa se tudi želeni produkti radi razgradijo. V praksi to pomeni, da se na odročnih naftnih črpališčih metan raje sežiga, saj transport predstavlja prevelik strošek, posledično pa se v ozračje spušča velike količine toplogrednega plina CO2. Za uspešno valorizacijo neizkoriščenih virov zemeljskega plina na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo razvijamo plazemske reaktorje, s katerimi pretvarjamo metan v višje ogljikovodike in tekoča goriva. Z uporabo visoke električne napetosti v plazemskem reaktorju lahko metan razgradimo, pri čemer pridobimo sintezni plin ali pa tekoče produkte, kot sta metanol in formaldehid. Proces dodatno izboljšamo z uporabo heterogenih katalizatorjev, s katerimi lahko vplivamo na reakcijske poti in tako na pridobljene končne produkte. Za napajanje plazemskih reaktorskih sistemov je predvidena uporaba zelene, obnovljive, sončne ali vetrne energije. Inovativna tehnologija je zato okolju prijazna in je zanimiva tudi z ekonomskega vidika. Delo bi obsegalo testiranje plazemskih reaktorjev pod različnimi obratovalnimi pogoji in testiranje različnih katalizatorjev za doseganje čim boljših izkoristkov in selektivnosti do želenih produktov. Kraj izvajanja: Kemijski inštitut, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Ljubljana.  
doc. dr. Blaž Likozar
Analiza metaboličnih poti v sesalskih celičnih kulturah

Analiza metaboličnih poti v sesalskih celičnih kulturah


Metabolične poti znotraj celičnih kultur so zapletene ter običajno niso raziskane v popolni meri kar otežuje razvoj biotehnoloških procesov v medicini in farmacevtski industriji. Raziskave ter analizne metode, ki nudijo vpogled v metabolične poti, so pogosto slabo ponovljive, zahtevajo uporabo izotopsko označenih reagentov ter napredno diagnostiko, kar je navadno težko izvedljivo v enem samem laboratoriju. Kot alternativno orodje so se v zadnjih letih uveljavile teoretične metode. Slednje uporabijo meritve za sproščanje in porabo nekaterih hranil tekom gojenja celičnih kultur, za rezultat pa razkrijejo možne metabolične poti, ki so značilne za preiskovano celično kulturo. Kandidat/kandidatka bo za diplomsko oz. magistrsko delo uporabil metodo MFA (ang. Metabolic Flux Analysis) za analizo merskih podatkov, ki so bili pridobljeni na sesalskih celičnih kulturah. V ta namen bo uporabil različne nabore biokemijskih reakcij za opis reprezentativnih metaboličnih sklopov (Slika 1), ki potekajo v sesalskih celicah, ter z metodo MFA določil makro reakcije, ki bodo predstavljale izhodišče za makro kinetični model. Dodano vrednost makro kinetičnega modela bo nadalje poizkusil potrditi z neodvisno primerjavo z logističnim modelom, ki opisuje rast sesalskih celic glede na razpoložljivost hranil in stranskih produktov. Tekom dela bo kandidat poleg biokemijskega znanja pridobil veščine programiranja ter spoznal nekatere računske numerične metode, ki se pogosto pojavljajo v naravoslovju in tehniki.
doc. dr. Blaž Likozar
Uporaba novih okolju prijaznih postopkov za izolacijo biopolimerov iz morske biomase ter n...

Uporaba novih okolju prijaznih postopkov za izolacijo biopolimerov iz morske biomase ter njihova nadgradnja za uporabo v aplikacijah


Namen študije bi bil zmanjšati količino uporabljene procesne vode ter okolju škodljivih kemikalij pri izolaciji biopolimerov iz dveh virov morske biomase (odpadne lupine škampov in rjave alge). Oba vira sta na voljo v izobilju, ampak sta premalo izkoriščena. Hitin, ki je prisoten v lupinah škampov in rakov je takoj za celulozo drugi najbolj razširjen naravni polimer sestavljen iz N-acetil-D-glukozamina in D-glukozaminskih enot povezanih preko β-(1-4) glikozidne vezi. Hitozan je najpogostejši derivat iz hitina in poseduje lastnosti, ki so skupne polisaharidom, kot so biokompatibilnost, biorazgradnja, netoksičnost in protimikrobno delovanje. Alginska kislina je naraven polisaharid, ki se v glavnem nahaja v različnih vrstah rjavih morskih alg v obliki kalcijevih, natrijevih, stroncijevih, barijevih in magnezijevih soli. Kemijsko je to linearen nerazvejan polisaharid, sestavljen iz monomernih enot, β-D manuronske (M) in α-L-guluronske (G) kisline, povezanih z 1,4 glikozidno vezjo. Fizikalne lastnosti alginata so odvisne od molekulske mase in sestave (razmerja med monomernimi enotami posameznih blokov M in G). Njihova uporaba je predvsem v prehrambeni industriji, čiščenju vode, kozmetiki, papirni industriji iz za medicinske aplikacije. Za pridobivanje obeh naravnih biopolimerov se bodo uporabili novi napredni okolju prijazni postopki (nizkotemperaturna plazma, encimi) in topila (evtektična topila). Za primer slednjih se bodo razvijal tudi njihov recikel, kar bo omogočilo še dodatno zmanjšanje količine odpadnih tokov pri proizvodnji naprednega biopolimerov. Za dodatno analizo kakovosti pridobljenih biopolimerov se bo uporabljalo moderno analitsko opremo ATR-FTIR, XPS, SEM, EDS, TG, UHPLC in viskozimeter.  
doc. dr. Blaž Likozar
Vpliv izbire katalizatorja na katalitsko pretvorbo mucinske kisline

Vpliv izbire katalizatorja na katalitsko pretvorbo mucinske kisline


mentor: doc. dr. Blaž Likozar (blaz.likozar@ki.si) Z razvojem zelenih procesov na osnovi uporabe alternativnih virov ogljikovodikov, kot je biomasa, bi zmanjšali okoljske obremenitve kemijskih procesov in porabo fosilnih goriv. Pridobivanje kemikalij iz lignocelulozne biomase je aktualna tema ne le na raziskovalnem nivoju, temveč čedalje bolj tudi na industrijskem. Lignocelulozno biomaso sestavljajo tri glavne polimerne strukture: celuloza, hemiceluloza in lignin. V največji meri je zastopana celuloza, zato bi diplomska naloga temeljila na pretvorbi celulozne veje biomase. Natančneje na katalitski pretvorbi mucinske kisline, ki je oksidiran produkt glukoze. Za pridobivanje želenih kemikalij so potrebni ustrezni katalizatorji, ki so za izbrani sistem dovolj aktivni, stabilni in selektivni. Ciljni produkt je adipinska kislina, ki se jo pridobi s hidrodeoksigenacijo mucinske kisline. Za izboljšanje selektivnosti procesa se bodo testirali različni kovinski katalizatorji na nosilcih. Študija bo obsegala tudi vpliv reakcijske temperature, tlaka vodika in mase katalizatorja na potek in selektivnost reakcije. Katalitski testi se bodo izvajali na sistemu šestih paralelnih šaržnih reaktorjih. Kraj izvajanja: Kemijski inštitut, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Ljubljana.
doc. dr. Blaž Likozar
Katalitska pretvorba ogljikovega dioksida v metanol

Katalitska pretvorba ogljikovega dioksida v metanol


mentor: doc. dr. Blaž Likozar (blaz.likozar@ki.si) Zelo razširjena poraba fosilnih goriv in s tem prekomeren izpust ogljikovega dioksida je razlog za globalno segrevanje. Del rešitve je shranjevanje presežne energije v obliki organskih spojin. Pri tem procesu uporabimo ogljikov dioksid iz bogatega vira, kot je termoelektrarna, ter vodik, ki je ga lahko pridobimo z elektrolizo vode. Na ta način lahko shranimo energijo iz manj konstantnih virov električne energije, kot so npr. sončne celice ter vetrne elektrarne, v enostavno obliko primerno za transport in uporabo. Sinteza metanola iz ogljikovega dioksida in vodika je smiselna rešitev, saj se ga lahko primeša gorivu ali pa uporabi kot surovino za nadaljnjo sintezo. Za izboljšanje sinteze metanola je potrebno dobro poznavanje različnih lastnosti katalizatorjev, kot so specifična površina, adsorpcijske lastnosti, morfologija, sestava itd. Do mehanizma reakcije pa pridemo s poznavanjem kinetike reakcij, kar dosežemo s katalitskimi testi ter z računskimi metodami modeliranja. Katalitski testi katalizatorjev se bodo izvajali na sistemu petih vzporednih reaktorjev s strnjenem slojem. Kraj izvajanja: Kemijski inštitut, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Ljubljana.
doc. dr. Blaž Likozar
Vpliv pogojev merjenja elektrokemijske aktivnosti in stabilnosti platinskih katalizatorjev...

Vpliv pogojev merjenja elektrokemijske aktivnosti in stabilnosti platinskih katalizatorjev za uporabo v nizkotemperaturni gorivni celici z metodo rotirajoče disk elektrode


Neposredno povezavo med energijo in vodikom omogoča gorivna celica, ki je pretvornik kemične energije v električno. NASA je alkalno gorivno celico že v 60-ih uporabila v vesolju. Nizkotemperaturna gorivna celica ima izrazito prednost pred konvencionalnim motorjem na notranje izgorevanje v izkoristku goriva, v neškodljivem izpustu (voda) in možnostjo uporabe obnovljivih virov kot so sončna in vetrna energija. V primerjavi z baterijami pa se kaže prednost v veliko manjši teži in pri veliko hitrejšem »polnjenju«. Osnovni princip delovanja nizkotemperaturne gorivne celice je znan že od leta 1842, ko je Groove objavil članek “On a Gaseous Voltaic Battery”. Z zaporedno vezavo petdesetih elektrokemičnih členov z žveplovo kislino in s platinskimi anodami in katodami (gorivnih celic), ki so bile izpostavljene kisiku ali vodiku, je lahko vzpostavil zadostno napetost, da je preskočila iskra med dvema grafitnima elektrodama. Razvoj gorivnih celic gre predvsem v smeri znižanja cene in hkrati povišanja aktivnosti in stabilnosti platinskega katalizatorja (Pt nanodelci na visokopovršinskem ogljiku). Metoda rotirajoče disk elektrode s pomočjo ciklične voltametrije meri tok v odvisnosti od napetosti (3 elektrodna elektrokemična celica) z zelo dobro definirano hidrodinamiko (to je masni transport reaktantov – saj elektrodo rotiramo – Slika 1). S to metodo lahko ocenimo aktivnost in stabilnost katalizatorja brez, da bi ga bilo treba dati v gorivno celico (drago in časovno potratno). Vendar pa ima ta metoda svoje omejitve, ki pa se niso standardizirane. Dokaj neraziskan je recimo vpliv nanosa katalizatorja na delovno elektrodo in vpliv prisotnosti različnih plinov v elektrolitu.
red. prof. dr. Darko Makovec
Sinteza prevlek za zaščito fluorescentnih nanodelcev dopiranih z lantanidnimi ioni ...

Sinteza prevlek za zaščito fluorescentnih nanodelcev dopiranih z lantanidnimi ioni na osnovi NaYF4 pred raztapljanjem v biološko uporabnih medijih


Mentor: prof. dr. Makovec, Somentor: prof. dr. Lisjak (delo se izvaja na IJS) Dotični nanodelci predstavljajo alternativo organski biološkim označevalcem v medicinski diagnostiki. Zaradi njihove občutljivosti na vodno okolje, jih želimo zaščititi s primernimi prevlekami, kot na primer s fosfati lantanidov ali polimeri. Posamezna magistrska naloga je omejena na eno od izbranih prevlek, njihovo sintezo ter testiranje stabilnosti prevlečenih nanodelcev v izbranih medijih.
red. prof. dr. Darko Makovec
Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)

Hidrotermalna sinteza nanodelcev Sr heksaferita (SrFe12O19)


Mentor: prof. dr. Makovec, Somentor: prof. dr. Lisjak (delo se izvaja na IJS) Zaradi svojih posebnih magnetokristalnih lastnosti so heksaferiti vsestransko uporabni. Med drugim bi bili lahko zelo učinkoviti v magnetni hipertermiji in pri mehanomagnetni terapiji. Sr hexaferit ima kemijsko sestavo primerno za uporabo v medicini, vendar njegova sinteza v obliki nanodelcev z ustreznimi magnetnimi lastnostmi še ni bila razvita. Magistrsko delo bo obsegalo testiranje različnih sinteznih parametrov hidrotermalne sinteze Sr heksaferita in osnovno karakterizacijo sinteznih produktov.
doc. dr. Uroš Maver
Biofunkcionalizirani nanodelci NiCu za bimodalno zdravljenje kožnega raka

Biofunkcionalizirani nanodelci NiCu za bimodalno zdravljenje kožnega raka


Biofunkcionalizirani nanodelci NiCu za bimodalno zdravljenje kožnega raka
doc. dr. Uroš Maver
Optimizacija sproščanja superparamagnetnih NiCu nanodelcev iz medicinskih oblog pod...

Optimizacija sproščanja superparamagnetnih NiCu nanodelcev iz medicinskih oblog pod vplivom magnetnega polja


Optimizacija sproščanja superparamagnetnih NiCu nanodelcev iz medicinskih oblog pod vplivom magnetnega polja
dr. Andreja Nemet
Določanje mase snovi v kontinuirnih procesnih enotah za potrebe varnosti (2. Stopnja KT)

Določanje mase snovi v kontinuirnih procesnih enotah za potrebe varnosti (2. Stopnja KT)


Določanje mase snovi v kontinuirnih procesnih enotah za potrebe varnosti (2. Stopnja KT) Diplomsko delo bo namenjeno določevanje vsebnosti snovi v posameznih procesnih enotah pri kontinuirnem režimu pod spremenljivimi pogoji. Ti rezultati bodo pomembni v prihodnjih raziskavah za natančnejšo določitev faktorjev varnosti. Za določitev vsebnosti snovi v posameznih enotah se bo uporabljal simulator npr. Aspen Plus.
dr. Andreja Nemet
Načrtovanje procesov s simultanim upoštevanjem varnosti. (2. Stopnja KT)

Načrtovanje procesov s simultanim upoštevanjem varnosti. (2. Stopnja KT)


Načrtovanje procesov s simultanim upoštevanjem varnosti. (2. Stopnja KT) Diplomsko delo bo obravnavalo načrtovanje procesov s upoštevanjem varnosti. Varnost se upošteva s določevanjem različnim toleranc. Namen naloge je tudi vključiti vidike varnosti v namensko funkcijo. Načrtovanje bo potekalo s uporabo programske opreme GAMS.
dr. Andreja Nemet
Optimalna integracija absorpcijskega hladilnika (2. Stopnja KT)

Optimalna integracija absorpcijskega hladilnika (2. Stopnja KT)


Optimalna integracija absorpcijskega hladilnika (2. Stopnja KT) Diplomsko delo bo obravnavalo optimiranje postavitve generatorja, absorberja, kondenzatorja in izparilnika z namenom najboljše toplotne integracije v procese ali celotna območja. Delo bo potekalo z uporabo programa GAMS in/ali MipSyn.
red. prof. dr. Zoran Novak
Superkritična impregnacija polisaharidnih aerogelov za farmacevtske aplikacije

Superkritična impregnacija polisaharidnih aerogelov za farmacevtske aplikacije


Superkritična impregnacija polisaharidnih aerogelov za farmacevtske aplikacije Namen magistrskega dela je razviti polisaharidne gele. V prvem delu raziskave bomo raziskali vpliv vhodnih materialov ter procesnih parametrov na karakteristične lastnosti suhega materiala, vključno z njegovo specifično površino, ki je ena izmed ključnih lastnosti materiala za potencialne farmacevtske aplikacije. Druge del raziskave bo vključeval vezavo izbrane aktivne substance (zdravila) v aerogel s pomočjo superkritične impregnacije. Namen tega dela raziskave je določiti, koliko aktivne substance lahko vežemo v aerogel ter kako se substanca iz tega materiala kasneje sprošča v telesu. Za ta namen so razvite metode in-vitro testov sproščanja, s katerimi bomo določili profil/kinetiko sproščanja aktivne substance v simuliranih prebavnih tekočinah. V magistrskem delu študent bo spoznal različne karakterizacijske metode, od adsorpcije dušika, infrardeče spektroskopije, elektronske mikroskopije, praškovne difrakcije, termične analize,… V drugem delu raziskav pa bo študent spoznal tudi metode za določanje vsebnosti zdravilnih učinkovin v materialu, metode raztapljanja zdravil v simuliranih prebavnih tekočinah ter razgradnje materialov v teh tekočinah. Magistrsko delo bo tako zajemalo dve večji področji, pripravo in karakterizacijo materialov, ter njihovo kasnejšo aplikacijo za farmacevtsko industrijo.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Razvoj krožnih poslovnih modelov

Razvoj krožnih poslovnih modelov


Naloga bo obsegala študijo obstoječih poslovnih modelov krožnega gospodarstva in izgradnjo metodologije za razvoj inovativnih krožnih poslovnih modelov na različnih področjih.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Uporaba optimizacije pri uvajanju krožnega gospodarstva

Uporaba optimizacije pri uvajanju krožnega gospodarstva


Potreba po prehodu iz linearnega ravnanja z viri v krožno gospodarstvo je dobro definirana, vendar je vloga optimizacije in procesne sistemske tehnike pri tem razmeroma nejasna. Namen naloge bo raziskati uporabnost metod procesne sistemske tehnike in optimizacijskih modelov za razvoj tehnologij, procesov, mrež in poslovnih sistemov krožnega gospodarstva.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Tehno-ekonomska analiza procesa za proizvodnjo butanola iz biomase (2. stopnja KT)

Tehno-ekonomska analiza procesa za proizvodnjo butanola iz biomase (2. stopnja KT)


Biobutanol je biogorivo, ki bi lahko potencialno nadomestilo bioetanol kot dodatek gorivu, zaradi višje energetske vrednosti, nižje afinitete do vode in boljše kompatibilnosti z obstoječimi motorji z notranjim izgorevanjem. V nalogi bi raziskali termokemijski način pridobivanja butanola z uplinjanjem biomase – predvsem z vidika tehno-ekonomske analize in analize občutljivosti, s katerimi je namen ugotoviti, pri katerih pogojih bi bila uporaba biobutanola konkurenčna drugim biogorivom.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
MINLP sinteza OTP z natančnejšimi ekonomskimi modeli (2. stopnja KT)

MINLP sinteza OTP z natančnejšimi ekonomskimi modeli (2. stopnja KT)


Modeli za sintezo omrežij toplotnih prenosnikov (OTP) temeljijo na minimizaciji skupnih stroškov, ki jih sestavljajo stroški pogonskih sredstev in amortizacija. Pogosto se uporabljajo zastarele korelacije za oceno investicije. Namen magistrskega dela je uporabiti novejše investicijske korelacije in ugotoviti njihov vpliv na optimalno omrežje.
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Indikatorji za spremljanje krožnega gospodarstva

Indikatorji za spremljanje krožnega gospodarstva


V nalogi bomo pregledali kazalce za spremljanje krožnega gospodarstva, ki jih je predlagala Evropska komisija in analizirali njihove prednosti oz. slabosti. Identificirali bomo ključne lastnosti in posebnosti krožnega gospodarstva ter relevantne vidike pri analizi in presoji projektov krožnega gospodarstva. Predlagali bomo metode in kazalnike za ocenjevanje projektov ter raziskali njihovo uporabnost. Kazalnike bomo preizkusili na testnih primerih.
doc.dr. Irena Petrinić
Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp

Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp


Correlation between zeta potential and surface charge of cellulose pulp tema je v angleščini zaradi sodelovanja s tujim podjetjem oz. somentorji
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Izražanje izbranih genov v pankreasu miših z izbitim genom

Izražanje izbranih genov v pankreasu miših z izbitim genom


Izražanje izbranih genov v pankreasu miših z izbitim genom
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Nove molekularne tehnike za oceno primernosti materialov za kostno tkivno inženirstvo

Nove molekularne tehnike za oceno primernosti materialov za kostno tkivno inženirstvo


Nove molekularne tehnike za oceno primernosti materialov za kostno tkivno inženirstvo
red.prof.dr. Uroš Potočnik
Diagnostika redkih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije

Diagnostika redkih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije


Diagnostika redkih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Določevanje mikrobiološke kakovosti vode po elektromagnetni napravi

Določevanje mikrobiološke kakovosti vode po elektromagnetni napravi


Preizkusili bomo nov postopek nevtralizacije CaCO3 iz vode, ki temelji na osnovi elektro-glavanske naprave (naprava MWD, proizvajalca Energy Water). Sistem je sestavljen iz cinkove anode in katode iz bakra. Predpostavljamo, da sproščanje cinkovih ionov (Zn2+) zavira aglomeracijo CaCO3 v večje delce, kar bi bilo potrebno pokazati v okviru magistrske naloge. Izvedli bomo študijo glede vpliva naprave na mikrobiolološko sestavo vode. Merili bomo vsebnost izbranih bakterij.
izr.prof.dr. Marjana Simonič
Določevanje in validacija ClO2 na terenu

Določevanje in validacija ClO2 na terenu


Osredotočili se bomo tudi na primerjanje klasične metode z N-N-dietil-fenilen-diaminom (DPD metode) z novo jodometrično metodo ter na tak način določili odstopanja od prave vrednosti, izračunali merilno negotovost in merilno napako, analogno kot pri določevanju klora, za katerega že obstajajo predpisani standardni postopki.
doc.dr. Mojca Slemnik
Biokaompatibilni kovinski materiali v umetni slini z dodatkom agresivnih ionov

Biokaompatibilni kovinski materiali v umetni slini z dodatkom agresivnih ionov


Biokaompatibilni kovinski materiali v umetni slini z dodatkom agresivnih ionov
red.prof.dr. Mojca Škerget
Separacija aktivnih komponent iz lupin semena kakavovca

Separacija aktivnih komponent iz lupin semena kakavovca


Separacija aktivnih komponent iz lupin semena kakavovca Namen je ločiti vredne spojine iz kakavove lupine z uporabo trajnostnih separacijskih postopkov kot je ekstrakcija s sub- in superkritičnimi fluidi (npr. voda, CO2). Raziskovalno delo bo vključevalo analizo spojin (spektrofotometrične metode, HPLC, GC) v ekstraktih in karakterizacijo antioksidativne aktivnosti ekstraktov.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Ekstrakcija lubja divjega kostanja s subkritično vodo

Ekstrakcija lubja divjega kostanja s subkritično vodo


Namen je separirati vredne spojine iz lubja s subkritično vodo. Delo bo obsegalo študij vpliva procesnih parametrov (T, P, pH, t,…) na ekstrakcijo ter uporabo analitskih metod za analizo spojin (spektrofotometrične metode, HPLC, GC) v ekstraktih.
red.prof.dr. Mojca Škerget
Hidrotermična degradacija polimerov (polietilena, PET embalaže) - 2 diplomi

Hidrotermična degradacija polimerov (polietilena, PET embalaže) - 2 diplomi


Namen je raziskati potek razgradnje polimerov oz. odpadne embalaže v superkritični vodi. Delo bo obsegalo študij vpliva procesnih parametrov (tlak, temperatura, razmerje voda/material, čas,..) na potek in kinetiko reakcij razgradnje polimerov v superkritični vodi ter analizo razgradnih produktov (HPLC, GC).