You are here

LABORATORY OF PHYSICAL CHEMISTRY AND CHEMICAL THERMODYNAMICS

HEAD

  • Doc. dr. Urban Bren, univ. dipl. kem.

PERSONEL

Assistans

  • Doc. dr. Regina Fuchs – Godec, univ. dipl. inž. kem. teh.

  • Doc. dr. Mojca Slemnik, univ. dipl. inž. kem. teh.

Researcher

  • Dr. Matjaž Finšgar, znanstveni sodelavec, univ. dipl. kem. 

Technician

  • Anja Petek, univ. dipl. inž. kem. teh.

Retired

  • Zasl. prof. dr. Valter Doleček

  • Doc. dr. Aljana Petek, univ. dipl. inž. kem. teh.