You are here

Employees

Professor
Title Name Last name Subject area
Red. prof. dr. Andreja Goršek Chemical engineering
Red. prof. dr. Željko Knez Chemical engineering
Red. prof. dr. Peter Krajnc General and Inorganic Chemistry
Red. prof. dr. Zdravko Kravanja Chemical engineering
Red. prof. dr. Maja Leitgeb Chemical engineering
Red. prof. dr. Zoran Novak Chemical engineering
Red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič Chemical engineering
Red. prof. dr. Uroš Potočnik Biochemistry
Red. prof. dr. Mojca Škerget Chemical engineering
Red. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek Mathematics
Associate Professor
Title Name Last name Subject area
Izr. prof. dr. Urban Bren Physical Chemistry
Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar Analytical chemistry
Red. prof. dr. Regina Fuchs - Godec Physical Chemistry
Izr. prof. dr. Darko Goričanec Chemical engineering
Red. prof. dr. Samo Korpar Physics
Izr. prof. dr. Matjaž Kristl Splošna in anorganska kemija
Assistant professor
Title Name Last name Subject area
Doc. dr. Irena Ban Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Lidija Čuček Chemical engineering
Doc. dr. Sašo Gyergyek Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Dušan Klinar Chemical engineering
Doc.dr. Maša Knez Hrnčič Chemical engineering
Doc.dr. Sebastijan Kovačič Chemical engineering
Doc. dr. Majda Krajnc Chemical engineering
Doc. dr. Mateja Primožič Chemical engineering
Assistant with Ph.D.
Title Name Last name Subject area
Doc. Dr. Miloš Bogataj Chemical engineering
Doc. dr. Marko Bračko Physics
Doc. dr. Helena Sabina Čelešnik Biochemistry
Doc. Dr. Matevž Črepnjak Mathematics
Doc. Dr. Maša Islamčević Razboršek Analytical chemistry
Asist. Dr. Petra Kotnik Chemical engineering
Doc. dr. Anita Kovač Kralj Chemical engineering
Asist. Dr. Gregor Kravanja
Asist. Dr. Muzafera Paljevac General and Inorganic Chemistry
Izr. prof. dr. Darja Pečar Chemical engineering
Doc. Dr. Katja Repnik Chemical engineering
Red. prof. dr. Marjana Simonič Chemical engineering
Doc. dr. Mojca Slemnik Physical Chemistry
Asist. Dr. Janja Stergar Splošna in anorganska kemija
Doc. Dr. Danijela Urbancl Chemical engineering
Assistant with MSc.
Title Name Last name Subject area
Asist. Maja Čolnik Chemical engineering
Asist. Barbara Petovar Analytical chemistry
Asist. Katja Vasič Chemical engineering
Assistants
Title Name Last name
Daša Brumec univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Hermina Bukšek univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Tanja Fajfar univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Maja Gračnar
Viola Hobiger
Katja Kocuvan univ.dipl.ekon.
Katarina Kores
Nina Ledinek mag. inž. kem. teh.
strok. sodel. Martin Rozman mag. kem.
Asist. Eva Španinger mag.kemije
Sara Štumpf
Jelena Tošović
Taja Žitek
Young researches
Title Name Last name
Dragana Borjan
Asist. Veronika Furlan mag. kem.
Tina Kegl mag. kem.
Asist. Amadeja Koler mag.kemije
Tanja Milovanović
Klavdija Zirngast
ZNANSTVENI SODELAVEC
Title Name Last name
Doc. dr. Krajnc Damjan univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Polonca Ferk
Dr. Janez Konc mag. farmacije
Doc. dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Dr. Amra Perva Uzunalić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Doc. dr. Irena Petrinić univ. dipl. inž. kem. teh.
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
Title Name Last name
Izr. prof.dr. Claus Helix-Nielsen
Izr. prof. dr. Saška Lipovšek univ.dipl. biolog
Izr. prof. dr. Janja Trček univ.dipl.inž.živ.tehnol.
VIŠJI RAZISKOVALEC - ASISTENT Z DOKTORATOM
Title Name Last name
Dr. Nuša Hojnik
Asist. Gabrijela Horvat univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Dr. Gregor Hostnik univ.dipl.inž.kem.
Dr. Milena Ivanović
Doc. Dr. Dr. Andreja Nemet univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. Dr. Darija Cör univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Dr. Tine Curk magister fizike
Asist. Dr. Martin Gladović magister kemije
Dr. Gordana Hojnik Podrepšek
Dr. Marko Jukić mag. farmacije
Dr. Martin Klvana univ.dipl. biolog
Dr. Zala Kolenc
Dr. Jasmina Korenak univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Samo Lešnik
Dr. Bojan Pahor univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. Dr. Milica Pantić mag.inž.kem.teh
Doc. dr. Irena Petrinić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Aleksandra Petrovič
Dr. Aleksander Soršak univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. Dr. Janja Stergar univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Tanja Vrabelj
Dr. Annamaria Vujanović
delovno mesto - ASISTENT Z MAGISTERIJEM
Title Name Last name
Mag. Mojca Tancer Verboten
Classification: Technicians VI
Name Last name Title
Nina Boškoski Boškoski Nina
Igor Krmelj Igor Krmelj, inž.kem.tehnol.
Janja Vasilić Vasilić Janja
Classification: Technicians VII/1
Name Last name Title
Marko Krainer Marko Krainer, dipl. inž. kem. teh.
Vesna Lahovnik Vesna Lahovnik, univ. dipl. inž. kem. teh.
Anja Petek Anja Petek, univ. dipl. inž. kem. teh.
Neven Tutnjevič Neven Tutnjevič, dipl. inž. kem. teh.
Sabina Vohl Sabina Vohl
Classification: TEHNIŠKI SODELAVEC IV – LABORANT – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2
Name Last name Title
Staša Jurgec Staša Jurgec
Nermina Leber Mag. Nermina Leber
Otilija Petek Otilija Petek
Faculty Secretary
Name Last name Naziv
Red. prof. dr. Zoran Novak Red. prof. dr. Zoran Novak
Sonja Roj Sonja Roj
Samo Simonič Samo Simonič
Student's Office
Name Last name Naziv
Danila Levart Danil Levart
Mateja Mlakar Mateja Mlakar
Accountants and Financial Department
Name Last name Naziv
Metka Kramberger Metka Kramberger
Sabina Premrov Sabina Premrov
Department of Human Resources
Name Last name Naziv
Anica Bratuša Anica Bratuša
Urška Mihelin Urška Mihelin
Uroš Orožim Orožim Uroš
Library
Name Last name Naziv
Duška Šteinbauer Dušk Šteinbauer
JAVNA DELAVKA
Name Last name Naziv
Bojana Žiberna Bojana Žiberna, univ. dipl. inž. kem. teh.