Nahajate se tukaj

Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE IN OPREMA

Struktura vode in dinamika:

Raziskovanje medsebojnih povezav med strukturo in dinamiko hidratacije vode in hidratiziranih biomolekul, površine materialov in medsebojnih povezav z uporabo naprednejše metodologije, delovanje v daljših časovnih okvirih in trajnejšem obsegu. Eksperimentalno delo zajema spektroskopijo, določanje potenciala zeta in karakterizacijo mašenja membran.

 

Postopki čiščenja vode, ki temeljijo na membranskih filtracijah:

V okviru teoretičnih raziskav se uporabljajo računalniški programi za izdelavo analitičnega modela dinamike tekočin skozi membrane in načrtovanje membranskih modulov; pri eksperimentalnem delu se testira uporabnost različnih membran. Poseben poudarek bo na membranskem bioreaktorju (MBR), njegovo uporabnost pri obdelavi odpadnih voda in membranskih procesih na splošno (mikro-, ultra- in nano-filtracija, reverzna osmoza (RO, PRO), direktna osmoza (FO)).

Biomimetično čiščenje odpadnih voda in obnavljanje virov: