Nahajate se tukaj

Splošna in anorganska kemija I, Splošna kemija, Splošna in anorganska kemija II, Anorganska kemija

1. letnik smer UNI KEMIJA/dodatne vsebine

Zimski semester (Splošna kemija)

1_Splošna in anorganska_dodatek_SEMINARSKI DEL_1del.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_SEMINARSKI DEL_2del.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_SEMINARSKI DEL_3del.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_SEMINARSKI DEL_4del.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_P5_P6_2016_5_6_del.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_P7_2016_del_7del.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_P8_2016.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_P9_2017.pdf

1_Splošna in anorganska_dodatek_P10_2017.pdf

Letni semester (Anorganska kemija)

1_Biokemijsko pomembni elementi_2017_objava.pdf

2_Biomineralizacija_Kristalne oblike CaCO3_2017_objava.pdf

3.Anorganski materiali1 2016_objava.pdf

4_Kroženje ELEMENTOV.pdf

4.1Haber_Bosch_Chemicals_NH3.pdf

5_Reakcije v trdnem_ sintezne metode_print.pdf

5.Reakcije v trdnem_SEMINAR_Mondov proces_Ni.pdf

6_ELLINGHAMOVI_ DIAGRAMI_REAKCIJE V TRDNEM_objava.pdf

 

 

 

 

1.letnik vse smeri: UNI KT, UNI KEMIJA, VS KT

1.Dodatno gradivo predavanja/zimski semester

1_SNOVI_DODATNO GRADIVO.pdf

2_Difuzija_Efuzija.pdf

3_TERMOKEMIJA_dodatno gradivo.pdf

4_Periodni sistem_PS DODATNO GRADIVO.pdf

5_Vezi med atomi_DODATNO GRADIVO(1).pdf

6_Vodik_kisik_voda_19112013_dodatno gradivo.pdf

7_2Elektrolitska dis_Dodatno gradivo.pdf

8_Kinetika_Dodatno gradivo.pdf

9_Ravnotezje_Dodatno gardivo.pdf

 

2.Seminar/zimski semester

SEMINAR_1_2_2016_2017.pdf

SEMINAR_3_2016_2017.pdf

SEMINAR_4_2016_2017.pdf

SEMINAR_5_2016_2017.pdf

 

 

3.Vaje za kolokvij(zimski semester/

 
 
 
 
 
Dodatno gradivo in seminarske vaje za predmet Anorganska kemija (osnovne vsebine-vse smeri)