Nahajate se tukaj

Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE

Funkcionalni polimeri s hierarhično generirano poroznostjo

 • Sinteza novih funkcionalnih polimerov v heterogenih medijih – suspenzija, emulzija z visokim volumskim deležem kapljične faze.
 • Fotopolimerizacija z verižnim mehanizmom ter s tiol-en klik polimerizacijo.
 • Uporaba metatezne polimerizacije z odprtjem obroča (ROMP) za pripravo zamreženih poliolefinskih struktur.
 • Kreiranje hierarhične poroznosti s post polimerizacijskimi postopki – hiperzamreženje.

Polimerni reaktorji in polimerni nosilci ter kombinatorna kemija

 • Priprava novih zrnatih in monolitnih polimerov za aplikacije v sintezni in analitski kemiji, pri sistematičnem iskanju farmacevtskih učinkovin z metodami kombinatorne kemije, pri kolonski kromatografiji.
 • Študij lastnosti novih polimernih materialov z metodami vrstične elektronske mikroskopije, FT infrardeče spektroskopije, živosrebrne in dušikove porozimetrije.
 • Sintezna organska kemija na trdni fazi-uporaba polimernih nosilcev za sinteze strukturno analognih spojin ter za vezavo prebitnih reaktantov iz reakcijskih zmesi pod pogoji pretočnih tehnik.

Biorazgradljivi in biokompatibilni polimeri

 • Sinteza poroznih polimerov na osnovi polisaharidov in akrilatov s tiol-en kemijo za aplikacije v tkivnem inženirstvu in tkivnih kulturah.
 • Sinteza poroznih zamreženih polimerov akrilne kisline in akrilamida.

Polimerne porozne membrane

 • Študij mehanizmov formiranja raznih polimernih asimetričnih poroznih membran pripravljenih po postopku mokre fazne inverzije.
 • Uporaba na področjih raznih vrst ločevanja oziroma separacije: medicina (umetne ledvice, oksigenacija krvi), tehnologija pitnih in odpadnih vod, separacije v biotehnologiji ter kemijsko- farmacevtski industriji itd.
 • Kemijska modifikacija površine polimernih asimetričnih poroznih membran.
 • Porozne polimerne membrane iz emulzij z visokim volumskim deležem kapljične faze.
   

RAZISKOVALNA OPREMA

 • FTIR Shimadzu IRAffinity - 1
 • Knauer HPLC Pump K - 1001
 • Optical microscope Novex Holland
 • Liofilizator Heto
 • Rotavapor IKA
 • Vakuumski sušilnik Memmert
 • Porozimeter Micromeritics Tristar II 3020 (Center odličnosti PoliMaT)
 • UV curing system UVITRON Intelli-Ray 600 (Center odličnosti PoliMaT)

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

PROGRAMSKA SKUPINA

 • P2-0006: Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in sinteza ter uporaba nanodelcev
  Nosilec: Peter Krajnc

ARRS PROJEKTI

 • Center odličnosti Polimat; RRP 6 Makroporozni polimeri s kontrolirano morfologijo
  Nosilec: Peter Krajnc

BILATERALNI MEDNARODNI PROJEKTI

Avstrija

 • Polimerni delci in monoliti za ločevanje katalizatorjev metateze
  Nosilec: Peter Krajnc

Češka

 • Post polimerizacijsko hiperzamreženje poroznih monolitnih polimerov
  Nosilec: Peter Krajnc

 

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA / SELECTED PAPERS

SAMOSTOJNI ZNANSTVNI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI / INDEPENDENT SCIENTIFIC COMPONENT PART OR A CHAPTER IN A MONOGRAPH 

CAMERON, Neil R., KRAJNC, Peter, SILVERSTEIN, Michael S. Colloidal templating. V: SILVERSTEIN, Michael S. (ur.), CAMERON, Neil R. (ur.), HILLMYER, Marc A. (ur.). Porous polymers. Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2011, str. 119-172. [COBISS.SI-ID 14753302

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK / REVIEW

PULKO, Irena, KRAJNC, Peter. High internal phase emulsion templating - a path to hierarchically porous functional polymers. Macromol. rapid commun., 26. Oct. 2012, vol. 33, iss. 20, str. 1731-1746.

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE 

MERT, E. H., SLUGOVC, Christian, KRAJNC, Peter. Tailoring the mechanical and thermal properties of dicyclopentadiene polyHIPEs with the use of a comonomer. Express polymer letters, ISSN 1788-618X, 2015, vol. 9, no. 4, str. 344-353.

SUŠEC, Maja, LISKA, Robert, RUSSMÜLLER, Günther, KOTEK, Jiří, KRAJNC, Peter. Microcellular open porous monoliths for cell growth by thiol-ene polymerization of low-toxicity monomers in high internal phase emulsions. Macromolecular bioscience, ISSN 1616-5187. [Print ed.], Feb. 2015, vol. 15, issue 2, str. 253-261

HUŠ, Sebastjan, KOLAR, Mitja, KRAJNC, Peter. Microcellular open-porous polystyrene-based composites from emulsions = Mikrocelični odprtoporozni polistirenski kompoziti iz emulzij. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], maj-jun. 2014, letn. 48, št. 3, str. 403-407

BUNDERŠEK, Alenka, JAPELJ, Boštjan, MUŠIČ, Branka, RAJNAR, Nevenka, GYERGYEK, Sašo, KOSTANJŠEK, Rok, KRAJNC, Peter. Influence of Al(OH)3 nanoparticles on the mechanical and fire resistance properties of poly(methyl methacrylate) nanocomposites, Polymer composites, ISSN 0272-8397. [Print ed.], Article first published online: 23 DEC 2014, let. , no. , str. 1-7

SEVŠEK, Urška, BRUS, Jiří, JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter. Post polymerisation hypercrosslinking of styrene/divinylbenzene poly(HIPE)s : creating micropores within macroporous polymer. Polymer, ISSN 0032-3861. [Print ed.], Jan. 2014, vol. 55, iss. 1, str. 410-415

HUŠ, Sebastjan, KRAJNC, Peter. PolyHIPEs from methyl methacrylate : hierarchically structured microcellular polymers with exceptional mechanical properties. Polymer, ISSN 0032-3861. [Print ed.], Avg. 2014, vol. 55, iss. 17, str. 4420-4424

 

JERENEC, Simona, ŠIMIĆ, Mario, SAVNIK, Aleš, PODGORNIK, Aleš, KOLAR, Mitja, TURNŠEK, Marko, KRAJNC, Peter. Glycidyl methacrylate and ethylhexyl acrylate based polyhipe monoliths : morphological, mechanical and chromatographic properties. Reactive & functional polymers, ISSN 1381-5148.

PODGORNIK, Aleš, SMREKAR, Vida, KRAJNC, Peter, ŠTRANCAR, Aleš. Estimation of methacrylate monolith binding capacity from pressure drop data. J. chromatogr., A, 11. Jan. 2013, vol. 1272, str. 50-55

KOVAČIČ, Sebastijan, MATSKO, Nadejda B., JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter, SLUGOVC, Christian. On the mechanical properties of HIPE templated macroporous poly(dicyclopentadiene) prepared with low surfactant amounts. J. mater. chem. A (Print). [Print ed.], 2013, vol. 1, iss. 3, str. 487-490

TURNŠEK, Marko, KRAJNC, Peter. PolyHIPEs from divinyl adipate : preparation and degradability. Macromol. chem. phys., ISSN 1022-1352, 2013, vol. 214, iss. 22, str. 2528-2533

KOVAČIČ, Sebastijan, KREN, Harald, KRAJNC, Peter, KOLLER, Stefan, SLUGOVC, Christian. The use of an emulsion templated microcellular poly(dicyclopentadiene-co-norbornene) membrane as a separator in Lithium-ion batteries. Macromol. rapid commun., 12. Apr. 2013, vol. 34, iss. 7, str. 581-587

SUŠEC, Maja, LIGON, Samuel Clark, STAMPFL, Jürgen, LISKA, Robert, KRAJNC, Peter. Hierarchically porous materials from layer-by-layer photopolymerization of high internal phase emulsions. Macromol. rapid commun., June 13, 2013, vol. 34, iss. 11, str. 938-943

SEVŠEK, Urška, BRUS, Jiří, JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter. Post polymerisation hypercrosslinking of styrene/divinylbenzene poly(HIPE)s : creating micropores within macroporous polymer. Polymer (Guildf.). [Print ed.], Available online 20 September 2013

PALJEVAC, Muzafera, JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter. Crosslinked poly(2-hydroxyethyl methacrylate) by emulsion templating : influence of crosslinker on microcellular structure. Journal of polymers and the environment, Dec. 2012, vol. 20, iss. 4, str. 1095-1102 

KOVAČIČ, Sebastijan, JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter, SLUGOVC, Christian. Ring opening metathesis polymerisation of emulsion templated dicyclopentadiene giving open porous materials with excellent mechanical properties.Polymer chemistry. [Print ed.], Feb. 2012, vol. 3, iss. 2, str. 325-328

SEVŠEK, Urška, KRAJNC, Peter. Methacrylic acid microcellular highly porous monoliths : preparation and functionalisation. React. funct. polym.. [Print ed.], Jan. 2012, vol. 72, iss. 1, str. 221-226

KOVAČIČ, Sebastijan, FERK, Gregor, DROFENIK, Mihael, KRAJNC, Peter. Nanocomposite polyHIPEs with magnetic nanoparticles : preparation and heating effect. React. funct. polym.. [Print ed.], Dec. 2012, vol. 72, iss. 12, str. 955-961

PULKO, Irena, SMREKAR, Vida, PODGORNIK, Aleš, KRAJNC, Peter. Emulsion templated open porous membranes for protein purification. J. chromatogr., A, 2011, vol. 1218, iss. 17, str. 2396-2401

KOVAČIČ, Sebastijan, JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter. Responsive poly(acrylic acid) and poly(N-isopropylacrylamide) monoliths by high internal phase emulsion (HIPE) templating. Macromol. chem. phys., 2011, vol. 212, iss. 19, str. 2151-2158

SEVŠEK, Urška, SEIFRIED, Silvo, STROPNIK, Črtomir, PULKO, Irena, KRAJNC, Peter. Poly(styrene-co-divinylbenzene-co-2-ethylhexyl)acrilate membranes with interconnected macroporous structure = Poli(stiren-ko-divinilbenzen-ko-2-etilheksil)akrilatne membrane s povezano porozno strukturo. Mater. tehnol., 2011, letn. 45, št. 3, str. 247-251.

KOVAČIČ, Sebastijan, KRAJNC, Peter, SLUGOVC, Christian. Inherently reactive polyHIPE material from dicyclopentadiene. Chem. commun. (Lond., 1996), 2010, vol. 46, issue 40, str. 7504-7506

PULKO, Irena, WALL, Jennifer, KRAJNC, Peter, CAMERON, Neil R. Ultra-high surface area functional porous polymers by emulsion templating and hypercrosslinking : efficient nucleophilic catalyst supports. Chemistry (Weinh., Print). [Print ed.], Feb. 2010, vol. 16, iss. 8, str. 2350-2354

MAJER, Janja, KRAJNC, Peter. Amine functionalisations of glycidyl methacrylate based polyHIPE monoliths. Macromol. symp., Oct. 2010, vol. 296, iss. 1, str. 5-10

PULKO, Irena, SANDHOLZER, Martina, KOLAR, Mitja, SLUGOVC, Christian, KRAJNC, Peter. Removal of an olefin metathesis catalyst using 4-nitrophenyl acrylate based polymer supports. Tetrahedron lett.. [Print ed.], 2010, vol. 51, issue 44, str. 5827-5829

SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI IN PODJETJI

 • B.I.A. Separations d.o.o., Ljubljana, Slovenija

 • University of Durham, Department of Chemistry, Velika Britanija

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, Slovenija

 • Institute of Chemical Process Fundamentals, Czech Academy of Science, Praga, Češka republika

 • Graz University of Technology,  Institute for Chemistry and Technology of organic Materials, Graz, Avstrija

 •  Vienna University of Technology, Institute of Applied Synthetic Chemistry, Dunaj, Avstrija

 •  Yalova University, Faculty of Engineering, Polymer Engineering Department, Yalova, Turčija

 •  Drexel University, Department of Materials Science and Engineering, Philadelphia, Združene države Amerike

 • Center odličnosti PoliMaT, Ljubljana, Slovenija