Nahajate se tukaj

Oddaljeni dostop do elektronskih virov

Oddaljeni dostop do elektronskih virov je z vstopnega mesta Univerzitetne knjižnice Maribor http://www.ukm.um.si/oddaljen-dostop-do-e-virov-0. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom po spodnjem vzorcu.

Uporabniško ime je številka članske izkaznice za knjižnico, geslo se dodeli v knjižnici ob vpisu (tj. geslo za COBISS/OPAC Moja knjižnica).

Primer:

ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn številka članske izkaznice, kot npr. ukm.1234567@libroam.si

Pri vnosu gesla pazite na velike in male črke. Geslo lahko v COBISS/OPAC-u, storitev Moja knjižnica, kadarkoli spremenite.