Nahajate se tukaj

Projekti

EDUZWACE

Izobraževanje za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo je Erasmus+ projekt, katerega namen je zapolnitev vrzeli v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, zato bomo okviru projekta razvili nov program, ki se osredotoča na odpadke in krožno gospodarstvo ter razvoj mednarodnih kompetenc, potrebnih za nove zaposlitve na tem področju. Mednarodni konzorcij 9 evropskih držav v s koordinacijo razvojnega centra Thessaly AKETH_DCT je odgovoren za 4 intelektualne dosežke.

Več...

 

RECDEV

Proizvodnja električne in elektronske opreme (EEO) je ena izmed najbolj razvijajočih se panog v celotni industrijski proizvodnji. Zaradi tako hitrega razvoja panoge so ti proizvodi ena najpomembnejših kategorij odpadkov, s katerimi je potrebno pravilno ravnati. Življenjska doba električnih in elektronskih naprav se krajša, zato je bilo v zadnjem desetletju na področju upravljanja s temi odpadki narejenega zelo veliko. Ključna točka v procesu recikliranja naprav je zgodnje odkrivanje in odstranitev strupenih snovi iz prej omenjenih proizvodov. Nato sledi ločevanje in razstavljanje različnih delov naprave. Različne materiale prodajo ustreznim tovarnam za (ponovno) uporabo.

Več...