Nahajate se tukaj

Zagovor doktorske disertacije

FKKT objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: Večnamenska sinteza oskrbovalnih mrež podjetij na osnovi integracije obnovljivih virov

(Multi-objective synthesis of company’s supply-networks based on integration of renewable resources).

Disertacijo bo zagovarjala Annamaria Vujanović, univ. dpl. inž. kem. tehnol.

v petek, 23. 6. 2017 ob 13. uri v sejni sobi B-304.