Nahajate se tukaj

Zagovor doktorske disertacije

FKKT objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: Ekstrakcija in separacija aktivnih spojin z nadkritično ekstrakcijo in preparativno nadkritično kromatografijo

(Extraction and separation of active compounds by supercritical fluids extraction and preparative supercritical chromatography).

Disertacijo bo zagovarjal Alejandro Bartolomé Ortega, v torek, 4. 7.  2017 ob 13. uri v sejni sobi B-304.