Nahajate se tukaj

Vodstvo

Dekan   red. prof. dr. Zdravko Kravanja
Prodekanica za izobraževalno dejavnost:   red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Prodekan za mednarodno dejavnost:   red. prof. dr. Peter Krajnc
Prodekan za raziskovalno dejavnost:   red. prof. dr. Željko Knez
Prodekan za razvojno dejavnost:   izr. prof. dr. Matjaž Finšgar
Prodekanica za študentska vprašanja:   Eva Gider
Tajnik fakultete:   red. prof. dr. Zoran Novak
Tajnica vodstva fakultete:   Sonja Roj, upravni tehnik
Referentka za študijske in študentske zadeve:   Danila Levart, uč. geog. in zgod.
Vodja računovodske službe:   Sabina Premrov, univ. dipl.ekon.
Vodja kadrovske službe:   Anica Bratuša, višji posl., sekr.VSŠ