Nahajate se tukaj

Diplomska dela na bolonjskih programih I. stopnje

Pomembni datumi

4. marec oz. 11. marec 2019 - (za teme vezane na industrijo) Zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela
14. junij 2019 Zadnji rok za oddajo prve pisne verzije diplome
3. julij 2019 Študentje dobijo popravke od mentorjev
12. julij 2019 Zadnji rok za oddajo druge verzije diplome, po potrebi še korekcije do končne verzije
8. september 2019* Zadnji rok za prijavo študentov na MAG programe
4., 12. in 24. september 2019 Zagovori diplomskih del

do 20. septembera 2019 * (prvi rok)
do 30. septembra 2019* (drugi rok, če)

Vpisi na MAG programe

* termini so določeni z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe 2019/20

 

 

 

UN-predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 10 ur seminarske vaje (KE in KT)
  • 290 ur individualno delo (KE), 140 ur individualno delo (KT)
  • 10 ECTS (KE), 5 ECTS (KT)

KEMIJA UN:

Teden Aktivnost
1., 2. teden Priprava dispozicije, pregled literature
2., 3. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
4. - 9. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
10., 11., 12. teden Pisanje diplomskega dela

 

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA UN:


Teden Aktivnost
1. teden  Priprava dispozicije, pregled literature, načrt eksperimentov
2., 3., 4. in 5. teden Metode del                                                                                                                   Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo                                                      Pisanje diplomskega dela
6. teden Pisanje/zaključevanje diplomskega dela

VS–predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 10 ur seminarske vaje
  • 290 ur individualno delo
  • 10 ECTS

Teden Aktivnost
1., 2. teden  Priprava dispozicije, pregled literature
2., 3. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
4. - 9. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
10., 11., 12. teden Pisanje diplomskega dela