Nahajate se tukaj

PODALJŠANJE TEME ZAKLJUČNEGA DELA NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. STOPNJE

Študentje, ki ste v š.l. 2018/19 vpisani v 3. letnik in v mesecu septembru ne boste zagovarjali vašega zaključnega dela,boste morali veljavnost vaše diplomske teme podaljšati, le ta vam namreč velja do 30.9.2019. Obrazec oz. prošnja za podaljšanje veljavnosti diplomske teme na 1. stopnji je objavljena na spletni strani FKKT (dokumenti in obrazci). Le to morate izpolnjeno oddali v Referatu do 27.9.2019.

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje UM je rok za izdelavo, oddajo in zagovor diplomskega dela 1. st. do konca študijskega leta zadnjega letnika študija, z možnostjo podaljšanja za največ 1 leto. Izjemoma se tema lahko podaljša še enkrat, in sicer za čas do največ šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in je tema še aktualna.

 

Študentom magistrskega programa tema velja do 30.3.2020. Po Pravilniku o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje UM je rok za izdelavo in veljavnost teme eno leto, z možnostjo podaljšanja za največ eno leto, in sicer na osnovi utemeljenih razlogov. Izjemoma se tema lahko podaljša še enkrat, in sicer za čas do največ šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in je tema še aktualna.

Študentje magistrskega programa boste temo podaljševali v mesecu marcu (točen datum bo določen in objavljen).