Nahajate se tukaj

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL 2. STOPNJE

1.) Obveščamo vas, da bo študentka 2. stopnje programa Kemijska tehnika, Mateja Krempl, zagovarjala svoje zaključno delo z naslovom

SOČASNO DOLOČANJE FERULNE, KAVNE IN p-KUMARNE KISLINE V RASTLINSKIH VZORCIH S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO

v sredo, 20. 5. 2020 ob 9. uri v obliki videokonference (MS Teams).

Komisija  za zagovor zaključnega dela je v naslednji sestavi:

 

prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica komisije

doc. dr. Maša Islamčevič Razboršek, mentorica

prof. dr. Matjaž Finšgar, somentor

Morebitni interesenti za ogled zagovora, kodo za vključitev pridobite na podlagi prošnje, ki se naslovi na referat.fkkt@um.si.

 

 

2.) Obveščamo vas, da bo študentka 2. stopnje programa Kemijska tehnika, Eva Gider, zagovarjala svoje zaključno delo z naslovom

IZKORIŠČANJE ODVEČNIH NIZKOTEMPERATURNIH TOPLOTNIH TOKOV ZA PROIZVODNJO ENERGIJE

v sredo, 20. 5. 2020 ob 10. uri v obliki videokonference (MS Teams).

Komisija  za zagovor zaključnega dela je v naslednji sestavi:

 

prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica komisije

prof. dr. Darko Goričanec, mentor

doc. dr. Danijela Urbancl, somentorica

Morebitni interesenti za ogled zagovora, kodo za vključitev pridobite na podlagi prošnje, ki se naslovi na referat.fkkt@um.si.