Nahajate se tukaj

Doc. dr. DAMJAN KRAJNC, univ. dipl. inž. kem. teh.

Ime: 
Damjan
Priimek: 
Krajnc
Prostor: 
D1 – 411
Govorilne ure: 
vsak torek od 9.00 do 11.00
Telefon: 
02 22 94 472

BIOGRAFSKI PODATKI
2006–: docent, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj.
2007–2009: asistent, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tehnologijo (delna zaposlitev).
2003–2006: mladi raziskovalec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2002–2003: sekretar mednarodne raziskovalne delavnice NATO, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (javna dela)
STROKOVNO DELO:
Sodelovanje v mednarodnih in domačih projektih:
Expert-system for an Intelligent Supply of Thermal Energy in Industry (EINSTEIN), št. projekta: EIE-07-210, projekt v okviru programa Intelligent Energy Europe, 2007–2009.
Towards Sustainable Sugar Industry in Europe (TOSSIE), št. projekta: 022944, projekt v 6. okvirnem programu EU, priority 5: food quality and safety, 2006–2008.
Projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2008, V4-0489 »Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji«, 2008–2010.
PSP 5/2006, Integrirano načrtovanje trajnostnih kemijskih procesov, skupni program med Agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in British Council, 2006.
BI-GB/04-017, Kazalci trajnostne proizvodnje in poročanje o trajnosti, skupni program med Agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in British Council, 2004.
Clean Products and Processes, Pilot Project, Phase I and II, NATO Science for Peace and Security Programme, 2002–2008.
PEDAGOŠKO DELO
UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnika, IV. letnik, Načrtovanje procesov (vaje)
 UM FKKT/ MAG – Kemijska tehnika, II. letnik ,Obvladovanje onesnaževanja
UM FKKT/ MAG – Kemijska tehnika, II. letnik, Upravljanje z okoljem
UM FKKT/ MAG – Kemijska tehnika, II. letnik, Industrijska ekologija
UM FKKT/ MAG – Kemijska tehnika, II. letnik, Okoljsko načrtovanje
UM FKKT/ DR – Kemijska tehnika, II. letnik, Okoljska tehnika
PODROČJE RAZISKOVANJA
optimiranje in sinteza kemijskih procesov
čistejša proizvodnja in obvladovanje onesnaževanja
industrijska ekologija
okoljsko načrtovanje
analiza življenjskega cikla (LCA)
upravljanje z okoljem
trajnostno ocenjevanje produktov, procesov in podjetij
NAGRADE IN PRIZNANJA
dobitnik Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, 2006;
prejemnik finančne podpore Svetovne federacije znanstvenikov (World Federation of Scientists), 2004.
OBJAVLJENA DELA – http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100830142555-23475.html

OBVESTILA

Klasifikacija: 
ZNANSTVENI SODELAVEC
Tip Sodelavca: 
Raziskovalni sodelavci
Naziv: 
Doc. dr.
Izobrazba: 
univ.dipl.inž.kem.