Nahajate se tukaj

Zagovor doktorske disertacije, 26. 2. 2021

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Energetska optimizacija vzporedno delujočih procesov za proizvodnjo formaldehida«.

Disertacijo bo zagovarjal mag. József Mursics, univ. dipl. inž. kem. tehnol., v petek, 26. 2. 2021 ob 12. uri, preko orodja MS Teams.
 

V komisijo za zagovor so imenovani:

red. prof. dr. Zdravko Kravanja, predsednik

zasl. prof. dr. Jurij Krope, mentor

red. prof. dr. Darko Goričanec, somentor

izr. prof. dr. Aleksandar Milivojević, Univerza v Beogradu, Fakulteta za strojništvo, član

Zainteresirana javnost študentskemu referatu: referat.fkkt@um.sipošlje vlogo za prisostvovanje na zagovoru najkasneje dan pred zagovorom do 12. ure.