Nahajate se tukaj

Kdo smo

 

Prodekanica za študentska vprašanja

Eva Gider

e-mail: eva.gider@student.um.si

pisarna: Smetanova 17, pritličje

Naloge prodekanice za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta FKKT UM ter sprotno reševanje nastalih težav povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekanice za študentska vprašanja traja 2 leti, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora z ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM.

ŠTUDENTSKI SVET FKKT 2018/2019

1.letnik

Sanja TOPLAK

predsednica

sanja.toplak@student.um.si

Marcel ŽAFRAN

član ŠS FKKT

marcel.zafran@student.um.si

 

2.letnik

Nikolina CETIN

predsednica nikolina.cetin@student.um.si

Jaka BANIČ

član ŠS FKKT jaka.banic@student.um.si

Nejc BRUNČEK

član nejc.bruncek@student.um.si

Gal SLAČEK

ćlan gal.slacek@student.um.si

3.letnik

Janez PALČNIK

predsednik

janez.palcnik@student.um.si

Nika PETELINŠEK

članica ŠS FKKT nika.petelinsek@student.um.si

 

1.letnik MAG

Aljaz ŠPORIN

predsednik

aljaz.sporn@student.um.si

Matevž ROŠKARIČ

član ŠS FKKT

matevz.roskaric@student.um.si

Miha PRELOG

član miha.prelog@student.um.si

Timotej VIDOVIČ

član timotej.vidovic@student.um.si

 

2.letnik MAG

Matej FUREK

predsednik

matej.furek@student.um.si

Stanko KRAMER

član ŠS FKKT stanko.kramer@student.um.si

Špela LESIČAR

članica spela.lesicar@student.um.si

 

Doktorski študentje

Taja ŽITEK

predsednica

taja.zitek@um.si

 

 

ŠTUDENTSKI SVET UM

 Eva Gider (članica)

 Nika Petelinšek (nadomestna članica)

 

KOORDINATOR ZA ŠPORT

Kaja Makoter