Nahajate se tukaj

Raziskovalni programi in projekti

PROJEKTI

 • Industrijski projekt z Impol d.o.o. (oktober 2019–september 2020, 1 leto): Elektroanalizne meritve aluminijevih zlitin (vodja projekta izr. prof. dr. Matjaž Finšgar).
 • Industrijski projekt z Impol Raziskave in razvoj d.o.o. (2019–2020, 1 leto): Validacija analizne metode spark-OES, kromatografsko testiranje in elektrokemijska analiza zlitin Dural (vodja projekta izr. prof. dr. Matjaž Finšgar).

 • Projekt PKP 2019: Razvoj in testiranje modula »core/shell« za 3d-biotiskalnik vitaprint za uporabo v vaskularnem tkivnem inženirstvu (Core/Shell-3D) (koordiantor projekta na FKKT UM doc. dr. Matjaž Finšgar)

 • ARRS projekt (2018-2021) Večfunkcionalne bioaktivne prevleke na različnih substratih za biomedicinske aplikacije (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • Projekt PKP 2018: Razvoj novega biočrnila (angl. bioink) za 3D tiskanje naprednih nosilcev za tkivno inženirstvo (akronim Bioink3D) (koordiantor projekta na FKKT UM doc. dr. Matjaž Finšgar)

 • Projekt PKP 2018: Nadgradnja 3D biotiskalnika VitaPrint z možnostjo elektropredenja (akronim 3DVitaPrintES) (koordiantor projekta na FKKT UM doc. dr. Matjaž Finšgar)

 • Projekt PKP 2017: Funkcionalizacija površin polimernih materialov za razvoj naprednih medicinskih pripomočkov (koordiantor projekta na FKKT UM doc. dr. Matjaž Finšgar)

 • Partner projekta IQ-DOM v okviru Pametne Specializacije (2016–2018, 18 mesecev), nosilec projekta Gorenje d.d. (vodja projekta na FKKT UM v Laboratoriju za analizno kemijo in industrijsko analizo doc. dr. Matjaž Finšgar)

 • Impol R in R, d.o.o (2018–2019, 12 mesecev), Izdelava protokolov analiznih metod za kvantificiranje kovin (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • Impol R in R, d.o.o (2017–2018, 12 mesecev), Analiza in vpeljava standardov za testiranje aluminijevih zlitin (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • Impol R in R, d.o.o (2016–2017, 12 mesecev), Elektrokemijske analize aluminijevih zlitin (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • Lek Pharmaceuticals d.d., Sandoz Development Center Slovenia: Development of analytical methods and analysis of active ingredients of final pharmaceutical forms (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • Bilateralni projekt z Hrvaško: Vpliv različnih heteroatomov za učinkovitost upočasnjevanja korozije bakra v morskem okolju (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Analysis of water/methanesulfonic mixtures at elevated temperature (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Corrosion Inhibitor testing in different media, with an emphasis on acidic media at elevated temperature: 3rd continuation agreement (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Corrosion Inhibitor testing in different media, with an emphasis on acidic media at elevated temperature: 2nd continuation agreement (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Corrosion Inhibitor testing in different media, with an emphasis on acidic media at elevated temperature (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

 • ARRS projekt: Razvoj zelenih mešanic korozijskih inhibitorjev za kislinske postopke vrtin v industriji pridobivanja energentov (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar)

IZBRANE OBJAVE

FINŠGAR, Matjaž, GOVEJŠEK, Tamara, GRADIŠEK, Ksenija. Trace arsenic determination in a TiO2 pigment matrix using electrothermal atomic absorption spectrometry. SLAS technology. First Published September 27, 2019, str. 1-9, ilustr. ISSN 2472-6311. DOI: 10.1177/2472630319877378

FINŠGAR, Matjaž, PETOVAR, Barbara, VODOPIVEC, Katja. Bismuth-tin-film electrodes for Zn(II), Cd(II), and Pb(II) trace analysis. Microchemical journal. [Print ed.]. March 2019, vol. 145, str. 676-685. ISSN 0026-265X. DOI: 10.1016/j.microc.2018.11.036

MAVER, Uroš, XHANARI, Klodian, ŽIŽEK, Marko, GRADIŠNIK, Lidija, REPNIK, Katja, POTOČNIK, Uroš, FINŠGAR, Matjaž. Carboxymethyl cellulose/diclofenac bioactive coatings on AISI 316LVM for controlled drug delivery, and improved osteogenic potential. Carbohydrate polymers. 2019, str. 1-27, ilustr. ISSN 0144-8617. DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115612.

XHANARI, Klodian, FINŠGAR, Matjaž. The corrosion inhibition of AA6082 aluminium alloy by certain azoles in chloride solution : electrochemistry and surface analysis. Coatings. 13 June 2019, vol. 9, iss. 6, str. 1-15, ilustr. ISSN 2079-6412. DOI: 10.3390/coatings9060380

MAVER, Tina, MOHAN, Tamilselvan, GRADIŠNIK, Lidija, FINŠGAR, Matjaž, STANA-KLEINSCHEK, Karin, MAVER, Uroš. Polysaccharide thin solid films for analgesic drug delivery and growth of human skin cells. Frontiers in chemistry, ISSN 2296-2646. [Online ed.], Online: 19 Mar. 2019, str. 1-4, doi: 10.3389/fchem.2019.00217.

TIYYAGURA, Hanuma Reddy, PETOVAR, Barbara, FINŠGAR, Matjaž, WILLUMEIT-RÖMER, Regine, LUTHRINGER, Bérengère J C, MOHAN, Mantravadi Krishna, KOKOL, Vanja. Degradation behaviour of Mg-4Ag and Mg-5Gd alloys under in-vitro conditions and different time-frames. Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388. [Print ed.], Feb. 2019, vol. 774, str. 980-987, doi: 10.1016/j.jallcom.2018.09.330.

FINŠGAR, Matjaž, XHANARI, Klodian, PETOVAR, Barbara. A comparison of hydrochloric acid and acetate buffer media for trace metal analysis using sb-film electrodes : a detailed electrochemical impedance spectroscopy study. Journal of the Electrochemical Society, ISSN 1945-7111. [Online ed.], 2019, vol. 166, iss. 4, str. H108-H118, doi: 10.1149/2.0191904jes.

FINŠGAR, Matjaž, XHANARI, Klodian, PETOVAR, Barbara. Copper-film electrodes for Pb(II) trace analysis and a detailed electrochemical impedance spectroscopy study. Microchemical journal, ISSN 0026-265X. [Print ed.], Available online 2 April 2019, str. 1-4, doi: 10.1016/j.microc.2019.04.007.

PLOHL, Olivija, FINŠGAR, Matjaž, GYERGYEK, Sašo, AJDNIK, Urban, BAN, Irena, FRAS ZEMLJIČ, Lidija. Efficient copper removal from an aqueous anvironment using a novel and hybrid nanoadsorbent based on derived-polyethyleneimine linked to silica magnetic nanocomposites. Nanomaterials, ISSN 2079-4991. [Online ed.], Feb. 2019, vol. 9, iss. 2 (209), str. 1-20, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73167, doi: 10.3390/nano9020209.

POTTATHARA, Yasir Beeran, THOMAS, Sabu, KALARIKKAL, Nandakumar, GRIEßER, Thomas, GROHENS, Yves, BOBNAR, Vid, FINŠGAR, Matjaž, KOKOL, Vanja, KARGL, Rupert. UV-Induced reduction of graphene oxide in cellulose nanofibril composites. New journal of chemistry, ISSN 1144-0546. [Print ed.], 2019, vol. 43, iss. 2, str. 681-688, doi: 10.1039/C8NJ03563F.

PETOVAR, Barbara, XHANARI, Klodian, FINŠGAR, Matjaž. A detailed electrochemical impedance spectroscopy study of a bismuth-film glassy carbon electrode for trace metal analysis. Analytica chimica acta, ISSN 0003-2670. [Print ed.], 3 April 2018, vol. 1004, str. 10-21, ilustr., doi: 10.1016/j.aca.2017.12.020.

FINŠGAR, Matjaž, RISTIĆ, Tijana, FARDIM, Pedro, FRAS ZEMLJIČ, Lidija. Time-of-flight secondary ion mass spectrometry analysis of chitosan-treated viscose fibres. Analytical biochemistry, ISSN 0003-2697, Available online 24 July 2018, str. 1-4, ilustr., doi: 10.1016/j.ab.2018.07.021.

FINŠGAR, Matjaž, XHANARI, Klodian. Electrochemical and surface analysis of 2-phenylimidazole adsorbed on copper from chloride solution. Coatings, ISSN 2079-6412, 3 July 2018, vol. 8, iss. 7, str. 1-14, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73012, doi: 10.3390/coatings8070234.

FINŠGAR, Matjaž, XHANARI, Klodian, OTMAČIĆ ĆURKOVIĆ, Helena. Cyclic voltammetry as an electroanalytical tool for analysing the reaction mechanisms of copper in chloride solution containing different azole compounds. Current analytical chemistry, ISSN 1875-6727. [Online ed.], Published online 2018, vol. 13, str. 1-4, doi: 10.2174/1573411014666180704114202.

FINŠGAR, Matjaž, PETOVAR, Barbara. Novel in situ Bi-Sb-film electrode for trace heavy metal analysis. Electroanalysis, ISSN 1521-4109. [Online ed.], First Online: Sep. 2018, str. 1-14, doi: 10.1002/elan.201800545.

MAVER, Uroš, XHANARI, Klodian, ŽIŽEK, Marko, KORTE, Dorota, GRADIŠNIK, Lidija, FRANKO, Mladen, FINŠGAR, Matjaž. A combination of interdisciplinary analytical tools for evaluation of multi-layered coatings on medical grade stainless steel for biomedical applications. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics, ISSN 0939-6411. [Print ed.], July 2018, vol. 128, str. 230-246, ilustr., doi: 10.1016/j.ejpb.2018.05.002.

FINŠGAR, Matjaž. X-ray excited Auger Cu L3L4,5M4,5L3L4,5M4,5 spectra measured at low take-off angles as a fingerprint for a Cu-organics connection. Journal of electron spectroscopy and related phenomena, ISSN 0368-2048. [Print ed.], January 2018, vol. 222, str. 10-14, doi: 10.1016/j.elspec.2017.10.005.

BUKOVEC, Mitja, XHANARI, Klodian, LEŠER, Tadej, PETOVAR, Barbara, FINŠGAR, Matjaž. Analysis of the enameled AISI 316LVM stainless steel. Journal of materials engineering and performance, ISSN 1059-9495, First Online: 25 January 2018, str. 1-8, doi: 10.1007/s11665-018-3186-0.

KOTNIK, Petra, KOREN KRAJNC, Metka, PAHOR, Artur, FINŠGAR, Matjaž, KNEZ, Željko. HPLC-MS/MS method optimisation for matrix metalloproteinase 3 and matrix metalloproteinase 9 determination in human blood serum using target analysis. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, ISSN 0731-7085. [Print ed.], 20 Feb. 2018, vol. 150, str. 137-143, doi: 10.1016/j.jpba.2017.11.067.

KOVAČ, Janez, FINŠGAR, Matjaž. Analysis of the thermal stability of very thin surface layers of corrosion inhibitors by time-of-flight secondary ion mass spectrometry. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, ISSN 1044-0305. [Print ed.], Published online: 17 August 2018, str. 1-12, doi: 10.1007/s13361-018-2048-1. [COBISS.SI-ID 21645334.

FINŠGAR, Matjaž, PETOVAR, Barbara, VODOPIVEC, Katja. Bismuth-tin-film electrodes for Zn(II), Cd(II), and Pb(II) trace analysis. Microchemical journal, ISSN 0026-265X. [Print ed.], Available online 22 November 2018, str. 1-4, doi: 10.1016/j.microc.2018.11.036.

YASIR BEERAN, Pottathara, BOBNAR, Vid, FINŠGAR, Matjaž, GROHENS, Yves, THOMAS, Sabu, KOKOL, Vanja. Cellulose nanofibrils-reduced graphene oxide xerogels and cryogels for dielectric and electrochemical storage applications. Polymer, ISSN 0032-3861. [Print ed.], July 2018, vol. 147, str. 260-270, doi: 10.1016/j.polymer.2018.06.005.

FINŠGAR, Matjaž, MAJER, David, MAVER, Uroš, MAVER, Tina. Reusability of SPE and Sb-modified SPE sensors for trace Pb(II) determination. Sensors, ISSN 1424-8220, 2018, vol. 18, no. 11, str. 1-16, ilustr., doi: 10.3390/s18113976.

MASTNAK, Tinkara, LOBNIK, Aleksandra, MOHR, Gerhard J., FINŠGAR, Matjaž. Indicator layers based on ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) and dicyanovinyl azobenzene dyes for fast and selective evaluation of vaporous biogenic amines. Sensors, ISSN 1424-8220, 2018, vol. 18, no. 12, str. 1-14, ilustr., doi: 10.3390/s18124361.

FINŠGAR, Matjaž. Surface analysis of 2-mercapto-1-methylimidazole adsorbed on copper by X-ray photoelectron spectroscopy. Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, ISSN 1386-1425. [Print ed.], 5. Feb. 2018, vol. 190, str. 290-297, doi: 10.1016/j.saa.2017.09.048.

HORVAT, Gabrijela, XHANARI, Klodian, FINŠGAR, Matjaž, GRADIŠNIK, Lidija, MAVER, Uroš, KNEZ, Željko, NOVAK, Zoran. Novel ethanol-induced pectin-xanthan aerogel coatings for orthopedic applications. Carbohydrate polymers, 2017, vol. 166, str. 365-376

Klodian XHANARI, Natalija GRAH, Matjaž FINŠGAR, Regina FUCHS-GODEC, Uroš MAVER, Corrosion inhibition and surface analysis of amines on mild steel in chloride medium, 2017, vol. 71, str. 81-89.

FINŠGAR, Matjaž, JACKSON, Jennifer. Electrochemical study of AISI C1018 steel in methanesulfonic acid containing an acetylenic alcohol-based corrosion inhibitor formulation. Journal of laboratory automation, 2016, vol. 21, str. 632-641.

XHANARI, Klodian, FINŠGAR, Matjaž. Organic corrosion inhibitors for aluminum and its alloys in chloride and alkaline solutions : a review. Arabian journal of chemistry, 2016, str. 1-32.

FINŠGAR, Matjaž, PETOVAR, Barbara, XHANARI, Klodian, MAVER, Uroš. The corrosion inhibition of certain azoles on steel in chloride media: electrochemistry and surface analysis. Corrosion science, 2016, vol. 111, str. 370-381.

K. XHANARI, M. FINŠGAR, Organic corrosion inhibitors for aluminium and its alloys in acid solutions: a review, RSC Advances, 2016, vol. 6, str. 62833-62857.

M. FINŠGAR, Electrochemical Analysis of 4-methyl-2-phenyl-imidazole Adsorbed on Cu, Int. J. Electrochem. Sci., 2016, vol. 11, str. 6775-6790.

MAVER, Uroš, VELNAR, Tomaž, GABERŠČEK, Miran, PLANINŠEK, Odon, FINŠGAR, Matjaž. Recent progressive use of atomic force microscopy in biomedical applications. TrAC, Trends in analytical chemistry, 2016, vol. 80, str. 96-111.

POTTA THARA, Yasir-Beeran, BOBNAR, Vid, GORGIEVA, Selestina, GROHENS, Yves, THOMAS, Sabu, FINŠGAR, Matjaž, KOKOL, Vanja. Mechanically strong, flexible and thermally stable graphene oxide/nanocellulosic films with enhanced dielectric properties. RSC advances, 2016, vol. 6, str. 49138-49149.

FINŠGAR, Matjaž, PERVA-UZUNALIĆ, Amra, STERGAR, Janja, GRADIŠNIK, Lidija, MAVER, Uroš. Novel chitosan/diclofenac coatings on medical grade stainless steel for hip replacement applications. Scientific reports, 2016, vol. 6, str. 1-17.

IVANOVIĆ, Milena, ISLAMČEVIĆ RAZBORŠEK, Maša, KOLAR, Mitja. Simultaneous GC-MS determination of free and bound phenolic acids in Slovenian red wines and chemometric characterization. Acta chimica slovenica, 2016, vol. 63, str. 661-669.

ISLAMČEVIĆ RAZBORŠEK, Maša, IVANOVIĆ, Milena. Stability studies and determination of carnosic acid and its oxidative degradation products by gas chromatography-mass spectrometry. International Journal of Mass Spectrometry, 2016, str. 1-11.

FINŠGAR, Matjaž. The first X-ray photoelectron spectroscopy surface analysis of 4-methyl-2-phenyl-imidazole adsorbed on copper. Analytical methods, 2015, vol. 7, št. 16, str. 6496-6503.

FINŠGAR, Matjaž, JACKSON, Jennifer. The corrosion resistance of 2205 duplex steel in non-inhibited methanesulphonic acid at elevated temperature. Materials and corrosion, 2015, vol. 66, št. 11, str. 1299-1304.

FINŠGAR, Matjaž, KEK-MERL, Darja. 2-mercaptobenzoxazole as a copper corrosion inhibitor in chloride solution : electrochemistry, 3D-profilometry, and XPS surface analysis. Corrosion science, 2014, vol. 80, str. 82-95.

FINŠGAR, Matjaž, KEK-MERL, Darja. An electrochemical, long-term immersion, and XPS study of 2-mercaptobenzothiazole as a copper corrosion inhibitor in chloride solution. Corrosion science, 2014, vol. 83, str. 164-175.

FINŠGAR, Matjaž. Galvanic series of different stainless steels and copper- and aluminium-based materials in acid solutions. Corrosion science, 2013, vol. 68, str. 51-56.

FINŠGAR, Matjaž. 2-mercaptobenzimidazole as a copper corrosion inhibitor: Part I. : long-term immersion, 3D-profilometry, and electrochemistry. Corrosion science, 2013, vol. 72, str. 82-89.

FINŠGAR, Matjaž. 2-mercaptobenzimidazole as a copper corrosion inhibitor: Part II. : surface analysis using X-ray photoelectron spectroscopy. Corrosion science, 2013, vol. 72, str. 90-98.

FINŠGAR, Matjaž. EQCM and XPS analysis of 1,2,4-triazole and 3-amino-1,2,4-triazole as Copper corrosion inhibitors in chloride solution. Corrosion science, 2013, vol. 77, str. 350-359.

ISLAMČEVIĆ RAZBORŠEK, Maša. Stability studies on trans-rosmarinic acid and GC-MS analysis of its degradation product. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 2011, vol. 55, št. 5, str. 1010-1016.