Nahajate se tukaj

Raziskovalni programi in projekti

PROJEKTI

  • Projekt PKP: Funkcionalizacija površin polimernih materialov za razvoj naprednih medicinskih pripomočkov (koordiantor projekta na FKKT UM doc. dr. Matjaž Finšgar)

  • Partner projekta IQ-DOM v okviru Pametne Specializacije (2016–2018, 18 mesecev), nosilec projekta Gorenje d.d. (vodja projekta na FKKT UM v Laboratoriju za analizno kemijo in industrijsko analizo doc. dr. Matjaž Finšgar)

  • Impol R in R, d.o.o, Elektrokemijske analize aluminijevih zlitin (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

  • Lek Pharmaceuticals d.d., Sandoz Development Center Slovenia: Development of analytical methods and analysis of active ingredients of final pharmaceutical forms (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

  • Bilateralni projekt z Hrvaško: Vpliv različnih heteroatomov za učinkovitost upočasnjevanja korozije bakra v morskem okolju (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

  • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Analysis of water/methanesulfonic mixtures at elevated temperature (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

  • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Corrosion Inhibitor testing in different media, with an emphasis on acidic media at elevated temperature: 3rd continuation agreement (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

  • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Corrosion Inhibitor testing in different media, with an emphasis on acidic media at elevated temperature: 2nd continuation agreement (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

  • BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija, Corrosion Inhibitor testing in different media, with an emphasis on acidic media at elevated temperature (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar).

  • ARRS projekt: Razvoj zelenih mešanic korozijskih inhibitorjev za kislinske postopke vrtin v industriji pridobivanja energentov (vodja projekta doc. dr. Matjaž Finšgar)

IZBRANE OBJAVE

HORVAT, Gabrijela, XHANARI, Klodian, FINŠGAR, Matjaž, GRADIŠNIK, Lidija, MAVER, Uroš, KNEZ, Željko, NOVAK, Zoran. Novel ethanol-induced pectin-xanthan aerogel coatings for orthopedic applications. Carbohydrate polymers, 2017, vol. 166, str. 365-376

Klodian XHANARI, Natalija GRAH, Matjaž FINŠGAR, Regina FUCHS-GODEC, Uroš MAVER, Corrosion inhibition and surface analysis of amines on mild steel in chloride medium, 2017, vol. 71, str. 81-89.

FINŠGAR, Matjaž, JACKSON, Jennifer. Electrochemical study of AISI C1018 steel in methanesulfonic acid containing an acetylenic alcohol-based corrosion inhibitor formulation. Journal of laboratory automation, 2016, vol. 21, str. 632-641.

XHANARI, Klodian, FINŠGAR, Matjaž. Organic corrosion inhibitors for aluminum and its alloys in chloride and alkaline solutions : a review. Arabian journal of chemistry, 2016, str. 1-32.

FINŠGAR, Matjaž, PETOVAR, Barbara, XHANARI, Klodian, MAVER, Uroš. The corrosion inhibition of certain azoles on steel in chloride media: electrochemistry and surface analysis. Corrosion science, 2016, vol. 111, str. 370-381.

K. XHANARI, M. FINŠGAR, Organic corrosion inhibitors for aluminium and its alloys in acid solutions: a review, RSC Advances, 2016, vol. 6, str. 62833-62857.

M. FINŠGAR, Electrochemical Analysis of 4-methyl-2-phenyl-imidazole Adsorbed on Cu, Int. J. Electrochem. Sci., 2016, vol. 11, str. 6775-6790.

MAVER, Uroš, VELNAR, Tomaž, GABERŠČEK, Miran, PLANINŠEK, Odon, FINŠGAR, Matjaž. Recent progressive use of atomic force microscopy in biomedical applications. TrAC, Trends in analytical chemistry, 2016, vol. 80, str. 96-111.

POTTA THARA, Yasir-Beeran, BOBNAR, Vid, GORGIEVA, Selestina, GROHENS, Yves, THOMAS, Sabu, FINŠGAR, Matjaž, KOKOL, Vanja. Mechanically strong, flexible and thermally stable graphene oxide/nanocellulosic films with enhanced dielectric properties. RSC advances, 2016, vol. 6, str. 49138-49149.

FINŠGAR, Matjaž, PERVA-UZUNALIĆ, Amra, STERGAR, Janja, GRADIŠNIK, Lidija, MAVER, Uroš. Novel chitosan/diclofenac coatings on medical grade stainless steel for hip replacement applications. Scientific reports, 2016, vol. 6, str. 1-17.

IVANOVIĆ, Milena, ISLAMČEVIĆ RAZBORŠEK, Maša, KOLAR, Mitja. Simultaneous GC-MS determination of free and bound phenolic acids in Slovenian red wines and chemometric characterization. Acta chimica slovenica, 2016, vol. 63, str. 661-669.

ISLAMČEVIĆ RAZBORŠEK, Maša, IVANOVIĆ, Milena. Stability studies and determination of carnosic acid and its oxidative degradation products by gas chromatography-mass spectrometry. International Journal of Mass Spectrometry, 2016, str. 1-11.

FINŠGAR, Matjaž. The first X-ray photoelectron spectroscopy surface analysis of 4-methyl-2-phenyl-imidazole adsorbed on copper. Analytical methods, 2015, vol. 7, št. 16, str. 6496-6503.

FINŠGAR, Matjaž, JACKSON, Jennifer. The corrosion resistance of 2205 duplex steel in non-inhibited methanesulphonic acid at elevated temperature. Materials and corrosion, 2015, vol. 66, št. 11, str. 1299-1304.

FINŠGAR, Matjaž, KEK-MERL, Darja. 2-mercaptobenzoxazole as a copper corrosion inhibitor in chloride solution : electrochemistry, 3D-profilometry, and XPS surface analysis. Corrosion science, 2014, vol. 80, str. 82-95.

FINŠGAR, Matjaž, KEK-MERL, Darja. An electrochemical, long-term immersion, and XPS study of 2-mercaptobenzothiazole as a copper corrosion inhibitor in chloride solution. Corrosion science, 2014, vol. 83, str. 164-175.

FINŠGAR, Matjaž. Galvanic series of different stainless steels and copper- and aluminium-based materials in acid solutions. Corrosion science, 2013, vol. 68, str. 51-56.

FINŠGAR, Matjaž. 2-mercaptobenzimidazole as a copper corrosion inhibitor: Part I. : long-term immersion, 3D-profilometry, and electrochemistry. Corrosion science, 2013, vol. 72, str. 82-89.

FINŠGAR, Matjaž. 2-mercaptobenzimidazole as a copper corrosion inhibitor: Part II. : surface analysis using X-ray photoelectron spectroscopy. Corrosion science, 2013, vol. 72, str. 90-98.

FINŠGAR, Matjaž. EQCM and XPS analysis of 1,2,4-triazole and 3-amino-1,2,4-triazole as Copper corrosion inhibitors in chloride solution. Corrosion science, 2013, vol. 77, str. 350-359.

ISLAMČEVIĆ RAZBORŠEK, Maša. Stability studies on trans-rosmarinic acid and GC-MS analysis of its degradation product. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 2011, vol. 55, št. 5, str. 1010-1016.