Nahajate se tukaj

Organi in komisije na FKKT

Senat (mandat 30/05-2015-29/05-2019):

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Željko Knez, član
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Uroš Potočnik, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Jan Drofenik, član-študent (mandat 30/05-2017 - 29/05-2018)
 • Tomaž Zupanc, član-študent (mandat 30/05-2017 - 29/05-2018)
 • Taja Žitek, članica-študentka (mandat 30/05-2017 - 29/05-2018)

Poslovodni odbor:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Zoran Novak, tajnik, član po svojem položaju
 • Katja Zečević, prodekanica za študentska vprašanja, članica po funkciji
 • Prof. dr. Željko Knez, član
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član

Komisija za ocenjevanje kakovosti (mandat 17/10-2015 - 16/10-2019):

 • Prof dr. Andreja Goršek, predsednica
 • Doc. dr. Matjaž Kristl, podpredsednik
 • Danila Levart, članica iz vrst nepedagoških sodelavcev
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Doc. dr. Darja Pečar, članica
 • Matevž Roškarič, član-študent (mandat 17/10-2017 - 16/10-2019)
 • Vita Petek Regoršek, članica-študentka (mandat 17/10-2017 - 16/10-2019)

Komisija za mednarodno sodelovanje (mandat 03/10-2015 - 02/10-2019):

 • Prof. dr. Peter Krajnc, prodekan
 • Prof. dr.  Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Mojca Škerget, članica
 • Prof. dr. Regina Fuchs Godec, članica
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Vita Petek Regoršek, članica-študentka (mandat 03/10-2017 - 02/10-2018)
 • Matej Furek, član-študent (mandat 03/10-2017 - 02/10-2018)

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in habilitacije (mandat 03/10-2015 - 02/10-2019):

 • Prof. dr. Željko Knez, prodekan
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Amadeja Koler, članica-študentka (mandat 03/10-2017 - 02/10-2018)
 • Luka Romanič član-študent (mandat 03/10-2017 - 02/10-2018)

Komisija za študijske zadeve (mandat 03/10-2015 - 02/10-2019):

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, prodekanica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, članica
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Sanja Potrč, članica-študentka (mandat 03/10-2017 - 02/10-2018)
 • Taja Žitek, članica-študentka (mandat 03/10-2017 - 02/10-2018)

Akademski zbor

 • Prof. dr. Andreja Goršek, predsednica (mandat do 31/05-2019)
 • Doc. dr. Irena Ban, podpredsednica (mandat do 31/05-2019)

         Člani - visokošolski sodelavci, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

         Člani-študenti:

 • Vita Petek Regoršek
 • Matej Furek
 • Simon Osvald
 • Taja Žitek
 • Katja Zečević
 • Medea Brečko
 • Aljaž Ramot
 • Aljoša Vouk
 • Jan Drofenik
 • Simon Osvald
 • Luka Romanič
 • Matevž Roškarič

Katedra za kemijo

 • Izr. prof. dr. Urban Bren, predstojnik (mandat 02/12-2015 - 01/12-2019)

Katedra za kemijsko tehnologijo

 • Prof. dr. Mojca Škerget, predstojnica (mandat 19/11-2015 - 18/11-2019)

Komisija za nagrade:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Peter Krajnc
 • Prof. dr. Samo Korpar

Komisija za zaščito in varstvo pri delu:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Dr. Muzafera Paljevac, članica
 • Igor Krmelj, član
 • Anja Petek, članica
 • Vesna Lahovnik, članica