Nahajate se tukaj

Raziskovalna dejavnost

Določitev osnovnih termodinamskih in transportnih lastnosti sistema potrebnih za načrtovanje procesov, kar zajema eksperimentalno določitev faznih ravnotežij in študij prenosa snovi ter modeliranje z uporabo termodinamskih in empiričnih modelov.

Načrtovanje in optimiranje konvencionalnih in visokotlačnih procesov, kot so:

 • Ekstrakcijski ter adsorpcijski procesi za izolacijo in koncentriranje aktivnih učinkovin iz naravnih materialov; in vitro testiranje antimikrobnih in antioksidativnih aktivnosti ekstraktov iz naravnih materialov.
 • Encimsko katalizirane reakcije za razvoj novih sinteznih poti z uporabo visokotlačnih reaktorjev.
 • Razvoj novih postopkov in nanostrukturiranih materialov za imobilizacijo bioloških substanc.
 • Procesiranje materialov, kjer potekajo raziskave na področju pridobivanja mikro- in nanostrukturnih materialov s postopkom PGSSTM ter na področju aerogelov, ki so zanimivi za razvoj vrste novih visokotehnoloških produktov.
 • Analitska in preparativna kromatografija s superkritičnimi fluidi.

Prenos v industrijsko okolje

 

RAZISKOVALNA OPREMA

 • Visokotlačne ekstrakcijske naprave v laboratorijskem in pilotnem merilu
 • Visokotlačni avtoklavi in optične celice za določanje faznih ravnotežij v sistemih trdno-tekoče in tekoče-tekoče
 • Visokotlačna magnetna tehtnica
 • Visokotlačni šaržni reaktorji
 • Visokotlačni encimski reaktorji: kontinuirana reaktorja s ploščno in cevno membrano
 • Visokotlačne črpalke
 • Analitski in preparativni superkritični kromatograf z UV-VIS detektorjem
 • Naprave za visokotlačne mikronizacijske procese v laboratorijskem in pilotnem merilu (PGSSTM naprava)
 • Rektifikacijska kolona
 • Instrumenti za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)
 • UV-VIS spektrofotometer 
 • Instrument za merjenje optične gostote, fluorescence in luminescence
 • Laserski granulometer
 • Klimatske komore
 • Liofilizator 
 • Laminarna komora
 • Inkubatorji za gojenje mikroorganizmov
 • Avtoklav za sterilizacijo
 • Porozimeter (N2 adsorpcija/desorpcija)
 • Diferencialna dinamična kalorimetrija (DSC)

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

Programska skupina

 • P2 – 0046: Separcijski procesi in produktna tehnika (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)

ARRS projekti

7. Okvirni program EU

 • Marie Curie Networks for Initial Training (ITN) - Training Program for the Design of Resource and Energy Efficient Products by High Pressure Processes (DoHip) (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)

Bilateralni mednarodni projekti

 • Indija - Slovenija - Imobilizacija encimov na različne nanostrukturne materiale za proizvodnjo biosenzorjev (Nosilec:prof. dr. Željko Knez)