Nahajate se tukaj

Komisija za varstvo pri delu

Komisija za zaščito in varstvo pri delu je pripravila naslednje dokumente:

1) Splošna navodila za varno delo v laboratorijih FKKT.

2) Izjava študentov (SLO, ANG) o varnosti pri delu v laboratoriju, ki jo študentje podpišejo na začetku vsakih vaj in laboratorijskega dela pri opravljanju diplom, magisterijev, doktoratov, praks ipd. 

3) Obrazec za interno poročanje o nezgodah na FKKT, pri katerih je bila potrebna zdravniška pomoč poškodovancu.

4) Seznam zaposlenih, ki so odgovorni za pripravo specifičnih navodil v posameznih laboratorijih.

5) Navodila za delo z jeklenkami s tehničnimi plini

6) Specifična navodila posameznih laboratorijev

Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo (Laboratorij za spektroskopijo, Laboratorij za organsko in makromolekularno kemijo)

Laboratorij za anorgansko kemijo

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj (Dinamika procesov, Reakcijska tehnika, Bioreakcijska tehnika, Gradiva, Varnost kemijskih procesov)

Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko

Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko

Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo

Laboratorij za termoenergetiko

Laboratorij za tehnologijo vod

Skupina za eksperimentalno fiziko