Nahajate se tukaj

Tutorstvo

Tutorji študentje FKKT UM smo študentje višjih letnikov, ki smo del svojega časa pripravljeni nameniti študentom nižjih letnikov. Tutorstvo študentov FKKT UM je osredotočeno predvsem na študente drugih in pa prvih letnikov, ki na novo vstopajo v študentsko življenje. S tutorstvom tako želimo olajšati prehod novincev na novo delovno okolje in nov način življenja.

Tutorji študentje FKKT UM se delimo na predmetne in uvajalne tutorje:

  • Predmetni tutorji so bolj specifično usmerjeni v posamezno predmetno področje, kar pomeni, da delujejo na področju določenega predmeta in pri tem predmetu izvajajo tako imenovane dopolnilne ure, na katerih se s študenti pripravljajo na kolokvije in izpite.
  • Uvajalni tutorji skrbijo za primerno obveščenost novincev z vsemi pomembnejšimi informacijami, ki se tičejo študijskih in obštudijskih dejavnosti tekom celotnega študijskega leta, predvsem v prvih dneh oz. tednih (npr. kako se prijaviti na izpit, kako urediti študentsko prehrano in podobno). Študentje so s svojimi uvajalnimi tutorji v kontaktu osebno na fakulteti in preko elektronske pošte.

Poleg omenjenih dejavnosti smo tutorji študentje vključeni pri organizaciji oz. izvedbi prvega dneva za novince. Na prvi študijski dan tutorji študentje novince popeljemo skozi fakulteto in jim pokažemo vse pomembnejše prostore na fakulteti (laboratoriji, predavalnice, kabineti profesorjev itd.) in jih zatem vodimo še po bližnji okolici fakultete, kjer jim pokažemo pomembnejše lokacije in stavbe, ki jih bodo obiskali predvsem v prvih dneh študija (knjižnica, študentski servis in podobno).

Termine dopolnilnih ur objavljamo v skupini FkktTutor na Facebooku.

Predmetni tutorji

 

Matjaž Rantaša
koordinator tutorjev

Letnik študija: 1.letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Fizika I, Fizika II
Kontakt: matjaz.rantasa@student.um.si

 

Gal Slaček

Letnik študija: 1.letnik, kemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: prenos snovi
Kontakt: gal.slacek@student.um.si

Anže Novak

Letnik študija: 1.letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Fizika I, Fizika II
Kontakt: anze.novak2@student.um.si

Domen Slemenšek

Letnik študija: 3. letnik, kemija UN
Področje tutorstva: Matematika C
Kontakt: domen.slemensek@student.um.si

Klemen Doplihar

Letnik študija: 1. letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Matematika A,B
Kontakt: klemen.doplihar@student.um.si

Miša Žnidarič

Letnik študija: 2.letnik, kemijsko inženirstvo UN
Področje tutorstva: Matematika A, B
Kontakt: misa.znidaric@student.um.si

Klemen Rola

Letnik študija: 3.letnik, kemijska tehnologija UN
Področje tutorstva: Matematika A, B
Kontakt: klemen.rola@student.um.si

Anja Copot

Letnik študija: 1. letnik, kemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Splošna in anorganska kemija, Analizna kemija
Kontakt: anja.copot1@student.um.si

Kaja Makoter

Letnik študija: 1. letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Organska kemija I, II
Kontakt: kaja.makoter@student.um.si

Uvajalni tutorji

 

Matjaž Rantaša
Kemija-UNI
Kontakt: matjaz.rantasa@student.um.si

Anja Copot

Kemisjka tehnologija/ kemijsko inženirstvo 

Kontakt: anja.copot1@student.um.si