Nahajate se tukaj

Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE

Predstavlja molekularno modeliranje in računalniške simulacije kemijske karcinogeneze ter mikrovalovne kemije. Obsega tudi preučevanje kinetike in mehanizmov reakcij na korodirajočih površinah kovinskih materialov v elektrokemijskih sistemih, ki še niso raziskani. Raziskujemo predvsem:

 • kemijsko odporna jekla v modelnih raztopinah agresivnih medijev
 • proučujemo inhibitorje korozijskih procesov z uporabo surfaktantov
 • zaščitne premaze na kovinah
 • korozijo kovin pri visokih tlakih in temperaturah
 • korozijo aluminija  
 • Meritve izvajamo s klasično potenciodinamsko metodo, z elektrokemijskim šumom ter elektrokemijsko impedančno spektroskopijo. 

Raziskovalna oprema

 • Sistem za merjenje korozije: Elektrokemijski vmesnik Solartron1287 in frekvenčni analizator Solartron 1250
 • Sistem za merjenje korozije z metodo elektrokemijskega šuma: potenciostat IMP 88 PC – R
 • Faradayeva kletka za brezšumno merjenje korozije
 • Gostotomer z nihajočo U – cevko
 • Sistem za merjenje korozije Gamry: Reference 600 Potenciostat/Galvanostat/ZRA s pripadajočo programsko opremo in elektrokemijsko celico
   

Raziskovalni programi in projekti

PROGRAMSKA SKUPINA

P2-0006: Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in sinteza ter uporaba nanodelcev
Nosilec Peter Krajnc

PROJEKTI

Mikrovalovna kataliza in kemijska karcinogeneza
Nosilec: Urban Bren

Kemijska karcinogeneza – Računalniški pristop
Nosilec: Urban Bren 

Testiranje korozijskih inhibitorjev v različnih medijih s poudarkom na kislinah pri povišani temperature, BASF SE, Nemčija 
Nosilec: Matjaž Finšgar

Naravni lovilci kemijskih karcinogenov, Ljubljanske mlekarne, d.d.
Nosilec: Urban Bren 

BILATERALNI MEDNARODNI PROJEKTI

Bosna in Hercegovina

Uporaba površinsko aktivnih snovi (surfaktantov) kot inhibitorji korozijskih procesov pri konstrukcijskih materialih
Nosilka : Regina Fuchs – Godec

Okolju prijazni, hidrofobni tip korozijskih inhibitorjev v namen zaščite konstrukcijskih materialov
Nosilka: Regina Fuchs – Godec

Hrvaška

Elektrokemijske raziskave aluminija in njegovih oksidov, korozijska odpornost ter njihova uporaba v procesu offset tiskanja
Nosilka: Regina Fuchs – Godec

Bosna in Hercegovina

Zaščita kovin in zlitin na osnovi zelenih inhibitorjev
Nosilka: Regina Fuchs – Godec

ZDA
Molekularna toksikologija – Integriran teoretični in eksperimentalni pristop
Nosilec : Urban Bren