Nahajate se tukaj

Pomembni dosežki sodelavcev

ČLANSTVO V AKADEMIJAH

 • Vater Doleček, Evropska akademija znanosti in umetnosti (Salzburg)
 • Vater Doleček, Slovenski Nacionalni Komite FEANI
 • Vater Doleček, Kontrolni Komite FEANI Slovenija (predsednik)

SODELOVANJE Z USTANOVAMI IN PODJETJI

SODELOVANJE Z UNIVERZAMI

 • Univerza v Ljubljani, Katedra za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Univerza v Beogradu, Tehniški fakultet, Bor, Srbija
 • Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik 
 • Loyola University Chicago, Department of Chemistry and Biochemistry
 • Universitaet fuer Bodenkultur Wien, Institut fuer Molekulare Modellierung und Simulation 
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy 
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
   

SODELOVANJE Z INŠTITUTI IN PODJETJI

 • Institut Jožef Stefan v Ljubljani
 • Kemijski institut, Ljubljana
 • Zavod za gradbeništvo Ljubljana
 • Helios Domžale, d.d.
 • BASF SE, Nemčija
 • Ljubljanske mlekarne, d.d.

Izvirni znanstveni članek:

FUCHS-GODEC, Regina, PAVLOVIĆ, Miomir.

Synergistic effect between non-ionic surfactant and halide ions in the forms of inorganic or organic salts for the corrosion inhibition of stainless-steel X4Cr13 in sulphuric acid. Corros. sci.. [Print ed.], May

2012, vol. 58, str. 192-201, IF: 3,734