Nahajate se tukaj

Raziskovalna dejavnost

 

Raziskovalno področje laboratorija obsega uporabo, razvoj, optimizacijo in validacijo novih analiznih metod. Področja raziskav:  

elektrokemijske raziskave

-          razvoj modificiranih elektrod za elektrokemijsko določanje sledov težkih kovin

-          uporaba elektrokemijskih metod za korozijske študije

-          uporaba elektrokemijske impedančne sprektroskopije

-          ciklična voltametrija

-          stripping analiza

-          kronopotenciometrija, polarizacijska upornost, potenciodinamske meritve, ciklična polarizacija

-          razvoj novih postopkov za pripravo potenciometričnih senzorjev (kemijska, sonokemijska aktivacija elektrodne površine, novi membranski materiali) – potenciometrične senzorje primerjamo z drugimi analiznimi metodami in jih uporabljamo za analize v realnih sistemih (korozija, okolje, kemija, farmacija) ter v pretočnih injekcijskih sistemih

-          tehnika elektrokemijske kremenove mikrotehtnice (EQCM)

 

površinska analiza

-          masna spektrometrija sekundarnih ionov (SIMS)

-          rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS ali ESCA)

-          mikroskopija na atomsko silo (AFM)

-          3D-profilometrija

-          meritve omočitvenega kota

-          ATR-FTIR-analiza

 

kemometrija

-          raziskave na področju novih analiznih metod, razvoj in optimizacija analiznih metod, ovrednotenje (validacija) analiznih metod, ovrednotenje merilne negotovosti rezultatov merjenja, uporaba kemometričnih metod za modeliranje in optimizacijo analiznih metod in uporaba kemometričnih metod za ugotavljanje podobnosti lastnosti posameznih merjencev in za oceno kvalitete merjenih rezultatov

 

kromatografske analizne metode

-          plinska kromatografija (GC)

-          tekočinska kromatografija (HPLC)

-          ionska kromatografija (IC)

Raziskovalna oprema

 • Autolab potenciostat/galvanostat
 • PalmSens potenciostat/galvanostat
 • Gamry potenciostat/galvanostat
 • elektrokemijska oprema za analizo sledov težkih kovin
 • elektrokemijska oprema za študij korozijskih procesov
 • avtoklavi s teflonskim nosilcem za raziskave pri povišani temperaturi
 • rotavapor BUCHI R-100
 • plinski kromatografski sistem s kvadrupolno ionsko plastjo (masnim detektorjem); GC/MS/MS, Varian3900, Saturn 2100T
 • plinski kromatograf GC/FID/ECD HP 5890
 • plinski kromatograf GC/ECD HP 6890
 • tekočinski kromatograf z UV/VIS detektorjem in DAD detektorjem Varian 9065
 • ionski kromatograf Dionex CD 20/Ion chromatograph Dionex (CD 20 conductivity detector, gradient pump Pro Star)
 • ionski kromatograf Metrohm
 • AAS spektrofotometer PERKIN ELMER 1100 B
 • AAS spektrofotometer VARIAN SpectrAA 10 plus
 • UV/VIS spektrofotometer CARY 1E
 • infrardeči spektrometer FTIR Perkin Elmer
 • UV/VIS spektrofotometer PERKIN ELMER 552
 • tekočinski kromatograf HP 1100 z UV/VIS detektorjem gradientno črpalkoVarian Pro Star in kolonskim termostatom
 • SPE sistem za robotizirano analizo Zymark
 • avtomatski titrator Mettler DL 70 ES