Nahajate se tukaj

Splošno

Študente FKKT vabimo na srečanje ob dnevu fakultete

Študente FKKT vabimo na srečanje ob dnevu fakultete, ki bo 15.03.2016 ob 12.00 v predavalnici Borut Pečenko.

Slovenščina

KRKINE NAGRADE 2019

Razpis za 49. Krkine nagrade

 

Krka, d. d., Novo mesto razpisuje 49. Krkine nagrade, ki so namenjene študentom programov na vseh treh študijskih stopnjah terdijakom gimnazij in srednji šol.

 

Slovenščina

Podpis pogodbe za vzpostavitev HPC-RIVR

Z MIZŠ je bila podpisana pogodba o vzpostavitvi centra za visoko-zmogljivo računanje HPC-RIVR v višini 20 milijonov evrov - lociranega v Vzhodni kohezijski regiji. Center bo z zmogljivostjo 1,5 pentaflopa spadal med največje v Evropi - njegove kapacitete pa bodo na razpolago vsem zaposlenim Univerze v Mariboru. Pri uspešni pripravi projektne dokumentacije sta pod koordinacijo izr.prof.dr.

Slovenščina

POPRAVLJALNI KOLOKVIJ PRI PREDMETU ANALIZA PROCESOV VAJE

 

Obveščam vas, da bomo izvedli popravljalni kolokvij iz vaj, kot ste se dogovorili s prof. Novakom.

Prosim vas, da se vsi, ki ste zainteresirani prijavite na e-mail (milica.pantic1@um.si) najkasneje do torka 11.12.2018.

Za termin se bomo dogovorili naknadno.

Lep pozdrav,

dr. Milica Pantić

Slovenščina

Uspešno vključevanje študentov v znanstvena dela

V letošnjem letu smo v Laboratoriju za analizno kemijo in industrijsko analizo pod mentorskim vodstvom doc. dr. Matjaža Finšgarja in somentorstvom Barbare Petovar zelo uspešno vključili dodiplomske in magistrske študente študijskih programov kemije in kemijske tehnologije v znanstvena dela s področja analitike.

Slovenščina

Podelitev diplomskih/magistrskih listin

V petek, 30. 11. 2018 bo ob 11. uri v predavalnici »Boruta Pečenka« svečana podelitev diplomskih listin 1. in 2. stopnje ter nagrad Sklada Henkel Maribor.

Vljudno vabljeni na svečanost!

Slovenščina

DIPLOMSKI VEČER FKKT (3.L. 1.ST in 2.L. 2.ST.)

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 19.11.2018 ob 16. uri v pred. B.P. potekal Diplomski večer na FKKT. Dogodek je namenjen vsem študentom tretjih letnikov 1.st. in drugih letnikov 2.st. Na srečanju bo predstavljen prijavni postopek zaključnega dela, izhodišča za pripravo kvalitetnega diplomskega oz. magistrskega dela, navodila za pisanje oz. predloge, časovni okvirji - roki in teme zaključnih del s strani mentorjev na FKKT.

Slovenščina

PRIDOBITEV NOVEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

Na FKKT UM smo v sodelovanju s FNM UM uspeli s prijavo novega raziskovalnega programa ARRS P1-0403 Računsko intenzivni kompleksni sistemi in si tako zagotovili 0,5 FTE dodatnega letnega financiranja za obdobje prihodnjih šestih let. Pri pripravi programske prijave so sodelovali raziskovalci Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko ter Skupine za matematiko pod koordinatorstvom izr.prof.dr. Urbana Brena.
Slovenščina

ŠTUDENTSKE KRKINE NAGRADE

Sodelavca Laboratorija za separacijske procese in produktno tehniko dr. Gabrijela Horvat in dr. Gregor Kravanja sta za svoji doktorski disertaciji izdelani pod mentorstvom prof.dr. Željka Kneza prejela Krkini nagradi. S Krkino nagrado je bila nagrajena tudi sodelavka Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko Veronika Furlan, ki je svoje magistrsko delo izdelala pod mentorstvom izr.prof.dr. Urbana Brena. Krkini nagradi pa sta za svoji zaključni deli prejela še študenta UM FKKT Uroš Filipič pod mentorstvom doc.dr. Maše Knez Hrnčič ter Nina Ledinek pod mentorstvom prof.dr.

Slovenščina

doc. dr. Matjaž Finšgar se uvršča med avtorje Univerze v Mariboru z najbolj branimi članki

V soavtorstvu doc. dr. Uroša Mavra, predstojnika Inštituta za biomedicinske vede na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, ter doc. dr.

Slovenščina