Nahajate se tukaj

Laboratorij za anorgansko kemijo

Asist. dr. JANJA STERGAR, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 

 •           2009 Diploma na UM FKKT

 • ·         2010 Asistentka za splošno in anorgansko kemijo

 • ·         2014 Doktorat na UM FKKT

Doc. dr. Irena Ban, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1987 Diploma na UM FKKT
 • 1999 Asistentka za splošno in anorgansko kemijo
 • 1991 Magisterij na UL FKKT
 • 1999 Doktorat na UM FKKT
 • 2002 Docentka za splošno in anorgansko kemijo, predavateljica na  FKKT od 2013
 • 2005  predavateljica na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru 

Doc. dr. MOJCA SLEMNIK, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1988 Diploma na UM FKKT
 • 1989 Asistentka za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
 • 1994 Magisterij na UL FKKT
 • 2003 Doktorat na UM FKKT
 • 2006 Docentka za fizikalno kemijo

STROKOVNO DELO

 • Od 2009 Predsednica skupine za promocijo FKKT
 • Recenzentka mednarodne revije Corrosion Science
 • urednica letne publikacije Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti FKKT

Izr. prof. dr. MATJAŽ KRISTL, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1993 Diploma na UM FKKT
 • 1993 Asistent za Splošno in anorgansko kemijo
 • 1996 Magisterij na UL FKKT
 • 1999 Doktorat na UM FKKT
 • 2004 Docent za Splošno in anorgansko kemijo

STROKOVNO DELO

 • 2008 -  2012 Predstojnik Oddelka za kemijo na FNM UM

PEDAGOŠKO DELO

 • Vaje in seminarji pri predmetu Splošne in Anorganske kemije: FKKT in FNM, 1. letnik
 • Predavanja pri predmetu Kemija: FNM, 1. letnik