Nahajate se tukaj

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj

Doc. dr. Majda Krajnc

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1981 Diploma na UM FKKT

 • 1982-1985 stažistka raziskovalka na FKKT

 • 1985 Magisterij na UM FKKT

 • 1985-1996 asistentka na FKKT

 • 1996 Doktorat na FKKT

 • 1996-2001 višja predavateljica na FKKT

 • 2001-   docentka na FKKT

PEDAGOŠKO DELO

Nosilka predmetov na:

 • UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnologija, I. letnik

 • UM FKKT/ UNI – Kemija, I. letnik

Red. prof. dr. ZORKA NOVAK PINTARIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

·         1990 diplomirala na Univerzi v Mariboru, Tehniška fakulteta, VTO kemijska tehnologija

·         1993 magistrirala na Univerzi v Mariboru, Tehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko tehnologijo

·         1999 doktorirala na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

·         od 1992-1999 asistentka za predmetno področje kemijska tehnika

KATJA ZAJŠEK, univ. dipl. inž. kem. tehn.

BIOGRAFSKI PODATKI
2006 Diploma na UM FKKT
PEDAGOŠKO DELO
Vaje iz bioreakcijske tehnike in načrtovanja procesov:
UM FKKT/ UNI – Biokemijska tehnika, IV. letnik
PODROČJE RAZISKOVANJA
Področje reakcijske in bioreakcijske tehnike
NAGRADE IN PRIZNANJA
2007 Krkina nagrada za diplomsko delo
OBJAVLJENA DELA
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DIRE&dfr=1&id=0901392197047155

Doc. dr. DARJA PEČAR, uni. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1997 Diploma na UM FKKT
 • 2002 Asistentka za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
 • 2002 Magisterij na UM FKKT
 • 2005 Doktorat na UM FKKT
 • 2008 Asistentka za predmetno področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 2009 Docentka za predmetno področje Kemijska tehnika in tehnična kemija

PEDAGOŠKO DELO

 • Vaje Reakcijska tehnika in Gradiva

PODROČJE RAZISKOVANJA

 • Področje reakcijske tehnike in gradiv

NAGRADE IN PRIZNANJA

Red. prof. dr. ANDREJA GORŠEK, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI
1985 - diploma na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1985-1987 - stažistka raziskovalka na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1987-1988 - raziskovalka II na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1988-1990 - raziskovalka I na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1989 – magisterij na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1991-2000 - asistentka z magisterijem (tri izvolitvena obdobja) na UM FKKT
1999 - doktorat na UM FKKT

Doc. dr. DAMJAN KRAJNC, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI
2006–: docent, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj.
2007–2009: asistent, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tehnologijo (delna zaposlitev).
2003–2006: mladi raziskovalec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2002–2003: sekretar mednarodne raziskovalne delavnice NATO, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (javna dela)
STROKOVNO DELO:

Dr. LIDIJA ČUČEK

BIOGRAFSKI PODATKI
2008 Diploma na UM FKKT
2009 Asistentka za predmetno področje Kemijska tehnika in tehnična kemija

PEDAGOŠKO DELO
Vaje iz Procesne integracije:
UM FKKT/ UNI – Biokemijska tehnika, IV. letnik

Vaje iz Dinamike procesov:
UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnologija, III. letnik

Vaje iz Računalniškega projektiranja procesov:
UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnologija, IV. letnik