Nahajate se tukaj

Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko

Red. prof dr. Željko Knez

BIOGRAFSKI PODATKI:

 • 1977 Diploma na UM FKKT
 • 1979 Magisterij na UL FKKT
 • 1981-1983 Asistent za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1984 Doktorat na UM FKKT
 • 1985-1990 Docent za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1990-1995 Izredni profesor za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1995 Redni profesor za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 1997-1999 Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo na UM FKKT
 • 1999-2002 Prorektor za znanstveno-raziskovalno delo na UM

dr. Amra Perva Uzunalić, univ.dipl.inž. kem.tehn.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 2007 Doktorska disertacija »Fazna ravnotežja kot osnova za načrtovanje visokotlačne mikronizacije s PGSS postopkom«, UM FKKT

 • 2004 Izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje kemijska tehnika in tehnična kemija, UM FKKT

 • 2003-2007 Mlada raziskovalka, UM FKKT

 • 2003 Magistrsko delo »Izolacija aktivnih učinkovin pekoče paprike in zelenega čaja«, UM-FKKT

 • 2000 Raziskovalka v laboratoriju za separacijske procese in produktno tehniko, UM FKKT

FRANJA ŠULEK, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI
2006 -  Diploma na UM FKKT
2007 -  Asistentka za področje Tehniška kemija
2006 -  Priprava doktorske disertacije s področja imobilizacije biokatalizatorja
PEDAGOŠKO DELO
Vaje iz Analize procesov
 UM FKKT/ VS – Kemijska tehnologija, II. letnik
PODROČJE RAZISKOVANJA
 Področje nanotehnologije

OBJAVLJENA DELA – http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100823104203-28413.html

SUZANA ŠTANDEKER, univ.dipl.inž. kem.tehn.

BIOGRAFSKI PODATKI
2003 Diploma na UM FKKT
2003 Mlada raziskovalka
2004 Asistentka za predmetni področji 'kemijska tehnika' in 'tehnična kemija'

PEDAGOŠKO DELO
Vaje iz predmeta Analize procesov:
UM FKKT/VS– Kemijska tehnologija, III. letnik

PODROČJE RAZISKOVANJA
Področje sinteze aerogelov in njihove nadaljnje aplikacije

NAGRADE IN PRIZNANJA
2003 Rektorjeva nagrada

Red. Prof. dr. MOJCA ŠKERGET, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 1990 Diploma na UM FKKT
 • 1990 – 1993 Mladi raziskovalec, UM FKKT
 • 1993 Magisterij na UM FKKT
 • 2000 Doktorat na UM FKKT
 • 1993 – 2001 Asistentka za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 2001 Docentka za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 2006 Izredna profesorica za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija
 • 2012 Redna profesorica za področje Kemijska tehnika in tehnična kemija

STROKOVNO DELO

Dr. MUZAFERA PALJEVAC prof. biol. in kem.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 2004 Diploma na UM FKKT
 • 2004 Mlada raziskovalka
 • 2008 Asistentka za predmetno področje ''Kemijska tehnika'' in ''Tehnična kemija''
 • 2010 Doktorat na UM FKKT
 • 2014 Asistentka za predmetno področje ''Splošna'' in ''Organska kemija''

PEDAGOŠKO DELO

DELO ASISTENTKE:

1. stopnja bolonjskih študijskih programov

·      UM FKKT / Organska  kemija II (KT VS, KT UN in KEM UN; 2. letnik)

MAŠA KNEZ HRNČIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 2008 Diploma na UM FKKT
 • Od 2008 Raziskovalec na projektu SUPERMETHANOL
 • Od 2009 Mladi raziskovalec na FKKT UM

PODROČJE RAZISKOVANJA

 • Fazna ravnotežja, separacijski procesi

NAGRADE IN PRIZNANJA

 • 2008 Krkina nagrada

OBJAVLJENA DELA

Dr. PETRA KOTNIK, univ. dipl. inž. kem. teh.

BIOGRAFSKI PODATKI

 • 2000 Diploma na UM FKKT
 • 2003 Magisterij na UM FKKT
 • 2004 Asistentka z magisterijem (tri izvolitvena obdobja) na UM FKKT
 • 2004 Zaposlitev na UM MF (50%)
 • 2014 Doktorat na UM FKKT
 • 2015 habilitirana v asistent z doktoratom za predmetno področje kemijsko inženirstvo
 • 2015 Asistentka z doktoratom na UM FKKT
 • Sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih

 

Dr. Ljiljana Ilič

BIOGRAFSKI PODATKI
2003 Diploma na Naravoslovno–matematični fakulteti, Univerza v Nišu
2010 Doktorat na UM FKKT
PODROČJE RAZISKOVANJA
Področje visokotlačnih faznih ravnotežij
OBJAVLJENA DELA – http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100820140109-29843.html