Študijski programi prve stopnje: Vpis 2015/16, 16/17, 17/18, 18/19

Univerzitetni program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Trajanje: 3 leta.
Naziv: diplomirani/a inženir/ka kemijske tehnologije (UN).
Vpisni pogoji: matura ali poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika oz. matematike ali štiriletna srednja šola, končana pred 1. 6. 1995.
Možnosti zaposlitve: diplomirani inženirji kemijske tehnologije (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo ipd. Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, računalništvu in informatiki. Usposobljeni so za raziskovanje in razvoj novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zaposlujejo se lahko v državni upravi (npr. carina, inšpekcije) in v šolstvu.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Cilji: sodobno obravnavanje problemov od identifikacije, abstrakcije, strukturiranja in sistematizacije problemov, uporaba holističnih spretnosti za reševanje problemov na osnovi analitskih in sinteznih metodologij (sistemski pristop in obvladovanje kompleksnosti).
Predmetnikopis predmetovprestopni pogoji

Univerzitetni program KEMIJA

Trajanje: 3 leta.
Naziv: diplomirani/a kemik/kemičarka (UN).
Vpisni pogoji: matura, poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika ali matematike ali štiriletna srednja šola, končana pred 1. 6. 1995.
Možnosti zaposlitve: diplomirani kemiki (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemik analitik, kemik za anorgansko, organsko ali fizikalno kemijo, kemik v farmaciji, kemijski tehnolog, ekolog, biokemik ipd. Zaposlujejo se lahko v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, različnih laboratorijih in zavodih ipd.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Predmetnikopis predmetov, prestopni pogoji

Visokošolski strokovni program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Trajanje: 3 leta
Naziv: diplomirani/a inženir/ka kemijske tehnologije (VS).
Vpisni pogoji: zaključni izpit, poklicna matura ali matura.
Možnosti zaposlitve: diplomirani inženirji kemijske tehnologije (VS) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo ipd. Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Cilji: pridobitev osnovnih znanj iz kemije in kemijske tehnologije, razvoj sposobnosti za reševanje aplikativnih tehnoloških problemov.
Predmetnikopis predmetovprestopni pogoji

Aktualno za študente


URADNE URE
Zaradi podelitve diplomskih listin, bodo v petek, 10. 12. 2021 uradne ure potekale  od 10. do 11. ure.  Hvala za razumevanje! več >

ANALIZA PROCESOV (3 KT VS) – predavanja 8.12.
Obveščamo vas, da se bodo predavanja pri predmetu ANALIZA PROCESOV v sredo, 8.12. izjemoma pričela ob 9. uri (MS Teams). Hvala za razumevanje!   več >

ANALIZA PROCESOV – ponavljalni kolokvij iz vaj
Obveščamo vas, da bo ponavljalni kolokvij iz vaj pri predmetu ANALIZA PROCESOV (dr. M. Pantić) potekal v ponedeljek, 20. 12. 2021 ob 11. uri v pred. A-103. več >

Pripravljalni in zaključni procesi
Obveščamo vas, da bo pisni test pri predmetu Pripravljalni in zaključni procesi (dr. Knez Marevci) potekal v sredo, 22.12.2021 ob 8. uri v D1-413. več >

Pregled vseh