Splošne informacije

red. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek doc. dr. Matevž Črepnjak
E-mail: petra.zigert@um.si matevz.crepnjak@um.si
Gov. ura.: TOR. 9-11 Glej obvestila.
(obvezna predhodna najava po e-mailu in glej obvestila)
Kabinet: A-415 A-415
Telefon: (02) 2294-489 (02) 2294-489

Za pošiljanje e-pošte uporabljajte izključno elektronski naslov, ki je bil dodeljen vsakemu študentu ob vpisu na izbrani študijski program s strani Univerze v Mariboru (končnica @student.um.si). Vse informacije o tem najdete tukaj .
 Matematika na FKKT

Zadnja obvestila

Matematika na FKKT
3.6.2020
M. Črepnjak: Jutri bo govorilna ura v času 8:00 - 9:30 na MS Teams po predhodni najavi po e-pošti.
22.5.2020
P. Žigert P.: Prijave na Wa so možne do petka, 22.5. do 24:00.
22.5.2020
M. Črepnjak: Prijave na zagovore domačih nalog so odprte na Moodlu. Več informacij je zapisanih ob prijavi.
19.5.2020
P. Žigert P.: Preverjanje iz Wolfram alphe ni možno v prostorih fakultete, zato ste bili preko Moodla obveščeni o spremembi v zvezi s tem. Preverjanje bo v ponedeljek, 25.5.2020 preko MsTeamsa od 9:00 dalje, prijavite se z vpisom v tabelo v skupni rabi. Na Moodle ste dobili povezavo do tabele skupaj s kodo za MsTeams ekipo Wolfram alpha, kjer so tudi navodila o izvedbi preverjanja.
18.5.2020
P. Žigert P.: S strani UM je dovoljeno preverjanje in ocenjevanje znanja v prostorih fakultete, zato se bo 1.6.2020, kot je bilo napovedano, izvedlo sprotno preverjanje znanje iz Matematike II in B. O podrobnostih prijave ter termina in lokacije izvedbe boste predvidoma obveščeni danes tekom dneva preko Moodla. Prav tako se bo ta isti dan preverjalo poznavanje Wolframalphe. O podrobnostih izvedbe tega preverjanja boste obveščeni z obvestilom na spletni strani. Izvedba preverjanja znanja je glede na trenutno situacijo logistično zelo zahtevna, zato se prosim držite vseh navodil, ki jih boste prejeli.
11.5.2020
M. Črepnjak: Če bo dovoljeno pisanje testa s strani UM, bodo zagovori domačih nalog 1.6.2020.
11.5.2020
M. Črepnjak: Obvestilo za teste.
23.4.2020
M. Črepnjak: dodatne točke iz domačih nalog pri Matematiki II in B bodo upoštevane pri vseh izpitnih rokih teh predmetov v letošnjem študijskem letu. Če bodo okoliščine dopuščale, bodo zagovori Wolfram Alphe v juniju. Vsem, ki že imajo opravljeno Wolfram Alpha iz preteklih let, se prizna (torej za VS program je priznavanje skladno z dosedanjo prakso, za Ma B pa iz predmetov Ma II in Ma III na univerzitetnem programu). Meja za opravitev izpita je še vedno skladna z zapisom v zavihkih na tej spletni strani.
19.3.2020
M. Črepnjak: novi termini testov pri predmetih Matematika II in B bodo sporočeni naknadno.
16.3.2020
16.3.2020
M. Črepnjak: do preklica se govorilne ure izvajajo na daljavo. Tako bom v času govorilne ure dosegljiv za kakršnakoli vprašanja po e-pošti. Po potrebi se lahko dogovorimo za sestanek na MS Teams.
12.3. 2020
P. Žigert P.: Navodila za prijavo v MS Teams za izvedbo predavanj na daljavo. Za VS studente FKKT-VS-MATEMATIKA in za UN studente FKKT-UN-MATEMATIKA. Geslo za prijavo bo poslano po Moodlu.
18.2.2020
Termini delnih testov pri Matematiki B (UN) in Matematiki II (VS):
  • 1. test, 25. 3. 2020 ob 17:00,
  • 2. test, 24. 4. 2020 ob 16:00,
  • 3. test, 1. 6. 2020 ob 17:00.
Vsi testi so v dv. B. Pečenko.
21.1.2020
P. Žigert P.: Razpored preverjanja iz Wolfram alphe, ki bo v ponedeljek 27.1.2020 od 9:00 naprej v računalniški učilnici.
16.1.2020
4.1.2020
M. Črepnjak: v sredo 8.1.2020 odpade govorilna ura (glej spodnje obvestilo). Za morebitna vprašanja sem dosegljiv 6.1.2020 v času 15:30-16:00. (Opomba: vpogledi v teste so možni od poprave testa naprej).
4.1.2020
P. Žigert. P.: zaradi bolniške v tednu od 6.1.2020 do 12.1.2020 odpadejo predavanja pri predmetu Matematika I in Matematika A ter govorilna ura. Del predavanj pri predmetu Matematika III bo izvedel asistent (okvirno v času 8:15-9:45).
3.1.2020
18.12.2019
P. Žigert Pleteršek: V skladu z urnikom v torek 24. 12. 2019 ni predavanj pri predmetu Matematika A, prav tako tega dne ni govorilne ure.
5.12.2019
Obvestilo za 1. test pri Matematiki III: poleg dveh ročno zapisanih listov s formulami lahko imate še: tabelo za Laplaceovo transformacijo, tabelo odvodov in tabelo integralov (glej formule za 1. letnik).
14.10.2019
17.5.2011