Significant achievements of staff

Awards

 • Urban Bren, Best Fellow Prize Svetovne Federacije znanstvenikov
 • Urban Bren, Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
 • Veronika Furlan, Krkina nagrada
 • Franjo Frešer, Dekanova nagrada

Membership in Academies

 • Urban Bren, član uredniških odborov Journal of Chemistry, Journal of plant interactions ter Frontiers in Chemistry s faktorji vpliva /Editorial Board Member
 • Urban Bren, član delovne skupine MR+ ARRS
 • Urban Bren, član upravnega odbora Mlade akademije
 • Urban Bren, član upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice
 • Urban Bren, nacionalni koordinator slovenske biobančne infrastrukture BBMRI.SI
 • Urban Bren, član Znanstvenega sveta mednarodne znanstvene konference MATH/CHEM/COMP
 • Regina Fuchs – Godec, članica uredniškega odbora, Journal of Engineering & Processing Management
 • Regina Fuchs – Godec, članica znanstvenega odbora mednarodne konference YUCORR

Cooperation with Institutions and Companies

Cooperation with Universities

 • University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Department for Physical Chemistry
 • Loyola University Chicago
 • Cambridge University
 • Northwestern University
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 • University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
 • University of Beograd, Technical faculty, Bor, Serbia
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy
 • University of Turku, Natural Chemistry Research Group
 • University of Micihigan, College of Pharmacy
 • University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts
 • University of Zagreb, Faculty of Metallurgy
 • University of East Sarajevo, Technical Faculty, Zvornik

Cooperation with Institutes and Companies

 • Institute Jožef Stefan, Ljubljana
 • Chemical Institute, Ljubljana
 • Chinese Academy of Sciences
 • Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Ljubljana
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Inštitut za okoljevarstvo in senzorje
 • Ljubljanske mlekarne d.d.
 • Frutarom Etol d.o.o.
 • Medex d.o.o.
 • Sanofarm d.o.o.
 • Helios Domžale, d.d.
 • Krka d.d.
 • Tanin d.o.o.
 • Vitiva d.o.o.
 • Panvita d.o.o.
 • Žito d.o.o.
 • BIA Separations d.o.o.