V spodnji div vpišeš oglasno besedilo...

Vizija, poslanstvo in dejavnosti fakultete

Vizija

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. 

Poslanstvo

Poslanstvo fakultete je v negovanju ustvarjalnosti in odličnosti pri izvajanju izobraževalne, raziskovalne, strokovne in mednarodne dejavnosti na osnovi etičnih načel in akademske svobode. Fakulteta skladno s poslanstvom Univerze v Mariboru»skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.«

... Preberi več

Zadnje novice / Aktualno

Pet, 22/03/2019 - 06:54
Pozdravljeni, objavljen je Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019. S tem razpisom želijo Elektro Maribor...
Pon, 11/03/2019 - 11:02
FKKT objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: Celovita sinteza trajnostnih (bio)kemijskih in drugih procesnih oskrbovalnih mrež. Disertacijo...
Sob, 09/03/2019 - 20:34
Doktorska študentka Barbara Petovar (pod mentorstvom doc. dr. Matjaža Finšgarja), sodelavka Laboratorija za analizno kemijo in industrijsko analizo, j...