Laboratoriji

Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko
Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko
Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo
Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo
Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj
Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj
Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko Primarni zavihki
Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko Primarni zavihki
Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese
Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese