Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko

VODJA LABORATORIJA

  • Izr. prof. dr. Uroš Potočnik, univ. dipl. inž. kem. teh.

SODELAVCI

Asistenti

  • Petra Perin, univ. dipl. inž. kem. teh.

Sodelavci

  • Katja Repnik, univ. dipl. inž. kem. teh.
  • Mitja Mitrovič, univ. dipl. inž. kem. teh.
  • Larisa Zemljič, univ. dipl. biol.
  • Mag. Carina Pinto Kozmus, univ. dipl. biol.

Tehnična sodelavka

  • Staša Jurgec, univ. dipl. inž. kem. teh.