Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko

VODJA LABORATORIJA

 • red. prof. dr. Uroš Potočnik, univ. dipl. inž. kem. teh.

SODELAVCI

Docenti

 • doc. dr. Helena Sabina Čelešnik, doktorica znanosti Združenih Držav Amerike
 • Mario Gorenjak

Asistenti

 • asist. Staša Jurgec, univ. dipl. inž. kem. teh.
 • asist. dr. Tomaž Büdefeld, univ. dipl. biol.
 • asist. dr. Gregor Jezernik, mag. inž. kem. teh.
 • asist. dr. Larisa Goričan, univ. dipl. biol.

Sodelavci

 • dr. Boris Gole, univ. dipl. biol.
 • dr. Maya Petek, doktorica znanosti Velike Britanije, univ. dipl. biol.
 • Martina Krušič, mag. bioinf.

Tehnična sodelavka

 • Petra Berlak, univ. dipl. inž. kem. teh.
 • Anja Bizjak, mag. lab. biomed.