Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno področje

 • predstavlja molekularno modeliranje in računalniške simulacije kemijske karcinogeneze ter mikrovalovne kemije z racionalnim načrtovanjem zdravilnih učinkovin
 • obsega preučevanje kinetike in mehanizmov reakcij na korodirajočih površinah kovinskih materialov v elektrokemijskih sistemih, ki še niso raziskani. Raziskujemo predvsem:
  • kemijsko odporna jekla v modelnih raztopinah agresivnih medijev
  • proučujemo inhibitorje korozijskih procesov z uporabo surfaktantov
  • uporaba zelenih inhibirtorjev
  • zaščitne premaze na kovinah
  • korozijo kovin pri visokih tlakih in temperaturah
  • korozijo aluminija
 • Meritve se izvajajo s klasično potenciodinamsko metodo, z elektrokemijskim šumom ter elektrokemijsko impedančno spektroskopijo.

Raziskovalna oprema

 • Sistem za merjenje korozije: Elektrokemijski vmesnik Solartron1287 in frekvenčni analizator Solartron 1250
 • Sistem za merjenje korozije z metodo elektrokemijskega šuma: potenciostat IMP 88 PC – R
 • Faradayeva kletka za brezšumno merjenje korozije
 • Gostotomer z nihajočo U – cevko
 • Računalniški gruči KROP 1 in 2
 • Spektrofotometer UV-Vis Cary 50
 • Prenosni refraktometer Mettler Toledo Refracto 30PX
 • Polarimeter Krüss Optronic
 • Konduktometer Mettler Toledo SevenCompac
 • Osilla Spin Coater
 • Reflektančni spektrofotometer UV-Vis Cary 50
 • Mobilni potenciostat/galvanostat PalmSens4
 • Vortex IKA werke
 • Preparativni HPLC
 • Analitski HPLC
 • Rotavapor
 • CD spektrometer s fluorimetrom
 • Sistem za avtomatsko digitalno spektroskopijo Cytation 5
 • Sistem za merjenje korozije Gamry: Reference 600 Potenciostat/Galvanostat/ZRA s pripadajočo programsko opremo in elektrokemijsko celico

Raziskovalni programi in projekti

Programska skupina

 • P2-0438: Optični kemijski biosenzorski sistemi
 • Nosilec: Urban Bren
 • P2-0006: Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in sinteza ter uporaba nanodelcev
 • Nosilec: Peter Krajnc
 • P2-0046: Separacijski procesi in produktna tehnika
 • Nosilec: Željko Knez
 • P1-0403: Računsko intenzivni kompleksni sistemi
 • Nosilec: Matjaž Perc

Projekti

Bilateralni mednarodni projekti

Bosna in Hercegovina

 • Okolju prijazne, samopopravljive (pametne) prevleke v namene protikorozijske zaščite 
 • Nosilka: Regina Fuchs – Godec
 • Korozijsko odporne antimikrobne pametne prevleke za konstrukcijske materiale – BI-BA/21-23-019 
 • Nosilka: Regina Fuchs – Godec