Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE

Predstavlja molekularno modeliranje in računalniške simulacije kemijske karcinogeneze ter mikrovalovne kemije. Obsega tudi preučevanje kinetike in mehanizmov reakcij na korodirajočih površinah kovinskih materialov v elektrokemijskih sistemih, ki še niso raziskani. Raziskujemo predvsem:

  • kemijsko odporna jekla v modelnih raztopinah agresivnih medijev,
  • organske inhibitorje korozijskih procesov s poudarkom na uporabi površinsko aktivnih snovi PAS (surfaktanti) in zelenih inhibitorjev,
  • zaščitne premaze na kovinah,
  • korozijo kovin pri visokih tlakih,
  • materiale, uporabne za implantate v fizioloških raztopinah.

Meritve izvajamo s klasično potenciodinamsko metodo, z elektrokemijskim šumom in elektrokemijsko impedančno spektroskopijo.

RAZISKOVALNA OPREMA

  • Sistem za merjenje korozije: Elektrokemijski vmesnik Solartron1287 in frekvenčni analizator Solartron 1250
  • Sistem za merjenje korozije z metodo elektrokemijskega šuma: potenciostat IMP 88 PC – R
  • Faradayeva kletka za brezšumno merjenje korozije
  • Gostotomer z nihajočo U – cevko
  • Sistem za merjenje korozije Gamry: Reference 600 Potenciostat/Galvanostat/ZRA s pripadajočo programsko opremo in elektrokemijsko celico

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

Program

Temeljni program ARRS P1-0403: Računsko intenzivni kompleksni sistemi.

Projekti

Aplikativni projekt ARRS L7-8269: Novi pristopi za boljša biološka zdravila.

Temeljni podoktorski projekt ARRS Z1-9170: Odkrivanje bakterijskih okužb z uporabo funkcionaliziranih koloidov.

Temeljni projekt ARRS J1-1715: Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni.

Prehranski program pametnih specializacij: Food for Future.

Prehranski projekt pametnih specializacij: AB FREE.

Raziskovalno-infrastrukturni projekt: HPC-RIVR.

Projekt raziskovalcev na začetku kariere: Taninski ekstrakti kot funkcionalni prehranski in krmni dodatki z visokim antioksidativnim, antimikrobnim in antikarcinogenim potencialom.

Projekt raziskovalcev na začetku kariere: Ugodni učinki rožmarinskih prehranskih dopolnil za zdravje ljudi.

Projekt raziskovalcev na začetku kariere: Antioksidativni, antimikrobni in antikancerogeni potencial hmeljnih ekstraktov.

Industrijski projekt: Razvoj afinitetne kromatografske kolone.

Bilateralni mednarodni projekti

Hrvaška

Univerza v Zagrebu, Grafički Fakultet, Zagreb, Hrvaška.

Bosna in Hercegovina

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, Bosna in Hercegovina.