Skupina za eksperimentalno fiziko

VODJA LABORATORIJA

  • red. prof. dr. Samo Korpar, univ. dipl. fiz.

SODELAVCI

Asistent

  • doc. dr. Marko Bračko, univ. dipl. fiz.