Izobraževalna dejavnost

Dodiplomski programi – nebolonjski

 • Reakcijska tehnika
 • Bioreakcijska tehnika
 • Načrtovanje procesov I
 • Načrtovanje procesov II
 • Dinamika procesov
 • Optimiranje procesov
 • Razvoj procesov
 • Procesna integracija I
 • Procesna integracija II
 • Sinteza procesov
 • Računalniško projektiranje procesov (izbirni)

Bolonjski programi 1. stopnje

 • Procesno računanje I
 • Procesno računanje II
 • Računalništvo v kemiji
 • Kemijsko računanje II
 • Procesne bilance
 • Sinteza procesov
 • Gradiva
 • Materiali
 • Kemijska reakcijska tehnika I
 • Regulacija procesov
 • Dinamika procesov
 • Optimiranje procesov
 • Varnost kemijskih procesov
 • Računalniško projektiranje procesov (izbirni)

Bolonjski programi 2. stopnje

 • Dinamika in optimiranje procesov
 • Sinteza procesov
 • Kemijska reakcijska tehnika II
 • Bioreakcijska tehnika
 • Načrtovanje procesov
 • Načtrovanje procesov – projekt
 • Razvoj produktov in procesov
 • Čistejša proizvodnja
 • Obvladovanje onesnaževanja
 • Upravljanje z okoljem (izbirni)
 • Industrijska ekologija (izbirni)
 • Okoljsko načrtovanje (izbirni)
 • Trajnostna potrošnja (izbirni)
 • Numerične metode v kemijski tehniki (izbirni)
 • Numerične metode v biokemijski tehniki (izbirni)

Bolonjski program 3. stopnje

 • Načrtovanje (bio)reaktorskih sistemov
 • Projektiranje procesov
 • Sinteza sistemov
 • Kemijsko-tehniško poučevanje in učenje
 • Obratovanje procesov (izbirni)
 • Metode umetne inteligence v kemiji in kemijski tehniki (izbirni)
 • Okoljska tehnika (izbirni)
 • Trajnostni razvoj (izbirni)