Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

NALOŽBO SOFINANCIRATA  REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si

C3330-19-952024

(Nekonvencionalna analitika težkih kovin v sledovih iz odpadnih vod)

C3330-19-952034

(Razvoj in karakterizacija elektrokemijskega senzorja na osnovi TiO2 za okoljske aplikacije)