Izobraževalna dejavnost

FKKT

Dodiplomski programi

 • Organska kemija I
 • Organska kemija II
 • Polimerna kemija
 • Organska sinteza
 • Organska analiza

Podiplomski programi

2. stopnja

 • Organska kemija
 • Izbrana poglavja v organski kemiji
 • Polimerne membrane
 • Kombinatorna kemija
 • Organski materiali
 • Organska analiza

3. stopnja

 • Porozni polimeri
 • Polimerna kemija
 • Napredna organska kemija
 • Hibridni materiali

IZVEN FKKT

Dodiplomski programi

 • Osnove okoljske kemije, FNM UM
 • Polimerna kemija, FNM UM
 • Biokemija, MF UM

Podiplomski programi

 • Sintetični biopolimeri, MF UM