Ostali

PKP (Po kreativni poti do znanja)

2020: (Bio)funkcionalizacija površin PVC materialov za razvoj katetrov (akronim BiofunKAT)

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

2020: Inovativni materiali iz akrilatnih monomerov za uporabo v zobozdravstvu (akronim AKRIDENT)

Pedagoški mentor: doc. dr. Maša Islamčević Razboršek

2019: Razvoj in testiranje modula »core/shell« za 3D biotiskalnik VitaPrint za uporabo v vaskularnem tkivnem inženirstvu (akronim Core/Shell-3D)

2019: Polimerni nosilci za imobilizacijo bioligandov (akronim PN-IBL)

Pedagoški mentor:  doc. dr. Maša Islamčević Razboršek

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

2018: Razvoj novega biočrnila (angl. bioink) za 3D tiskanje naprednih nosilcev za tkivno inženirstvo (akronim Bioink3D)

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

2018: Nadgradnja 3D biotiskalnika VitaPrint z možnostjo elektropredenja (akronim 3DVitaPrintES)

2018: Priprava poroznih polimerov z visoko površino za ekstrakcijo na trdni fazi (akronim PHIPE-SPE)

Pedagoški mentor:  doc. dr. Maša Islamčević Razboršek

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

2017: Funkcionalizacija površin polimernih materialov za razvoj naprednih medicinskih pripomočkov

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

2017: Razvoj modificiranih polimernih materialov za doseganje željenih lastnosti (akronim R-MPM-DŽL)

Pedagoški mentor:  doc. dr. Maša Islamčević Razboršek

Pametne specializacije

2016–2018: Partner projekta IQ-DOM v okviru Pametne Specializacije

Nosilec projekta: Gorenje d.d.

http://www.iq-home.si