Izobraževalna dejavnost

FKKT

VRSTA ŠTUDIJA: Visokošolski strokovni študij

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kemijska tehnologija

 • Prenos snovi, 2. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Uvod v biokemijsko tehniko, 3. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Analiza procesov, 3. letnik, obvezni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Podjetništvo, 3. letnik, obvezni (Nosilec: izr. prof. dr. Zoran Novak)
 • Uvod v biotehnologijo, 3. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)

 • Živilska tehnologija, 3. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Premazi, 3. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Organska tehnologija, 3. letnik, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Biokemija in mikrobiologija, 3. letnik, izbirni (Nosilca: prof. dr. Uroš Potočnik in prof. dr. Maja Leitgeb)

 

VRSTA ŠTUDIJA: Univerzitetni študij (1. Bolonjska stopnja)

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kemija

 • Separacijska tehnika I, 2. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Prenos snovi, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Termodinamika, 3. letnik (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kemijsko inženirstvo

 • Prenos snovi, 2. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Separacijska tehnika I, 2. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Organska tehnologija, 2. letnik, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Separacijska tehnika II, 3. letnik, obvezni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Biokemijska tehnika, 3. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Biokemija in molekularna biologija, 3. letnik, obvezni (Nosilca: prof. dr. Uroš Potočnik in prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Prehrambena tehnologija, 3. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Organska tehnologija, 3. letnik, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Biotehnologija, 3. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Tehnologija premazov, 3. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Biokemija in mikrobiologija, 3. letnik, izbirni (Nosilca: prof. dr. Uroš Potočnik in prof. dr. Maja Leitgeb)

 

VRSTA ŠTUDIJA: Magistrski študij (2. Bolonjska stopnja)

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kemijsko inženirstvo

Smer: Biokemijsko inženirstvo

 • Termodifuzijska tehnika, 1. letnik, obvezni  (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Bioseparacijska tehnika in biokataliza, 1. letnik, obvezni  (Nosilca: prof. dr. Maja Leitgeb in doc. dr. Mateja Primožič)
 • Industrijska mikrobiologija, 1. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Procesne surovine za bio in prehrambeno industrijo, 2. letnik, obvezni (Nosilec: prof. dr. Zoran Novak)
 • Sodobne procesne tehnologije v živilstvu, 2. letnik, obvezni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Encimske tehnologije, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Sodobna biokataliza, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Trajnostna biotehnologija, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Nutracevtiki, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Farmacevtska tehnika, 2. letnik, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Biokemija, mikrobiologija in molekularna biologija, 2. letnik, izbirni (Nosilca: prof. dr. Maja Leitgeb in prof. dr. Uroš Potočnik)

Smer: Kemijsko inženirstvo

 • Termodifuzijska tehnika, 1. letnik, obvezni  (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Bioseparacijska tehnika in biokataliza, 1. letnik, obvezni  (Nosilca: prof. dr. Maja Leitgeb in doc. dr. Mateja Primožič)
 • Pripravljalni in zaključni procesi, 2. letnik, obvezni  (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Trajnostna biotehnologija, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Lastnosti in testiranje premazov, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Nutracevtiki, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Surovine in proizvodnja premazov, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Termodinamika zmesi, 2. letnik, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kemija

 • Termodifuzijska tehnika, 1. letnik, obvezni  (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)

 

VRSTA ŠTUDIJA: Doktorski študij

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kemija in kemijsko inženirstvo

Smer: Kemija

 • Produktna tehnika, obvezni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Biokataliza, obvezni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)

Smer: Kemijsko inženirstvo

 • Produktna tehnika, obvezni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Visokotlačni in drugi napredni separacijski procesi, obvezni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 •  Biotransformacije, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Bionanotehnologije, izbirni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Nanotehnologije, izbirni (Nosilec: izr. prof. dr. Zoran Novak)
 • Razvoj naravnih produktov, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)

 

IZVEN FKKT

VRSTA ŠTUDIJA: Univerzitetni študij (1. Bolonjska stopnja)

 • Kemija, 1. letnik MF, UM, obvezni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Pregled tehnologij, 3. letnik FNM, UM, obvezni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)

 

VRSTA ŠTUDIJA: Magistrski študij (2. Bolonjska stopnja)

 • Kemija1. letnik FZV, UM, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Strokovni ogledi, 2. letnik FNM, UM, obvezni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)
 • Pregled tehnologij, 4. letnik FNM, UM, obvezni (Nosilka: prof. dr. Maja Leitgeb)

 

VRSTA ŠTUDIJA: Doktorski študij

 • Membranski snovni transportni pojavi, 1. letnik MF, UM, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Nutricevtiki in tehnologija, 1. letnik MF, UM, izbirni (Nosilka: prof. dr. Mojca Škerget)
 • Visokotlačne tehnologije, 1. letnik FKIT, Univerza v Zagrebu, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)
 • Odpadki v kemijski industriji, 1. letnik FKIT, Univerza v Zagrebu, izbirni (Nosilec: prof. dr. Željko Knez)