Članstvo v raziskovalnih programih, ki jih financira ARRS

P2-0032

2016–v teku: Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj

Vodja: prof. dr. Zdravko Kravanja

P2-0006

2016–v teku: Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev

Vodja: prof. dr. Peter Krajnc

P2-0046   

2019–v teku: Separacijski procesi in produktna tehnika      

Vodja: prof. dr. Knez Željko