Članstvo v raziskovalnih programih, ki jih financira ARIS

P2-0118

2022–2027: Tekstilna kemija in napredni tekstilni materiali

Vodja: prof. dr. Lidija Fras Zemljič

P2-0032

2022–2027: Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj

Vodja: prof. dr. Zdravko Kravanja

P2-0006

2017–2023: Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev

Vodja: prof. dr. Peter Krajnc

P2-0046   

2019–2024: Separacijski procesi in produktna tehnika      

Vodja: prof. dr. Knez Željko