Bilateralni projekti

2016–2018: bilateralni projekt s Hrvaško: Vpliv različnih heteroatomov za učinkovitost upočasnjevanja korozije bakra v morskem okolju

Vodja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

2016–2018: bilateralni projekt z BiH: Izdelava stabilnih okolju prijaznih super-hidrofobnih površin z antikorozijskimi lastnostmi za različne vrste konstrukcijskih materialov

Vodja: prof. dr. Regina Fuchs-Godec

2016–2017: bilateralni projekt z BiH: Razvoj in validacija kromatografskih metod za izolacijo in kvantitativno določanje fenolnih spojin v sadju in sadnih izdelkih iz BiH in Republike Slovenije

Vodja: doc. dr. Maša Islamčević Razboršek