Vodja

Telefon: +386 2 2294 447

e-mail: matjaz.finsgar(at)um.si

 

Izobrazba 

 • Doktorat iz analizne kemije (2010)
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 • Študij kemije (2001–2006)
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

 

Znanstvena področja 

Specializacija: analizna kemija, elektrokemija, površinska analiza, x-žarkovna fotoelektronska spektroskopija, masna spektrometrija sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta.

Tehnike: elektroanalizne tehnike, potenciometrija.

Dodatna področja: tehnika elektrokemijske kremenove mikrotehtnice, kemometrija, kromatografija, korozija in korozijski inhibitorji. 

 

Strokovno delo

 • Univerzitetni profesor, Univerza v Mariboru (2015–v teku)
 • Vodja Laboratorija za analizno kemijo in industrijsko analizo (2015–v teku)
 • Prodekan za razvojno dejavnost in infrastrukturo
 • Član senatov na fakulteti in univerzi
 • Asistent z doktoratom na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana (2010–2014)
 • Mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana (2006–2010)

 

Strokovno izpopolnjevanje v tujini 

 • Podoktorski projekt, BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija (2011–2012)
 • Strokovno izpopolnjevanje, BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija (2008)

 

Nagrade in priznanja

 • Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju analizne kemije (2023)
 • Dekanovo priznanje za dosežke na raziskovalnem področju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Mariboru (2023)
 • Finalist izbora Mentor leta študentom doktorskega študija (2022)
 • Dobitnik Prešernove nagrade za študente na Univerzi v Ljubljani (2006)
 • Izbran s strani SAZU za angl. Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings za srečanje z Nobelovimi nagrajenci na angl. 59th Meeting of Nobel Laureates (2009)

 

Znanstveno delo

 • Več kot 6400 citatov (Google Scholar) oz. več kot 4300 citatov (Scopus, brez samocitatov)
 • h-indeks 33 (Google Scholar) oz. 28 (WoS/Scopus)
 • Več kot 560 bibliografskih enot, vključno z več kot 140 znanstvenih člankov
 • Vabljen predavatelj na mednarodnih konferencah in tujih univerzah
 • Uvrstitev med 2 odstotka najboljših znanstvenikov na svetu po Stanfordovi lestvici (2019–2023)

 

Pregled pridobljenih raziskovalnih sredstev

Financiranje s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS):  

 • Vodja različnih projektov, kar nakazuje na usposobljenost vodenja in znanstveno odličnost
 • ARIS projekti:
  • Z1-6737: inovativne metodologije analizne kemije
  • J1-9169: elektrokemijske in korozijske raziskave
  • J1-2470: razvoj novih elektrokemijskih metod v biomedicinskih raziskavah
  • Dva bilateralna projekta
  • Mednarodni projekt (NK-0001): Slovenija-Kitajska
 • Osem mednarodnih industrijskih projektov: industrijske raziskovalne aplikacije
 • Deset nacionalnih industrijskih projektov: Vpliv raziskav na nacionalnem nivoju
 • Član programske skupine Tekstilna kemija (nosilec prof. dr. Lidija Fras Zemljič), P2‑0118, poudarek na integracijo kemije s tekstilsko tehnologijo, (2022–v teku)
 • Sodelovanje pri 24 ARIS projektih drugih projektnih vodij
 • Pester nabor projektov, ki poudarjajo interdisciplinarno sodelovanje
 • Koordinator na FKKT UM za izvedbo projekta raziskovalne infrastrukture odprtega dostopa UM (RIUM) (2019–2023)
  • Usmerjen v okrepitev raziskovalnih zmogljivosti in infrastrukture
 • Vpetost v mednarodna in industrijska sodelovanja
 • Obsežno sodelovanje pri projektih z akademskimi in industrijskimi partnerji
 • Uporaba rezultatov raziskav v realnih scenarijih

 

Delo urednika in recenzenta

 • Urednik za revijo Frontiers in Materials in Frontiers in Chemistry – področje analizne kemije
 • Vodilni gostujoči urednik za reviji Sensors in Journal of Chemistry
 • Recenzent izvirnih znanstvenih člankov v 175 različnih znanstvenih revijah

 

Pedagoška aktivnost 

 • Predavatelj na programih vseh treh študijskih stopenj na Univerzi v Mariboru
 • Mentorstvo/somentorstvo pri 69 zaključnih delih, trenutno mentor 5 doktorskim študentom
 • Koordinatorstvo projekta Po kreativni poti do znanja (PKP) (2017–2020)

 

Študentske nagrade (pod mentorstvom):

 • Nagrada L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« (2019)
 • Pomurska raziskovalna nagrada za doktorsko delo (2019)
 • Henklova nagrada (2016, 2021)
 • Krkina nagrada (2020 kot mentor doktorskega dela, 2019 in 2021 kot mentor magistrskega dela, 2018 kot somentor doktorskega dela)
 • Krkina posebna pohvala (2023)
 • Zlata Dekanova nagrada (2017), srebrna Dekanova nagrada (2017, 2019 in 2022) in bronasta Dekanova nagrada (2019)
 • Mentor dijaku za srebrno priznanje za raziskovalno delo programa Mladi za napredek Maribora (2015)
 • Rektorjeva nagrada za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji (2022)
 • Nagrada Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne in umetniške dosežke študentov posameznikov UM (2022)

 

Osebna bibliografija

 • ORDIC 0000-0002-8302-9284
 • Scopus ID: 22940756500
 • Web of Science Researcher ID: AAL-1369-2021
 • ARIS šifra: 28477