Vodja

Telefon: +386 2 2294 447

e-mail: matjaz.finsgar(at)um.si

Izobrazba

2010:   doktorat iz analizne kemije,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

2001–2006: diploma po univerzitetnem programu,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Znanstvena področja:

 • analizna kemija­,
 • elektrokemija,
 • korozija,
 • korozijski inhibitorji,
 • visokotemperaturna korozija,
 • elektroanalizne metode,
 • potenciometrija,
 • površinska analiza kovinskih materialov,
 • rentgenska fotoelektronska spektroskopija,
 • tandemska masna spektrometrija sekundarnih ionov,
 • tehnika elektrokemijske kremenove mikrotehtnice,
 • kemometrija,
 • kromatografija.

Zaposlitev in funkcije

2019–danes: izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

2014–2015:    docent na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

2012–2014:    znanstveni sodelavec na Univerzi v Mariboru

2012:              asistent z doktoratom na Univerzi v Mariboru

2001–2012:    asistent z doktoratom na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana

2006–2010:    mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana

Strokovno izpopolnjevanje v tujini in nagrade

2011–2012:     podoktorski projekt v BASF SE, E-EMD/FM in E-EMD/FO, Ludwigshafen, Nemčija

2009:   izbran s strani SAZU in sveta za srečanja Nobelovih nagrajencev Lindau (angl. Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings) za srečanje z Nobelovimi nagrajenci na 59. srečanju Nobelovih nagrajencev za kemijo (angl. 59th Meeting of Nobel Laureates, dedicated to Chemistry)

2008:   strokovno izpopolnjevanje v BASF SE, E-EMV/MM, Metal Surface Treatment, Ludwigshafen, Nemčija

2006:   dobitnik Prešernove nagrade za študente, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Nagrade in priznanja mentorirancev

2016, 2021:                 Henklova nagrada

2019:                           L’ORÉAL – UNESCO nagrada Za ženske v znanosti

2019:                           Pomurska raziskovalna nagrada za doktorsko delo

KRKINA nagrada:     2020 kot mentor doktorske disertacije, 2019 kot mentor magistrskega dela in 2018 kot somentor doktorske disertacije

2019:                           bronasta Dekanova nagrada

2017, 2019:                 srebrna Dekanova nagrada

2017:                           zlata Dekanova nagrada

2015:               srebrno priznanje za raziskovalno delo programa Mladi za napredek Maribora

Strokovno delo:

 • Več kot 3 800 citatov po podatkih Google Scholar (več kot 3 000 po podatkih Scopus).
 • h-indeks 26 (vir: Google Scholar, maj 2021; h-indeks 25 po podatkih WoS/Scopus).
 • Avtor 20 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah in delavnicah.
 • Avtor 33 vabljenih predavanj na tujih univerzah.
 • Član Znanstvenoraziskovalnega sveta za interdisciplinarne raziskave Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v obdobju 2021–2026.
 • Član uredniškega odbora šestih različnih revij (Chemosensors, Sensors, Coatings, Lean Corrosion, Vakuumist, Innovations in Corrosion and Materials Science).
 • Član izvršnega odbora Društva za vakuumsko tehniko Slovenije, član ECS (angl. Electrochemical Society) in Slovenskega kemijskega društva.
 • Vodilni gostujoči urednik posebnih številk v petih različnih revijah (Journal of Chemistry, Journal of Spectroscopy, Journal of Corrosion, Journal of Electrochemistry, Sensors).
 • Recenzent več kot 140 različnih znanstvenih revij (ACS Applied Materials & Interfaces, Corrosion Science, Scientific Reports, Applied Surface Science, Carbohydrate Polymers, The Chemical Record, Journal of Alloys and Compounds, Talanta, Electrochimica Acta, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Journal of Hazardous Materials itd.).
 • Vodja treh projektov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), enega mednarodnega projekta na področju razvoja in raziskav, osmih mednarodnih industrijskih projektov, enega bilateralnega in desetih nacionalnih industrijskih projektov.

Osebna bibliografija

Več kot 470 bibliografskih enot, dostopnih na:

http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=28477           

in

https://orcid.org/0000-0002-8302-9284