Izobraževalna dejavnost

ŠTUDIJSKI PROGRAMI NA FKKT

Bolonjski programi 1. Stopnje

 • Fizikalna kemija – VS
 • Kinetika v kemiji – VS
 • Pojavi na površinah – VS
 • Fizikalna kemija I – UNI
 • Fizikalna kemija II – UNI

Bolonjski programi 2. Stopnje – Kemija

 • Statistična termodinamika
 • Molekularno modeliranje
 • Biomolekularne simulacije – izbirni predmet
 • Koloidna kemija (v okviru premeta Strukturna in koloidna kemija)

Bolonjski programi 3. Stopnje

 • Procesna termodinamika – smer Kemijsko inženirstvo
 • Računalniške simulacije termodinamskih lastnosti – smer Kemija
 • Izbrana poglavja iz koloidne kemije – smer Kemija

IZVEN FKKT

FNM UM – Izob. Kemija

 • Fizikalna kemija I
 • Fizikalna kemija II

UČNA GRADIVA