Kemometrija

Uporaba kemometrije:

  • v raziskavah na področju novih analiznih metod,
  • za optimizacijo analiznih metod,
  • za ovrednotenje (validacijo) analiznih metod,
  • za ovrednotenje merilne negotovosti rezultatov merjenja,
  • za modeliranje in optimizacijo analiznih metod,
  • za ugotavljanje podobnosti lastnosti posameznih merjencev in za oceno kvalitete merjenih rezultatov.