Mednarodni projekti

Projekt na področju raziskav in razvoja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (angl. China-Slovenia R&D cooperation project)

2021–2023: Nove okolju sprejemljive tankoplastne prevleke mešanic korozijskih inhibitorjev: njihov mehanizem in uporaba (NK-0001)

Vodja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

Mednarodni industrijski projekti:

7 mednarodnih industrijskih projektov in eno sodelovanje z BASF SE, Ludwigshafen, Nemčija (vodja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar):

2019: Analiza inhibicije korozije jekla 1.0037

2015: Analiza mešanic voda/metansulfonska kislina pri povišani temperaturi

2014: Preskušanje korozijskih inhibitorjev v različnih medijih s poudarkom na kislinah pri visoki temperaturi: nadaljevanje predhodnega projekta

2013–2014: Preskušanje korozijskih inhibitorjev v različnih medijih s poudarkom na kislinah pri visoki temperaturi: nadaljevanje predhodnega projekta

2012–2013: Preskušanje korozijskih inhibitorjev v različnih medijih s poudarkom na kislinah pri visoki temperaturi