Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE

 • Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
 • Meritve in fizikalna analiza izmerjenih podatkov
 • Razvoj in izgradnja detektorjev za eksperimente v fiziki osnovnih delcev
 • Razvoj detekcijskih metod na področju okoljske in medicinske fizike ter domovinske varnosti

RAZISKOVALNA OPREMA

MERITVE OPRAVLJAMO V NASLEDNJIH LABORATORIJIH

 • Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • High Energy Accelerator Organization (KEK), Tsukuba, Japonska
 • European Organization for Nuclear Research (CERN), Ženeva, Švica

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

PROGRAMSKA SKUPINA

 • P1-0135: Eksperimentalna fizika osnovnih delcev / Experimental Elementary Particle Physics
  Nosilec / Pricipal Researcher: prof. dr. Borut Paul Kerševan

RAZISKOVALNI PROJEKTI

 • J1-9124 Napredne metode za identifikacijo hadronov pri eksperimentu Belle II / Advanced hadron identification methods for Belle II
  Nosilec / Pricipal Researcher: prof. dr. Peter Križan
 • J2-1735 Napredni detektor za pozitronsko tomografijo z meritvijo časa preleta / Advanced detector for Time-of-Flight PET based on Cherenkov radiation
  Nosilec /Pricipal Researcher: prof. dr. Samo Korpar